מעבר בין מסלולים

מעבר בין מסלולים

עמית רשאי להעביר כספים ממסלול למסלול, או לחלק את כספי הקופה בין מספר מסלולים.

לשם כך, יש למלא טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופת גמל או טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קופת גמל להשקעה או טופס בקשה להעברת כספים בין מסלולים - קרן השתלמות והעברת הכספים תתבצע תוך 3 ימי עסקים, בהתאם לתנאים הקבועים בטופס.

את טופס הבקשה להעברת הכספים בין מסלולים יש לשלוח למשרדינו:

"אנליסט קופות גמל בע"מ"

שד' רוטשילד 46 ת"א, 6688312

ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות הדוא"ל: anapidyonot@analyst.co.il