תמונת אווירה לבנה תמונת אווירה לבנה

מיזוגים והתאמות לחוזר החדש

שם הקובץקישור להורדה
מתווה ההתאמה לחוזר מסלולי השקעה החדש
הודעה מתקנת בעניין מיזוג מסלול גמל אג"ח עד 10% מניות
הודעה מעודכנת בדבר כוונת מיזוג מסלולים בקופת גמל לחיסכון ובקרן ההשתלמות ביום 1.7.24
הודעה בדבר כוונת מיזוג מסלולים בקופת גמל לחיסכון ובקרן ההשתלמות ביום 1.7.24
הודעה בדבר כוונת מיזוג מסלול השקעה בקופת המרכזית לפיצויים ביום 1.7.24
ברושור – חוזר מסלולי השקעה יולי 2024
הצהרת מדיניות השקעה צפויה החל מיום 1.7.2024

שאלות ותשובות בדבר המיזוג