תיק השקעות מנוהל או השקעות אלטרנטיביות – מה עדיף?

מאי 2024

איפה כדאי להשקיע את הכסף? את השאלה הזו שואל כל חוסך באשר הוא. אולם כשלרשות החוסך עומד הון משמעותי הפנוי להשקעה, השיקולים הופכים מורכבים יותר וההשלכות הכלכליות של ההחלטה משמעותיות יותר. אחת האופציות הפופולריות בקרב משקיעים בעלי הון גבוה יחסית היא לפתוח תיק השקעות מנוהל. מדובר במכשיר השקעה מהוותיקים בשוק שמנוהלים בו, לפי נתוני רשות ניירות ערך, לא פחות מ-314 מיליארד שקל עבור כ-90 אלף לקוחות (הנתונים נכונים ל-2022). אופציה נוספת שעומדת לרשות חוסכים בעלי הון משמעותי היא השקעה באפיקים אלטרנטיביים – בין אם באופן ישיר (כמו רכישת דירה להשקעה) או באופן עקיף (דרך מכשירי השקעה המתמחים באפיקים אלה).

מעבר לעובדה ששתי האופציות מתאימות בעיקר לחוסכים בעלי הון גבוה יחסית הפנוי להשקעה, מדובר בשתי אפשרויות שונות בתכלית, כמעט בכל היבט: החל מסוגי הנכסים בהם משקיעים, דרך טווח ההשקעה, נזילות הכסף ועוד. כדי לעשות קצת סדר, נעמוד על נקודות הדמיון בין המוצרים ובעיקר על ההבדלים ביניהם.

מהו תיק מנוהל?

תיק מנוהל הוא חשבון השקעות שהמשקיע פותח בבנק, מפקיד בו סכום כסף משמעותי (בדרך כלל מאות אלפי שקלים ומעלה) ומייפה את כוחו של מנהל תיקי השקעות מקצועי מבית השקעות שבחר לנהל את ההשקעות בחשבון עבורו. תיק השקעות מנוהל ייחודי בכך שהוא מאפשר ללקוחות בעלי הון משמעותי לדעת שהכסף שלהם מנוהל באופן שבו כל החלטות ההשקעה מיועדות לממש את הצרכים הספציפיים שלהם – ושלהם בלבד. זאת, בשונה מרוב מוצרי ההשקעה האחרים, המנוהלים כ"Pool" של כספי לקוחות רבים, בהתאם למדיניות ההשקעה של המסלול שנבחר.

בין הלקוח לבין מנהל התיק מתקיים קשר ישיר (מה שלא קורה לרוב במוצרי השקעה אחרים) ומנהל התיק נגיש עבורו בכל עת. לפני שמנהל ההשקעות מתחיל לבצע פעולות בתיק, הוא מקיים הליך מוסדר של בירור צרכי הלקוח, ולאחר מכן הוא פועל לממש אותם באמצעות רכישה ומכירה של ניירות ערך, כגון מניות ואגרות חוב. מנהל התיק גם דואג להתאים את מדיניות ההשקעה לשינויים שחלים בצרכי הלקוח ובנסיבות חייו לאורך שנות ניהול התיק.

הלקוח יכול לעקוב אחר ביצועי התיק בכל רגע, דרך אתר האינטרנט של בית ההשקעות או של הבנק וכן מקבל דו"חות תקופתיים מהבנק ומבית ההשקעות. הכסף נשאר בחשבון ההשקעות של הלקוח בבנק והוא יכול למשוך אותו (באופן מלא או חלקי) בכל עת  שיחפוץ (אם כי מומלץ לפעול בהתייעצות עם מנהל התיק). פעילות ניהול התיקים מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך, המעניקה רישיונות לניהול תיקים לחברות וליחידים ומפקחת אחר עמידתם בהוראות החוק.

מהן השקעות אלטרנטיביות?

