הסרת פרטים מהממשק האינטרנטי לאיתור עמיתים ומוטבים

עמיתים יקרים שלום,
לידיעתכם, כל עמית אשר אינו מעוניין כי מידע אודות חשבונותיו יוצג בממשק מוזמן להגיש טופס בקשה להסרה מהממשק אל כתובת הדוא"ל HasaraMimshak@analyst.co.il.
פנה עמית לנציג פניות הציבור כאמור בבקשה להסיר מידע אודות חשבונותיו אצלנו מהממשק, לא יועברו הפרטים אודות חשבונות העמית החל משבועיים מיום קבלת הבקשה או החל מיום העברת המידע הסמוך, לפי המאוחר.

נציגי פניות הציבור לעניין הממשק האינטרנט הינם:

יצירת קשר

בעת שליחת הטופס, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.

הצטרפות
הצטרפות
*6646