צדדים קשורים

צדדים קשורים 12/22

קובץ להורדה שם הדו"ח
תרשים 12/2022
ריכוז 12/22
עסקאות 12/22 קופת גמל
עסקאות 12/22 קרן השתלמות
עסקאות 12/22 קופה מרכזית לפיצויים
עסקאות 12/22 קופת גמל להשקעה
עסקאות 12/22 חסכון לכל ילד

צדדים קשורים 12/21

קובץ להורדה שם הדו"ח
תרשים 12/2021
ריכוז 12/21
עסקאות 12/21 קופת גמל
עסקאות 12/21 קרן השתלמות
עסקאות 12/21 קופה מרכזית לפיצויים
עסקאות 12/21 קופת גמל להשקעה
עסקאות 12/21 חסכון לכל ילד

צדדים קשורים 12/20

קובץ להורדה שם הדו"ח
תרשים 12/2020
ריכוז 12/20
עסקאות 12/20 קופת גמל
עסקאות 12/20 קרן השתלמות
עסקאות 12/20 קופה מרכזית לפיצויים
עסקאות 12/20 קופת גמל להשקעה
עסקאות 12/20 חסכון לכל ילד