השקעות אלטרנטיביות הן שם כולל להשקעות בנכסים לא סחירים. בניגוד למניות, אגרות חוב או מטבע חוץ, השקעות אלטרנטיביות אינן נסחרות בבורסה או בשוק המט"ח באופן שוטף. עם סוגי ההשקעות האלטרנטיביות הבולטים נמנים השקעה בנדל"ן לסוגיו, השקעה בחברות פרטיות שאינן נסחרות בבורסה, השקעה בחוב לא סחיר ועוד. ניתן להשקיע בסוגי השקעות אלטרנטיביות אלה ישירות – למשל, לקנות דירה להשכרה בארה"ב – אבל משקיעים רבים מעדיפים לעשות זאת באמצעות מכשירי השקעה אלטרנטיביים – למשל, קרן פרייבט אקוויטי המשקיעה בחברות פרטיות, קרן שרוכשת בנייני מגורים להשכרה בארה"ב או קרן שמתמחה בהשקעה בתשתיות.

סוג נוסף של השקעה אלטרנטיבית הוא קרן גידור. קרנות גידור נוהגות להשקיע בניירות ערך סחירים, אך משתמשות באסטרטגיות השקעה מורכבות שאמורות לסייע להן להניב תשואה חיובית גם כשהשווקים עולים וגם כשהם יורדים.

רמת הסיכון והתשואה הגלומה בהשקעות אלטרנטיביות תלויות בסוג ההשקעה, באיכות מנהל ההשקעות ובמאפיינים נוספים. חשוב לזכור: בכל השקעה טמון סיכון ולא ניתן להבטיח תשואה. בדרך כלל, ככל שרמת הסיכון בהשקעה גבוהה יותר, כך גם התשואה הפוטנציאלית.

להשקעה באפיקים אלטרנטיביים מיוחסים כמה יתרונות בולטים, כגון סיוע לייצוב תיק הנכסים ולגיוון שלו מבחינת אפיקי ההשקעה. השקעות אלטרנטיביות אינן סחירות ולכן שוויין לא משתנה באופן יומיומי אלא אחת לתקופה, בהתאם לכללים חשבונאיים מסוימים. יותר מכך, לעתים אין כלל קורלציה, או שיש מתאם חלקי, בין המגמה בשוקי ההון לבין שווי הנכסים האלטרנטיביים: שוקי המניות יכולים לרדת ושווי נכסים אלטרנטיביים עשוי לעלות באותה תקופה, או לרדת בשיעור מתון יותר. מכאן, ששילוב השקעות אלטרנטיביות תורם להקטנת התנודתיות בשווי תיק הנכסים הכולל – כל זאת, בהנחה שרוב תיק הנכסים מושקע באפיקים סחירים. אפיקים אלטרנטיביים עשויים לתרום גם לגיוון ופיזור התיק על ידי שילוב אפיקי השקעה נוספים, שאינם נגישים דרך השוק הסחיר. בחלק מההשקעות האלטרנטיביות ניתן ליהנות מהכנסה שוטפת מההשקעה, כגון דיבידנדים מהכנסות הקרן משכר דירה בקרן המשקיעה בנדל"ן מניב.

