תמונת אווירה של גרפים תמונת אווירה של גרפים

אנליסט גמל להשקעה מחקה מדד S&P 500: תשואות לפי אפיקים ודוחות חודשיים

דוחות תשואה

שם הדו"חקובץ להורדה
מרכיבי תשואה ינואר עד מרץ 2024
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2023
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2022

דוחות חודשיים

שם הדו"חקובץ להורדה
דוח חודשי 04-2024
דוח חודשי 03-2024
דוח חודשי 02-2024
דוח חודשי 01-2024
דוח חודשי 12-2023
דוח חודשי 11-2023
דוח חודשי 10-2023
דוח חודשי 09-2023
דוח חודשי 08-2023
דוח חודשי 07-2023
דוח חודשי 06-2023
דוח חודשי 05-2023
דוח חודשי 04-2023