תמונת אווירה של גרפים תמונת אווירה של גרפים

אנליסט גמל מסלול עוקב מדדים גמיש: תשואות לפי אפיקים ודוחות חודשיים

דוחות תשואה

שם הדו"חקובץ להורדה
מרכיבי תשואה ינואר עד מרץ 2024
מרכיבי תשואה ינואר עד דצמבר 2023

דוחות חודשיים

שם הדו"חקובץ להורדה
דוח חודשי 04-2024
דוח חודשי 03-2024
דוח חודשי 02-2024
דוח חודשי 01-2024
דוח חודשי 12-2023
דוח חודשי 11-2023
דוח חודשי 10-2023
דוח חודשי 09-2023
דוח חודשי 08-2023
דוח חודשי 07-2023
דוח חודשי 06-2023
דוח חודשי 05-2023
דוח חודשי 04-2023