יש לכם מייל חדש: כל מה שחשוב לדעת על הדו"ח השנתי מקופת הגמל

בימים אלה נשלחים אליכם הדו"חות השנתיים מהחברות המנהלות את קופות הגמל וקרנות ההשתלמות | למה לא כדאי לזרוק את הדו"ח ישר לפח ולאיזה פרטים כדאי לשים לב במיוחד? התשובות לפניכם
מרץ 2024

בתיבת המייל העמוסה של רובנו צפויים לנחות החודש כמה מיילים שמומלץ מאוד שלא לפספס. מדובר בדו"חות השנתיים הנשלחים לחוסכים על-ידי החברות המנהלות את החסכונות הפנסיוניים וקופות הגמל. לא מן הנמנע שחלק מהדו"חות השנתיים כבר ממתינים לכם בתיבת המייל או בתיבת הדואר הפיזית (אם כך בחרתם), והיתר צפויים להגיע עד סוף מרץ. ייתכן שגם קיבלתם מסרון מהחברה המנהלת עם לינק לפתיחת הדו"ח, והוא ימתין לכם גם באזור האישי באתר החברה.

כן, אנחנו יודעים, אין לכם אנרגיה לזה – במיוחד השנה. החודשים האחרונים לא קלים מבחינה מנטלית ובכלל, אתם עמוסים בטירוף. אבל הדו"חות האלה הם סופר-חשובים: הם בעצם מסכמים עבורכם את מה שהכסף שלכם "עשה" בשנה האחרונה ומשמשים כלי מרכזי לקבלת ההחלטות שלכם כחוסכים ולמעקב אחר ההון האישי שלכם. אז קחו נשימה והיעזרו גם במדריך שהכנו, כדי לסייע לכם לצלוח את קריאת הדו"חות השנתיים.

מהם הדו"חות השנתיים ומי שולח אותם?

מדובר בדו"ח שהחברות המנהלות את המוצרים הפנסיוניים ואת קופות הגמל מחויבות לשלוח ללקוחות אחת לשנה, ככלל עד ה-31 למרץ. הדו"ח מציג תמונת מצב כוללת ביחס לחיסכון של הלקוח במוצר בשנה הקלנדרית החולפת (כלומר, לסוף 2023). בין המוצרים שמחויבים לשלוח דו"ח שנתי ללקוח – קרן פנסיה, קופת גמל לחיסכון, קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה וחיסכון לכל ילד. לכל מוצר יש דו"ח מעט שונה, בהתאם למאפייני המוצר.

הלקוח מקבל למעשה שני דו"חות שנתיים – מקוצר ומפורט. הדו"ח בפורמט המקוצר מרכז את הנתונים העיקריים של פעילות הקופה בשנה החולפת – זהו הדו"ח שנשלח לכתובת המייל או הדואר של הלקוח. הדו"ח השנתי המפורט ניתן לקריאה באזור האישי באתר החברה המנהלת. בכתבה זו נתמקד בדו"ח השנתי בפורמט המקוצר.

חשוב לציין שהדו"חות השנתיים הם לא הדרך היחידה לעקוב אחר החיסכון. ניתן להתעדכן באופן שוטף במידע רב על מוצרי החיסכון שלנו דרך האזור האישי באתר החברה המנהלת. עם זאת, רובנו לא חשים צורך במעקב יומיומי כזה ולרוב גם אין סיבה לכך, שכן מדובר במוצרי חיסכון לטווח בינוני וארוך. הדו"ח השנתי מאפשר לנו לקבל את המידע החשוב באופן תמציתי ומרוכז, אחת לשנה.

מהם הנתונים המתפרסמים בדו"ח השנתי המקוצר?

המבנה של הדו"ח נקבע על ידי רשות שוק ההון ועשוי להיות מעט שונה בין מוצר למוצר, אבל רוב הפרמטרים דומים. למשל, כל הדו"חות יכללו פרטים אישיים של העמית, יתרת הכספים בתחילת השנה ובסוף השנה, פירוט ההפקדות במהלך השנה, פירוט דמי הניהול והתשואה השנתית שהניב החיסכון. דו"חות קרן פנסיה יכללו נתונים נוספים, כגון פירוט הכיסויים הביטוחיים (רוב מוצרי החיסכון המחויבים בשליחת דו"ח שנתי הם מוצרי חיסכון טהורים ללא מרכיב ביטוחי) והקצבה הצפויה (שאר המוצרים אינם משלמים קצבה ולכן נתון זה אינו מופיע).

מהם הנתונים העיקריים המוצגים בדו"ח השנתי המקוצר ולמה חשוב לשים לב?

