פוליסת חיסכון או תיק השקעות מנוהל – הדומה והשונה

מאי 2024

אחד מכללי האצבע להשקעה בשוק ההון הוא שהשקעות הן ריצה למרחקים ארוכים, לא ספרינט. לפחות בתיאוריה, הדבר ההגיוני ביותר הוא "לסגור את הכסף" לכמה עשרות שנים, לשכוח מקיומו ולתת לו לעבוד בשבילנו. אבל בחיים האמיתיים, כולנו נדרשים לפעמים להשתמש בחסכונות שצברנו – כפי שהשנה האחרונה ממחישה היטב. לכן, רובנו נעדיף להחזיק לפחות חלק מההשקעות שלנו במוצרי חיסכון שהכסף המופקד בהם נזיל (ניתן למשיכה) בכל עת. מדובר במוצרי השקעה שניתן לחסוך בהם גם שנים ארוכות מבלי לגעת בכסף, אבל בעת הצורך ניתן לפדות מהם כסף, ללא עיכובים וללא קנסות יציאה. שניים ממוצרי ההשקעה הנזילים בכל עת הפופולריים בשוק הם תיק השקעות המנוהל ופוליסת החיסכון, ולא מעט חוסכים מתלבטים ביניהם. כדי לעשות קצת סדר, נעמוד על נקודות הדמיון בין פוליסת חיסכון לניהול תיק השקעות וגם על ההבדלים ביניהם.

מהו תיק השקעות מנוהל?

תיק השקעות מנוהל הוא חשבון השקעות שהמשקיע – אדם פרטי, חברה או ארגון – פותח בבנק, מפקיד בו כסף (לרוב נדרש סכום הפקדה מינימלי) ומייפה את כוחו של מנהל תיקי השקעות מקצועי מבית השקעות לפי בחירתו, לנהל את ההשקעות בחשבון עבורו. תיק השקעות מנוהל שונה ממרבית מוצרי ההשקעה הקיימים בשוק הישראלי בכך שמדיניות ההשקעות בו מותאמת באופן מדויק לצרכים הספציפיים של לקוח בודד, בעוד שרוב מוצרי ההשקעה האחרים מנוהלים כ"Pool" של כספי לקוחות רבים, בהתאם למדיניות ההשקעה של המסלול שנבחר. השירות ללקוח ניתן ישירות על ידי מנהל התיק.

עם קבלת ייפוי הכוח מהלקוח, יערוך מנהל ההשקעות עם הלקוח תהליך בירור צרכים מעמיק. לאחר מכן, יפעל מנהל התיק לממש צרכים אלה על ידי השקעה בניירות ערך כגון מניות, אגרות חוב ומכשירים פיננסיים אחרים, וכן יבצע התאמות בתיק, בהתאם לשינויים שיחולו בצרכי הלקוח ובנסיבות חייו לאורך זמן.

הלקוח יכול למשוך כספים מתיק השקעות מנוהל בכל עת (לאחר יידוע של מנהל התיק), תוך תשלום מס רווחי הון. ביצועי התיק שקופים ללקוח בכל עת וניתן לעקוב אחריהם באמצעות אתר האינטרנט של בית ההשקעות או של הבנק שבו מנוהל החשבון.

מהי פוליסת חיסכון?

פוליסת חיסכון (המוכרת גם בשמה האחר, "פוליסה פיננסית") היא מוצר חיסכון הנמכר על ידי חברות ביטוח, שניתן לחסוך בו לכל מטרה, לכל טווח השקעה ובמגוון מסלולי השקעה, בהתאם לצרכי הלקוח. שם המוצר מעט מבלבל, שכן הוא אינו כולל מרכיב ביטוחי וכל הכסף מיועד לחיסכון. מקור השם "פוליסה"  נובע מכך שבאופן רשמי, המוצר מוגדר כפוליסת ביטוח חיים ללא מרכיב ביטוח אלא עם חיסכון בלבד. מבחינה חוקית אין מניעה להפקיד בפוליסת חיסכון כל סכום (אין רף מינימום או מקסימום להשקעה), אולם חברות הביטוח רשאיות לקבוע סכום הפקדה מינימלי, משיקולים עסקיים או אחרים. הכסף ניתן למשיכה בכל עת, תוך תשלום מס רווחי הון.

