תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה


תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שנכנס לתוקף במאי 2012 מעודד אזרחים וגמלאים במדינת ישראל להפקיד כספים לקופת גמל במעמד עצמאי ותוך האפשרות ליהנות מהטבות מס שונות ובכפוף לתנאים שנקבעו, למשוך את החיסכון בכל עת*.

בין היתר מאפשר תיקון 190 ליצור חיסכון נזיל ברובו* לאחר גיל פרישה ובתנאי שמקבל קצבה חודשית מינימלית **, תוך תשלום מס מופחת בעת המשיכה, על הרווח הנומינלי בלבד (מס של עד 15% במקום מס של 25% על הרווח הריאלי).

 

*באמצעות היוון קצבה מוכרת. ** נכון לשנת 2024 5,012 ₪.

יתרונות בחיסכון לפי תיקון 190

מס רווחי הון נמוך

בסביבת אינפלציה נמוכה, במרבית המקרים מס רווחי הון בשיעור 15% על הרווח הנומינלי יהיה נמוך יותר מאשר מס רווחי הון רגיל העומד על 25% על הרווח הריאלי

פטור ממס רווחי הון

עבור מי שבחר לקבל את הכספים כקצבה

מגוון רחב של מסלולי השקעה

ומעבר ממסלול למסלול ללא קנסות או מיסים

דמי ניהול

מהצבירה בלבד

התאמה

לשכירים ולעצמאיים

תנאי משיכת הכספים לפי תיקון 190:

1. החוסך הגיע או עבר את גיל 60

2. החוסך צבר במוצר קצבתי קצבה חודשית שאינה פוחתת נכון לשנת 2024 מסך 5,012 ש"ח ("סכום הקצבה המזערית"). סכום הקצבה המזערית מתעדכן מידי שנה.

3. הטבת המס במשיכה ניתנת רק על מה שהופקד מעבר ל"רובד הראשוני". הרובד הראשוני מוגדר נכון לשנת 2024 כסך של 38,412 ש"ח אותו מחויב החוסך להפקיד לטובת חיסכון פנסיוני.

4. במידה ובוצעו הפקדות מעל לתקרה, יש להמציא אישור מאת פקיד השומה לצורך היוון

5. רכיב הקצבה המוכרת.

 

מי שמעוניין לקבל את הטבת המס על מלוא הסכום נדרש למלא אחר התנאים הבאים:

- הפקדה בשיעור של 16.5% מסך ההכנסה במוצר פנסיוני כלשהו באותה שנת מס ("רובד ראשוני")

- יש להמציא אישור מהחברה אצלה בוצעה ההפקדה הזו

 

במקרה כזה, ניתן יהיה להתייחס לכל מה שהופקד בחיסכון לפי תיקון 190 כ"רובד המשני" המוכר כולו להטבת מס רווחי ההון.

מהם התנאים למימוש תיקון 190?

תיקון 190 יוצר אפיק חיסכון נוסף לצד אפיקי החיסכון הפנסיוני הקיימים, אליו ניתן להפקיד בכל גיל ובכל סטטוס העסקה (שכיר, עצמאי וכיו"ב) כאשר ההפקדות הן במעמד של עצמאי. החיסכון מתנהל בקופת גמל (או כל מוצר פנסיוני אחר המאפשר זאת) בהתאם למסלול ההשקעה שנבחר על ידי החוסך, וניתן לממש אותו החל מגיל 60 באחת הדרכים הללו או בשילוב של שתיהן:

1. למשוך את הכספים (למעט רובד החיסכון הראשון כפי שיפורט בהמשך) או חלק מהם תוך תשלום מס מופחת על הרווחים בשיעור %15 נומינלי במקום %25 ריאלי

2. לנייד למוצר קצבתי ולהגדיל את הקצבה החודשית הפטורה מבלי לשלם מס רווחי הון.

שאלות ותשובות


        

ניתן למשוך את הכספים החל מגיל 60 (כפוף להתקיימותם של יתר התנאים)

ניתן לפתוח חשבון קופת גמל במעמד "עצמאי" לפי תיקון 190 בכל גיל אך משיכת הכספים תתאפשר בתנאים המתוארים מעלה

לא קיימת מגבלה על הפקדה של כספים בקופת גמל, אך קיימת תקרת היוון שמעליה יידרש העמית המבקש משיכה במסגרת תיקון 190 להציג אישור פקיד שומה. בכל מקרה, תקרת ההיוון משתנה לפי גיל העמית והיא עומדת על כמה מיליוני ₪ כך שרוב רובם של העמיתים בטווח התקרה (מומלץ לבדוק את הנושא מול בעל מקצוע טרם ההפקדה)

במקרה של פטירת העמית בטרם מלאו לו 75 שנה – יכולים המוטבים למשוך את הכספים בפטור מלא ממס רווחי הון. במקרה של פטירת העמית לאחר שמלאו לו 75 שנים – המוטבים "נכנסים בנעלי העמית" וככל שמדובר בכספים שמקורם ב"תשלומים פטורים" יכולים יהיו המוטבים למשוך את הכספים בתשלום מס רווחי הון של 15% נומינלי שהיה משלם העמית אילו היה מושך בעצמו*.

 

* חל על הרווחים שהיו בקופת העמית עד 3 חודשים ממועד פטירתו. על הרווחים מהמועד האמור ינוכה מס רווחי הון כדין.

 

צור קשר

השדות המסומנים בכוכבית הם שדות חובה

בהקלקה על הקישור, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.