צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

אנליסט השתלמות אג"ח

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
מרכיבי תשואה ינואר עד יוני 2020
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2019
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2018
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2017
דוחות חודשיים