קרן השתלמות

קרן השתלמות היא מכשיר השקעה לטווח בינוני לשכירים ולעצמאים. ככלל, הכספים בקרן השתלמות הופכים נזילים וניתנים למשיכה הונית ללא מס (בכפוף לתקרה) לאחר שש שנים ממועד ההפקדה הראשונה. כל עוד לא נמשכו כספים מהחשבון, ניתן להמשיך ולהפקיד לחשבון כספים גם לאחר שחלפו 6 שנים, והכספים יהיו נזילים בכל עת. מרגע שמתבצעת משיכה אפילו אם היא חלקית, החשבון נסגר להפקדות חדשות והן מופנות לחשבון חדש שיהיה אף הוא נזיל לאחר שיחלפו 6 שנים. 

צור קשר

פעולות אפשריות

להלן מגוון פעולות אפשריות לבחירתכם

הצטרפות דיגיטלית

הצטרפות דיגיטלית קרן השתלמות

הצטרפות / הצטרפות והעברה - לקרן השתלמות

מעבר בין מסלולים

עמית רשאי להעביר כספים ממסלול למסלול, או לחלק את כספי הקופה בין מספר מסלולים.

מעבר בין מסלולים

מאמרים בנושא קרן השתלמות

הכירו את הטבות המס על הפקדה לקרן השתלמות עד סוף השנה

למאמר המלא - לחצו כאן

השלכות המלחמה על הכלכלה ועל שוק ההון

למאמר המלא - לחצו כאן

איך לבחור קופת גמל להשקעה?

למאמר המלא - לחצו כאן

נכון להיום, קרן השתלמות היא המוצר הפנסיוני היחידי שניתן למשיכה בצורה הונית בפטור ממס רווחי הון (בכפוף לתקרה) ולוותק, ואין צורך להמתין עד גיל הפנסיה כדי ליהנות מהכספים. כמו-כן, ההפקדות לקרן ההשתלמות מוכרות לצרכי מס עבור עצמאים ומעסיקים.

הכספים המופקדים בקרן ההשתלמות, מושקעים על ידי מנהלי ההשקעה של אנליסט בשוק ההון במטרה להשיג תשואות שיגדילו את החיסכון. אנליסט מציעה מגוון רחב של מסלולי השקעה בעלי רמות סיכון משתנות המתאימות לכל מגוון החוסכים, גילם והעדפות הסיכון. בכל שלב ניתן לעבור ממסלול השקעה אחד לאחר מבלי שהדבר יחשב אירוע מס וללא תשלום קנסות.

המסלולים שלנו

אנליסט השתלמות כללי

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

אנליסט השתלמות אג"ח עד 10% מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 10% מנכסי המסלול

אנליסט השתלמות מניות

נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

אנליסט השתלמות אג"ח

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים בכפוף להוראות הדין ולשיקול דעתה של ועדת ההשקעות

אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים שמשך החיים הממוצע שלהם אינו עולה על שנה, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים: אג"ח סחירות ושאינן סחירות של חברות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות לחברות, אג"ח להמרה, פקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או אג"ח של ממשלות אחרות. חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 20% מנכסי המסלול

אנליסט השתלמות חו"ל

נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים שהונפקו בחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ-75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול

אנליסט השתלמות מחקה מדד S&P 500

נכסי המסלול יעקבו אחר מדד s&p500 בשיעור חשיפה של 100% מנכסי המסלול. נכסי המסלול העוקבים אחר המדד כמפורט לעיל יהיו כל נכסי המסלול למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע 
במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים.

שאלות תשובות


        

ניתן להמשיך ולהפקיד לקרן ההשתלמות גם לאחר הגיעה לתום תקופת החיסכון, כל עוד לא התבצעו משיכות מהקרן. מרגע משיכת הכספים הראשונה, הפקדות נוספות יופקדו בקרן חדשה ויקבלו את הוותק של מועד ההפקדה הראשונה שלאחר המשיכה.

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני כאשר הכספים המופקדים בו הופכים להיות נזילים לאחר 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה. החיסכון בקרן זו אפשרי לעובדים שכירים ולאלה שהינם עצמאים.

כל עצמאי או עוסק זעיר/מורשה בעל תיק במס הכנסה רשאי לפתוח קרן השתלמות ולהינות מפטור ממס רווחי הון על הפקדות בשיעור שאינו עולה על 19,920 ₪ (נכון לשנת 2023) ולהטבות מס נוספות אשר נגזרות מהכנסתו השנתית.

כאשר מדובר בשכירים, החוק לא מחייב את המעסיק לפתוח קרן השתלמות לעובד. פתיחת קרן השתלמות לעובד שכיר היא נגזרת של תנאי העבודה שנכרתים בין הצדדים.

שיעור ההפקדה בקרן ההשתלמות של עובד שכיר עומד בדרך כלל, על 10% משכרו של העובד. 2.5% מופקדים על ידי העובד על חשבון משכורתו ואילו המעסיק משלם לקרן את היתרה בשיעור של 7.5%.

קרן ההשתלמות נפתחת על שם העובד, והכספים הצבורים בה שייכים לו גם אם הפסיק לעבוד באותו מקום עבודה שדרכו נפתחה לו הקרן.

היקף הנכסים והתשואות נלקחו ממאגרי החברה. לחברה זיקה למוצריה המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני.
אנליסט מחזיק בהיתר עיסקא הניתן על ידי מכון כתר לכלכלה עפ"י התורה - בנשיאות הגרז"נ גולדברג שליט"א.

צור קשר

השדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה

בהקלקה על הקישור, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.