 • הפרטים האישיים – כגון שם, ת.ז, שם המעסיק (אצל שכיר). בדו"ח של חיסכון לכל ילד יופיעו פרטי הילד ופרטי ההורה.
  למה חשוב לשים לב: שהפרטים נכונים ומעודכנים.
 • תשלומים צפויים – כאן תופיע יתרת הכספים שנצברה לזכותכם – כסכום חד פעמי או כקצבה. מתחת יופיע בדרך כלל "סכום חד פעמי למקרה מוות" – מדובר בסכום שיקבלו המוטבים (או יורשיכם החוקיים, אם לא בחרתם מוטבים). לרוב, הוא זהה ליתרה שצברתם.
  למה חשוב לשים לב:
  לסכום המצטבר שעומד לרשותכם! זוהי, בעצם, "השורה התחתונה" של כל הדו"ח.
  בנוסף, אם מצוין שלא בחרתם מוטבים – יש מקום לשקול לבחור מוטבים. זה מפשט תהליכים בירוקרטיים במקרה של מותכם, חלילה.
 • תנועות בחשבון – מעין טבלה מסכמת של מה שקרה במוצר במהלך השנה, ואשר הוביל ליתרה בסוף התקופה: כמה כסף היה לכם בתחילת השנה, כמה כסף הפקדתם במהלך השנה, מהו הסכום שהרווחתם בניכוי הוצאות ניהול השקעות, כמה דמי ניהול גבו מכם ומהי יתרת הכספים בסוף השנה (אותה יתרה שהופיעה גם למעלה).
 • אחוז דמי ניהול והוצאות – פירוט כל ההוצאות ודמי הניהול שנגבו מכם במהלך השנה, באחוזים (בסעיף הקודם דמי הניהול הופיעו כסכום). בחלק מהמוצרים נגבים דמי ניהול רק מהצבירה הכוללת ובחלק נגבים בנוסף דמי ניהול מההפקדה השוטפת (תלוי בסוג המוצר). דמי הניהול הם התגמול שמקבל מנהל המוצר עבור עבודתו. בנוסף, בסעיף זה יופיעו הוצאות ניהול ההשקעות – אלה הוצאות ששימשו את החברה המנהלת לניהול הכסף שלכם, אך היא לא מרוויחה מהן. לצד דמי הניהול האישיים שלכם יוצגו גם דמי הניהול הממוצעים בקופה.
 • שיעור עלות שנתית צפויה – לראשונה השנה ובעקבות חוזר חדש שנכנס לתוקף בינואר 2024, יוצג בדוח השנתי "שיעור העלות השנתית הצפויה" ביחס לכל מסלול השקעה שמוזכר בדו"ח השנתי והכל בהתאם לנוסחה שנקבעה בדין. יובהר כי שיעור העלות השנתית הצפויה מהווה תחזית בלבד, ומבוסס על מגוון הנחות שחלקן מבוססות על נתוני שנים קודמות ועל נוסחת המרה אחידה, ואשר כולן נערכו בהתבסס על המידע שהיה זמין לחברה בתחילת השנה שבגינה מוצגת העלות השנתית הצפויה ובהתאם לנתונים האמורים.
 • מסלול ההשקעה והתשואה – מסלולי ההשקעה בהם היה כספכם והתשואות שרשמו המסלולים במהלך השנה החולפת (בניכוי הוצאות השקעות).
  למה חשוב לשים לב:
  התשואה היא אולי הנתון המעניין ביותר בדו"ח! היא מספרת לכם מה עשה מסלול ההשקעה בו נמצא הכסף שלכם. בדקו האם מסלול ההשקעה שבחרתם עדיין תואם את הצרכים שלכם. בחירת מסלול ההשקעה מושפעת מפרמטרים אישיים רבים, שחלקם משתנים לאורך החיים. לכן, חשוב לבחון אחת לתקופה האם מסלול ההשקעה שבחרתם בעבר עדיין מתאים לכם.
 • פירוט ההפקדות לחשבון – פירוט של כל ההפקדות שבוצעו למוצר בכל חודש. אצל שכירים, ההפקדות יחולקו לרוב להפקדות מעסיק והפקדות עמית. בקופת גמל, יופיעו גם הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים. בחיסכון לכל ילד, יופיע פירוט של ההפקדות שבוצעו על ידי ביטוח לאומי וסכום ההפקדה הנוסף שהופקד על חשבון קצבת הילדים של ההורה (אם ההורה בחר באופציה להפקיד מדי חודש חלק מקצבת הילדים לחיסכון לכל ילד).
  למה חשוב לשים לב:
  חשוב להשוות את ההפקדות בפועל בכל סעיף להפקדות הרשומות בתלושי המשכורת שלכם ולוודא שכל הסכומים שהמעסיק דיווח שהופקדו אכן הופקדו לזכותכם.
 • אישור למס הכנסה – אישור על ההפקדות שביצעתם, המזכות אתכם בהטבות מס.
  למה חשוב לשים לב:
  לעצמאים ולשכירים המגישים דו"ח שנתי למס הכנסה או מפקידים לקופת גמל באופן עצמאי – לא לשכוח להגיש את האישור על מנת ליהנות מהטבות המס המגיעות לכם.
  לשאר – לשמור, למקרה שתידרשו לאישור בעתיד.

אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין באמור דף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. המידע האמור בכתבה זו נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא מהווה מידע מלא וממצה. אנליסט לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, לקורא ו/או למי מטעמו כתוצאה מהסתמכות על האמור בכתבה זו וכי העושה שימוש במידע כאמור, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. ט.ל.ח

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646