תמונת אווירה לבנה תמונת אווירה לבנה

גילוי נאות

אנליסט הינו בית השקעות העוסק במישרין ובעקיפין במגוון תחומי פעילות בשוק ההון, לרבות ניהול תיקי השקעות,שיווק השקעות, ניהול קופות גמל וקרנות נאמנות. לפירוט הפעילויות האמורות ראה דף הבית באתר האינטרנט של בית ההשקעות בכתובת www.analyst.co.il. קבוצת 'אנליסט' נשלטת בידי אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

"אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ" מקבוצת אנליסט, היא חברה בעלת רישיון ניהול תיקים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "החוק"), ועוסקת בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות.

אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ היא תאגיד קשור לחברת הבאות:

  • אנליסט אי. אמ. אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ.
  • אנליסט קופות גמל בע"מ.

אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ היא בעלת זיקה לנכסים הפיננסיים כדלקמן:

  1. קרנות נאמנות המנוהלות ע"י אנליסט אי.אמ.אס. ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ שהיא חברה קשורה לאנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ. למידע אודות קרנות הנאמנות המנוהלות על ידי חברת אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ ראה פירוט כאן.
  2. קופות גמל וקרנות השתלמות המנוהלות ע"י אנליסט קופות גמל בע"מ שהיא חברה קשורה לאנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ. למידע אודות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות המנוהלות על ידי חברת אנליסט קופות גמל בע"מ ראה פירוט מלא כאן.

הואיל ולאנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ יש זיקה לנכסים הפיננסיים של החברות המתוארות לעיל, קיימת אפשרות שהיא תעדיף את הנכסים הפיננסיים שיש לה זיקה אליהם, על פני נכסים פיננסיים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח ושאין לה זיקה אליהם. מובהר כי בכפוף להוראות החוק, זיקה של החברה לנכס פיננסי כאמור, לא תיחשב כניגוד עניינים בין החברה לבין הלקוח.

לחברת אנליסט קופות גמל בע"מ זיקה כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה- 2005, למוצרים הפנסיונים הבאים אותם היא מנהלת:

  • אנליסט מסלולית קופת גמל
  • אנליסט מסלולית קרנות השתלמות
  • אנליסט קופת גמל להשקעה
  • אנליסט קופת גמל להשקעה–חיסכון לכל ילד
  • אנליסט קופה מרכזית לפיצויים

לפירוט מלא של קופות הגמל המתעדכן מעת לעת באתר של החברה לחצו כאן

אנליסט עוסקת בשיווק פנסיוני והיא עשויה להעדיף מוצרים פנסיונים המנוהלים על ידה על פני מוצרים פנסיונים אחרים הדומים מבחינת התאמתם ללקוח.

האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות או תחליף לייעוץ או שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות להשגת תשואה כלשהיא.

יצירת קשר

בעת שליחת הטופס, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646