צדדים קשורים

צדדים קשורים 12/23

שם הדו"חקובץ להורדה
תרשים 12/2023
ריכוז 12/23
עסקאות 12/23 קופת גמל
עסקאות 12/23 קרן השתלמות
עסקאות 12/23 קופה מרכזית לפיצויים
עסקאות 12/23 קופת גמל להשקעה
עסקאות 12/23 חסכון לכל ילד

צדדים קשורים 12/22

שם הדו"חקובץ להורדה
תרשים 12/2022
ריכוז 12/22
עסקאות 12/22 קופת גמל
עסקאות 12/22 קרן השתלמות
עסקאות 12/22 קופה מרכזית לפיצויים
עסקאות 12/22 קופת גמל להשקעה
עסקאות 12/22 חסכון לכל ילד

צדדים קשורים 12/21

שם הדו"חקובץ להורדה
תרשים 12/2021
ריכוז 12/21
עסקאות 12/21 קופת גמל
עסקאות 12/21 קרן השתלמות
עסקאות 12/21 קופה מרכזית לפיצויים
עסקאות 12/21 קופת גמל להשקעה
עסקאות 12/21 חסכון לכל ילד

צדדים קשורים 12/20

שם הדו"חקובץ להורדה
תרשים 12/2020
ריכוז 12/20
עסקאות 12/20 קופת גמל
עסקאות 12/20 קרן השתלמות
עסקאות 12/20 קופה מרכזית לפיצויים
עסקאות 12/20 קופת גמל להשקעה
עסקאות 12/20 חסכון לכל ילד

יצירת קשר

בעת שליחת הטופס, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.

הצטרפות
הצטרפות
*6646