צור קשר
אנליסט קופות גמל בע"מ

השתלמות שקלי טווח קצר

שם הדו”ח
DownloadFileImg
קובץ להורדה
מרכיבי תשואה ינואר עד יוני 2019
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2018
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2017
דוחות חודשיים