צור קשר
מחלקת מחקר ואנליזה

סקירות ומאמרים

מספיק דלק לשירות החוב
 בחודשים האחרונים, חוו שותפויות וחברות הגז בישראל טלטלות. מחיר הנפט ירד בעשרות אחוזים, ואיתו מחיר הגז; בהמשך, התחוללה סאגה סביב אישור מתווה הגז, ובשבוע האחרון על רקע מציאת מאגר גז ענק לחופי מצרים, צנח שווי השותפויות המחזיקות במאגרי תמר ולוויתן. באמצע השבוע שעבר נרשם תיקון (חלקי) על רקע התבטאות שר הנפט המצרי כי מצרים תמשיך לנהל מו"מ לייבא גז מישראל ומקפריסין.

לטלטלות אלה השפעות לא רק על שוק המניות המקומי, כאשר מניות ויחידות השתתפות של החברות הרלבנטיות מהוות כ-7% ממדדי ת"א 100 והמעו"ף, אלא גם על שוק האג"ח.

בניגוד לעבר, בשנים האחרונות החלו החברות והשותפויות בתחום לגייס גם חוב, כשבסך הכול גויסו בשנים האחרונות מעל 9 מיליארד שקל באג"ח, המגובות בביטחונות שונים הנשענים על מאגרי הגז "תמר" ו"לוויתן". רוב הגיוס מיוחס לאג"ח תמר בונד שגייסו דלק קידוחים ואבנר, מקבוצת דלק, המחזיקות בנתחים הן ממאגר תמר והן מלוויתן. לאלה כמובן יש להוסיף את אג"ח קבוצת דלק, שגויסו לשם תמיכה בפעילות הקבוצה בתחום.

על הרקע הזה, מעניין לבחון את מצב החוב של קבוצת דלק. בשנים האחרונות, החליטה הקבוצה להתמקד בתחום החיפוש וההפקה של גז ונפט. בהתאם, היא מימשה החזקות בדלק ארה"ב, בחברת הביטוח ריפבליק ואת מרבית החזקתה בדלק רכב. על הפרק נמצאים מימוש הסכם למכירת חברת הביטוח הפניקס, ויתכן שבהמשך גם יימצא רוכש לחברת ההתפלה IDE.

רמת סיכון סבירה לקבוצת דירוג A פלוס

כיום תחום החיפוש וההפקה (תמר ולוויתן) מהווה כשני שלישים מנכסיה של קבוצת דלק, ותחום זה נחשב מסוכן יחסית, בעיקר כשזה נוגע למאגר לוויתן שטרם החלה הפקת הגז ממנו. מנגד, הקבוצה פעלה להקטין את רמת הסיכון, באמצעות צמצום היקף החוב ושיפור בגמישות הפיננסית שלה.

לקבוצת דלק החזקות בהיקף מוערך של כ-13 מיליארד שקל, מזה כ-10 מיליארד שקל בחברות ושותפויות ציבוריות, שמהן כ-8 מיליארד שקל בתחומי החיפוש וההפקה (היתרה בהפניקס ובדלק רכב). עוד כ-3 מיליארד שקל הם החזקות בחברות פרטיות (דלק ישראל, IDE, תחנת כוח באשקלון, זכות לתמלוגים משותפויות דלק קידוחים ואבנר, ועוד).

בדוחותיה הכספיים מופיע חוב ברוטו של כ-7.6 מיליארד שקל, רובו באג"ח. מול אלה קיימות לקבוצה נזילות והשקעות בסך כ-2.2 מיליארד שקל, הלוואות נושאות ריבית לחברות בנות בהיקף של כ-1.1 מיליארד שקל ומניות של עצמה בשווי כ-500 מיליון שקל. כך, שהקבוצה מציגה חוב נטו (בניכוי נכסים פיננסיים) של כ-3.7 מיליארד שקל. עם זאת, נכסיה הפיננסיים כוללים השקעות במניות נובל אנרג'י, שירדו מאז מועד הדוח, וכאמור מניות שלה עצמה שאנו לא סופרים כנכס פיננסי. כך, שאנו מעריכים את החוב נטו כקרוב יותר ל-4.5 מיליארד שקל. החוב צפוי לגדול מעט לאחר שהקבוצה תחלק דיבידנד של כ-120 מיליון שקל בסוף ספטמבר.

בתנאים אלה, למרות הירידה בשווי נכסיה, לקבוצה עודף גבוה של נכסים על התחייבויות בסך כ-8.5 מיליארד שקל, ויחס מינוף של 30%-35% בלבד.

כשבוחנים את צרכי שירות החוב של דלק לפי הדיווח שלה מסוף יוני, היא תידרש עד סוף 2017 לשלם כ-3 מיליארד שקל קרן וריבית. כיום, למעט דיבידנד מדלק רכב ותמלוגים בגין מאגר תמר, שאר הנכסים כמעט ולא מניבים הכנסות שוטפות. לקבוצה יתרות נזילות והשקעות שאנו מעריכים באזור 2 מיליארד שקל. אם מניחים שבשנתיים הקרובות יהיה מימוש של הפניקס, שאמור להזרים לקופת הקבוצה מעל 1.7 מיליארד שקל, הרי שלא צפויה בעיה לצלוח את תשלומי האג"ח בטווח הקצר-בינוני. בתנאים מסוימים תוכל דלק להשתמש במסגרות אשראי לא מנוצלות של כ-1 מיליארד שקל, לשעבד או לממש נכסים נוספים.

כלומר, קבוצת דלק לא נמצאת במצב של מצוקת נזילות או רמת מינוף חריגה. אג"ח הקבוצה אמנם איבדו בחודש האחרון 2%-2.5%, אך עדיין נסחרות בתשואות המשקפות מרווח תשואה למול אג"ח ממשלתית מקבילה של 2.3%-3%. זה משקף את הערכת המשקיעים כי רמת הסיכון של קבוצת דלק עלתה מעט לאחרונה, אבל נותרה נמוכה ולא שונה מהותית מאג"ח בקבוצת דירוג A פלוס.

תגדל התלות בישראל ובטורקיה

ננסה להעריך את השפעת ה=

לרשימת כתבות
האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו וצרכיו המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות/פנסיוני בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים/פנסיוניים. אין לראות באמור לעיל הצעה או המלצה להחזקה, רכישה או מכירה לנייר ערך ו/או נכס פיננסי ו/או לביצוע כל עסק בהם. לאנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ ולחברות הבת שלה עשויות להיות אחזקות בניירות הערך שמוזכרים במאמר. לכותב המאמר אין עניין אישי. האמור לעיל כולל דעות, הערכות ואומדנים ואינו מתיימר להיות ניתוח מלא של כל הנסיבות והעובדות הקשורות בו, אשר אף עשויות להשתנות מעת לעת. חברות קבוצת אנליסט לא יהיו אחראיות לכל נזק הפסד, אובדן, או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות נזק עקיף או ישיר שיגרמו למי שמסתמך על האמור במאמר לעיל.