נקודות הדמיון והשוני בין תיק השקעות מנוהל לפוליסת חיסכון

תיק השקעות מנוהלפוליסת חיסכון
מי יכול לחסוךאנשים פרטיים, ארגונים וחברותאנשים פרטיים בלבד (פוליסת חיסכון רשומה על שם לקוח אחד בלבד)
מתי ניתן למשוך כסף (נזילות)בכל עת. הכסף יכול לעבור לחשבון הבנק באותו יום עסקים בכל עת. לרוב, הכסף מועבר לחשבון הלקוח בתוך כמה ימי עסקים ועד 30 יום, לפי תנאי הפוליסה
מדיניות השקעהמותאמת באופן אישי לצורכי הלקוח ולהעדפותיובהתאם למסלול ההשקעה שבחר הלקוח
שירותישירות על ידי מנהל התיקמחלקת שירות הלקוחות
סכום הפקדה מינימליכן, בהתאם להחלטת החברה המנהלת (לרוב כמה מאות אלפי שקלים)איןלא, אך חלק מהחברות המנהלות דורשות סכום הפקדה מינימלי, לפי שיקוליהןאין
סכום הפקדה מקסימליאיןאין
מתי ניתן להפקיד כספיםבכל עתבכל עת
מיסוימס של 25% על הרווחים הריאליים במועד המשיכהמס של 25% על הרווחים הריאליים במועד המשיכה
אפשרות ניוד לחברה אחרתכן, לרוב ללא תשלום מס על הרווחים (כל עוד הלקוח בוחר שלא לממש אותם)כן, תוך תשלום מס על הרווחים
פיקוחרשות ניירות ערךרשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון.
דמי ניהולמשתנים בהתאם לגודל התיק, מדיניות ההשקעה ושיקולים נוספים.עד 2% מהצבירה
קיזוז מסניתן לקזז מס על רווחים ריאליים מול הפסדים בהשקעות אחרות או בשנים קודמותלא ניתן לקזז

אז מה עדיף – פוליסת חיסכון או תיק השקעות? התשובה לכך אינה חד משמעותית ותלויה במאפיינים ובצרכים של כל לקוח. לקוח שלרשותו עומד סכום השקעה מוגבל של עד כמה עשרות אלפי שקלים, ברוב המקרים פוליסת חיסכון תתאים לו יותר. לעומת זאת, ארגונים עשויים למצוא מענה במסגרת תיק השקעות ולא בפוליסת חיסכון, וכך גם לקוחות פרטיים שמעניקים משקל גבוה לשירות אישי ממנהל ההשקעות או שיש להם צרכי השקעה ספציפיים. מומלץ להתייעץ באיש מקצוע (בעל רשיון פנסיוני) או עם מנהל תיק השקעות בחברת ניהול התיקים שבה אתם שוקלים לבחור.

 

אנליסט הינו בית השקעות העוסק במישרין ובעקיפין במגוון תחומי פעילות בשוק ההון, לרבות ניהול תיקי השקעות, שיווק השקעות, ניהול קופות גמל וקרנות נאמנות. לפירוט הפעילויות האמורות ראה דף הבית באתר האינטרנט של בית ההשקעות בכתובת www.analyst.co.il. קבוצת 'אנליסט' נשלטת בידי אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו ייצרו עבורו רווחים. אנליסט ו/או מי מהחברות הבנות שלה (לרבות אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ, אנליסט קופות גמל בע"מ ואנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ" ו/או חברה הקשורה למי מהן (להלן: "חברות קבוצת אנליסט"), במישרין ו/או בעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או משתמש בו, כולו או חלקו וכן ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהם, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות/פנסיוני בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך ו/או רכישת פולסית חיסכון ו/או בנכסים פיננסיים ו/או במוצרים פנסיוניים (לפי העניין). מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקה, רכישה או מכירה של נייר ערך ו/או נכס פיננסי ו/או לביצוע כל עסק בהם ו/או ביצוע עסקה במוצר פנסיוני ו/או לביצוע השקעה ו/או לרכישה של פוליסת חיסכון. המידע המובא במסמך אינו מתיימר להיות ממצה ו/או מקיף והינו כללי ואינפורמטיבי בלבד. ט.ל.ח

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646