לצד זאת, להשקעה באפיקים אלטרנטיביים מיוחסים כמה חסרונות בולטים. בראש ובראשונה, הנזילות שלהם מוגבלת: לרוב, השקעה אלטרנטיבית מחייבת "לסגור" את הכסף לזמן מסוים, בדרך כלל כמה שנים. ראשית, מפני שמדובר בנכסים לא סחירים – כלומר, הם לא נמכרים ברמה יומיומית ולכן הקרן לא יכולה "להנזיל" את הכסף של המשקיעים באופן מיידי. ושנית, מפני שבמקרים רבים קרנות אלה משקיעות בהקמת נכסים שבנייתם אורכת כמה שנים.
חסרון נוסף של השקעה באפיקים אלטרנטיביים הוא פיקוח פחות הדוק בהשוואה לזה המוטל על מוצרי השקעה אחרים, כגון קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות נאמנות או תיקים מנוהלים, או על ניירות ערך סחירים, כגון מניות ואגרות חוב. כך, לדוגמה, לרוב הן אינן מחויבות לפרסם תשקיף.
כמו כן, השקעות אלטרנטיבות מיועדות לרוב למשקיעים כשירים בלבד: סעיף 15 לחוק ניירות ערך קובע, כי לא תיעשה הצעה ומכירה לציבור של ניירות ערך אלא על פי תשקיף שהרשות התירה את פרסומו או טיוטת תשקיף שפורסמה בהתאם לקבוע בדין. קרנות אלטרנטיביות אינן מפרסמות תשקיף, בדרך כלל (אם כי ישנם מקרים שבהם קרנות אלטרנטיביות כן מפרסמות תשקיף). לכן, מי שיכולים להצטרף אליהן הם בעיקר מי שמוגדרים "משקיעים כשירים", שעומדים במבחן של היקף נכסים נזילים מינימלי או במבחן הכנסות מינימלי: בהתאם לדיני ני"ע בישראל, משקיע כשיר עונה על אחד מהקריטריונים הבאים: לרשותו נכסים נזילים בשווי של למעלה מ- 8 מיליון ש"ח ; גובה הכנסתו בכל אחת מהשנתיים האחרונות עומד על לפחות 1.2 מיליון ש"ח (או עולה על 1.8 מיליון ש"ח לתא המשפחתי);  או שילוב של מבחן היקף נכסים ומבחן הכנסות (הנתונים המספריים נכונים ליום פרסום הכתבה).
אחת הסיבות למתן הפטור מצירוף משקיעים כשירים להשקעה ללא פרסום תשקיף הוא שלמשקיעים אלה יש סכום פנוי להשקעה גבוה יחסית, והם יכולים "להרשות לעצמם" לסכן אותו או לסגור אותו לתקופה ארוכה.
חשוב לציין שהחוק לא אוסר על צירוף משקיעים לא כשירים להשקעה ללא תשקיף, אלא, בין היתר, מגביל את מספרם לעד 35 ניצעים (משקיעים שהוצע להם להצטרף).

במה שונה השקעה בקרן אלטרנטיבית מחיסכון בתיק השקעות מנוהל?

בעוד שבתיק השקעות מנוהלים רק כספי הלקוח ומדיניות ההשקעה נקבעת בהתאמה לצרכיו האישיים, קרן השקעות אלטרנטיביות מאגדת כספים של משקיעים רבים ומשקיעה אותם בהתאם למדיניות ההשקעה שלה, ללא התאמה ספציפית ללקוח.
תיק מנוהל מבוסס, ברוב המקרים, על השקעות בניירות ערך סחירים, בעוד שקרן השקעות אלטרנטיביות משקיעה מחוץ לשוק הסחיר (למעט קרן גידור). בהתאמה, ההשקעה בתיק מנוהל נזילה ברמת יומית – כלומר, ניתן לפדות את הכסף בכל עת, ובהשקעה אלטרנטיבית הכסף "נסגר" לרוב לתקופה ממושכת. בנוסף, שווי התיק המנוהל משתנה ברמה יומית, בעוד ששווי ההשקעה בקרן אלטרנטיבית משתנה אחת לתקופה (בהתאם לכללים חשבונאיים מסוימים). השקעה בקרן אלטרנטיבית אמנם מאפשרת פיזור בין נכסים רבים, אבל לרוב מאותו סוג  – למשל, תשתיות או חוב. בעוד שתיק מנוהל מאפשר להשקיע באפיקים שונים – מניות, אגרות חוב, מטבע חוץ ועוד.

