פתיחת חשבון חדש לקופת גמל להשקעה

לפעולות מהירות בדיגיטל

צפו: הצטרפות דיגיטלית לקופת גמל להשקעה

צפו: הקמת הרשאה לחיוב חשבון לקופת גמל להשקעה

במידה ולא תרצו להצטרף בצורה דיגיטלית, ישנה אפשרות להצטרף באמצעות טפסים:

הסבר עבור מילוי טפסי הצטרפות – גמל להשקעה עמית קטין

טפסים להצטרפות ידנית להורדה:

עליך למלא טופס בקשת הצטרפות לקופת גמל להשקעה ולצרף צילום תעודת זהות.

את טופס ההצטרפות והמסמכים הנדרשים יש לשלוח למשרדינו:

  • "אנליסט קופות גמל בע"מ"
    מגדל אלרוב, שד' רוטשילד 46, תל-אביב 6688312
  • ניתן לשלוח אלינו גם באמצעות דוא"ל: gemel@analyst.co.il

אפשרויות ההפקדה יפורטו במכתב ההצטרפות שיישלח לאחר קבלת הטפסים.
את הוראת מינוי המוטבים המצורפת לטופס ההצטרפות יש לשלוח למשרדינו לכתובת המצויינת לעיל במקור, במסירה אישית או בדואר.