תיק השקעות מנוהל והשקעה אלטרנטיבית – הדומה והשונה

תיק השקעות מנוהלהשקעות אלטרנטיביות
מי יכול לחסוךאנשים פרטיים, ארגונים וחברותאנשים פרטיים, ארגונים וחברות
מי מנהל את הכסףמנהל השקעות מקצועימנהל השקעות מקצועי
באיזה נכסים משקיעיםבניירות ערך סחירים (מניות, אגרות חוב וכדומה)בנכסים לא סחירים (נדל"ן, חברות פרטיות וכדומה)
מדיניות ההשקעהמותאמת באופן אישי לצורכי הלקוח ולהעדפותיובהתאם למדיניות הקרן.
מתי ניתן למשוך כסף (נזילות)בכל עת.נזילות מוגבלת. ברוב המקרים, השקעה אלטרנטיבית מחייבת "לסגור" את הכסף לזמן מסוים, לרוב כמה שנים.
שירותישירות על ידי מנהל התיקמשתנה (תלוי בסוג ההשקעה)
סכום הפקדה מינימליכן, בהתאם להחלטת החברה המנהלת (לרוב כמה מאות אלפי שקלים)כן, בהתאם למדיניות הקרן (לרוב כמה מאות אלפי שקלים ומעלה). בהשקעה ישירה – בהתאם לשווי הנכס.
סכום הפקדה מקסימליאיןבהתאם למדיניות הקרן
מתי ניתן להפקיד כספיםבכל עתבהתאם למדיניות הקרן (לרוב לא ניתן להפקיד באופן שוטף)
מיסוימס של 25% על הרווחים הריאליים במועד המשיכהמשתנה (תלוי בסוג ההשקעה)
אפשרות ניוד לחברה אחרתכן, לרוב ללא תשלום מס על הרווחים (כל עוד הלקוח בוחר שלא לממש אותם). לא
פיקוח רגולטורירשות ניירות ערךפיקוח מוגבל, המשתנה בהתאם לסוג ההשקעה האלטרנטיבית
דמי ניהולמשתנים בהתאם לגודל התיק, מדיניות ההשקעה ושיקולים נוספים.טווח רחב, משתנה בהתאם לסוג הקרן, מדיניות ההשקעה ושיקולים נוספים
קיזוז רווחים מהפסדים ניתן לקזז מס על רווחים ריאליים מול הפסדים בהשקעות אחרות או בשנים קודמותמשתנה (תלוי בסוג ההשקעה)

ההחלטה אם להשקיע בתיק מנוהל או באפיק אלטרנטיבי היא אינדיבידואלית ותלויה במאפיינים ובצרכים של כל משקיע, אך חשוב להבין את המאפיינים של כל מוצר ולהבין את ההבדלים ביניהם כדי לקבל החלטה מושכלת.

אנליסט הינו בית השקעות העוסק במישרין ובעקיפין במגוון תחומי פעילות בשוק ההון, לרבות ניהול תיקי השקעות, שיווק השקעות, ניהול קופות גמל וקרנות נאמנות. לפירוט הפעילויות האמורות ראה דף הבית באתר האינטרנט של בית ההשקעות בכתובת www.analyst.co.il. קבוצת 'אנליסט' נשלטת בידי אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו ייצרו עבורו רווחים. אנליסט ו/או מי מהחברות הבנות שלה (לרבות אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ, אנליסט קופות גמל בע"מ ואנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ" ו/או חברה הקשורה למי מהן (להלן: "חברות קבוצת אנליסט"), במישרין ו/או בעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או משתמש בו, כולו או חלקו וכן ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהם, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות/פנסיוני בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך ו/או ביצוע השקעה אלטרנטיבית ו/או בנכסים פיננסיים ו/או במוצרים פנסיוניים (לפי העניין). מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקה, רכישה או מכירה של נייר ערך ו/או נכס פיננסי ו/או לביצוע כל עסק בהם ו/או ביצוע עסקה במוצר פנסיוני ו/או לביצוע השקעה לרבות השקעה אלטרנטיבית. המידע המובא במסמך אינו מתיימר להיות ממצה ו/או מקיף והינו כללי ואינפורמטיבי בלבד. ט.ל.ח.

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646