השקעה בקרן נאמנות

אם אתם מתעניינים בשוק ההון, רוב הסיכויים הם ששמעתם על קרן נאמנות – אחד ממוצרי ההשקעה הוותיקים והפופולריים בשוק, ששומר על מעמדו המוביל לאורך עשרות שנים. קרנות הנאמנות הראשונות בעולם הושקו כבר במאה ה-19, אך במתכונתן המודרנית הן קיימות מ-1924, ואילו הקרן הראשונה בישראל הושקה ב-1940, עוד לפני קום המדינה. העולם השתנה מאז מקצה לקצה, אבל השקעה בקרן נאמנות היתה ונותרה אחת הדרכים הנפוצות של משקיעים בכל העולם להשקיע בשוק ההון, בזכות היתרונות המובהקים שלה. בישראל לבדה פועלות למעלה מ-2,000 קרנות נאמנות, המשקיעות במגוון עצום של אפיקים ואסטרטגיות השקעה. לטובת מי שעושה את צעדיו הראשונים בשוק ורוצה להיחשף לאפשרות להשקיע בקרן נאמנות, וגם לטובת המשקיעים הוותיקים שרוצים להעמיק את הידע שלהם, ריכזנו את מה שחשוב לדעת על השקעה בקרן נאמנות.

מהי קרן נאמנות?

קרן נאמנות היא מוצר פיננסי המאפשר למשקיעים להשקיע במשותף בניירות ערך, באמצעות חשבון השקעות משותף. הקרן מנוהלת על-ידי חברה לניהול קרנות נאמנות באמצעות מנהל השקעות מקצועי, עבור כל המשקיעים שרכשו יחידות השתתפות בקרן.

מנהל ההשקעות משקיע את כספי הקרן בניירות ערך (כגון מניות ואגרות חוב) בהתאם למדיניות ההשקעה של הקרן.

מדיניות ההשקעה של הקרן ואופן ניהולה מפורטים בתשקיף הקרן ובהסכם שנחתם בין חברת ניהול הקרנות לבין נאמן הקרן, המחזיק בנאמנות את נכסי הקרן של המשקיעים ומפקח על מילוי הוראות הסכם הנאמנות ותשקיף הקרן. רשות ניירות ערך מפקחת אף היא על פעילות קרנות הנאמנות והקרן מחויבת בפרסום מידע מפורט על פעילותה באתר הבורסה. אופן הניהול של קרנות נאמנות מוסדר בחוק השקעות משותפות בנאמנות ובתקנות.

להסבר מפורט לחצו – מהי קרן נאמנות

איך משקיעים בקרן נאמנות?

רוב קרנות הנאמנות הן קרנות פתוחות, שיכולות להגדיל את מספר יחידות ההשתתפות בהן ולצרף משקיעים נוספים לאחר הקמתן. בקרנות אלה ניתן להשקיע באמצעות רכישת יחידות השתתפות ממפיצים שהם חברי בורסה, כמו הבנקים. ניתן להעביר הוראה לרכישת יחידות השתתפות בקרן בכל סכום השקעה דרך אתר הבנק, באופן חד פעמי או כהוראת קבע. ניתן לזהות את הקרן שמבקשים לרכוש באמצעות מספר מזהה שניתן לה על ידי הבורסה. טרם הרכישה חשוב לעיין בנתוני הקרן המתפרסמים בתשקיף ובהסכם הקרן, על מנת לוודא שמדיניות ההשקעה ושאר מאפייני הקרן תואמים את צרכיכם כמשקיעים. ניתן להיעזר לשם כך ביועץ ההשקעות בבנק.

חלק קטן מהקרנות הן קרנות סגורות, המנפיקות מספר מוגבל של יחידות השתתפות. יחידות אלה נסחרות בבורסה וניתנות לרכישה כמו שרוכשים מניה או איגרת חוב.

מהם היתרונות של השקעה בקרן נאמנות?

 • ניהול מקצועי: קרנות הנאמנות מנוהלות על ידי מנהלי השקעות מקצועיים ומנוסים, ולרשותן עומדות מחלקות מחקר המתמחות בניתוח של ניירות ערך. אנליסט מתמחה בניהול קרנות נאמנות מ- 1987 והיא מהחברות הוותיקות ובעלות המוניטין בענף.
  פיקוח ורגולציה הדוקים: מנהלי קרנות הנאמנות כפופים לפיקוח של רשות ניירות ערך, שהיא אף הרגולטור המאשר לגופים שעמדו בקריטריונים לנהל קרנות. בנוסף, נאמן הקרן, המייצג את המשקיעים בקרן, מפקח באופן שוטף על ניהול הקרן, על מנת לוודא שהיא מנוהלת בהתאם להסכם הנאמנות ולהתחייבויות המופיעות בתשקיף הקרן.
 • שקיפות: קרנות הנאמנות מחויבות בפרסום מידע רב ומפורט למשקיעים, בתדירות גבוהה. לפני תחילת פעילותה, הקרן מחויבת לפרסם תשקיף הכולל מידע על מדיניות ההשקעה שלה, הגוף המנהל, דמי הניהול וכדומה, וכן לפרסם את הסכם הקמת הקרן. לאחר שהקרן מתחילה לפעול, היא מחויבת לפרסם דו"חות שנתיים הכוללים, בין היתר, את שיעור החשיפה שלה לנכסים שונים, את תשואת הקרן, סטיית התקן ועוד. בנוסף, הקרנות מחויבות בפרסום דו"חות מיידיים על היבטים שונים בפעילותן. מנהל הקרן מחויב אף הוא בפרסום תשקיף עיקרי אחת לשנה, הכולל מידע רב אודות מנהל הקרן.
 • נזילות יומית של הכסף: ניתן לקנות ולמכור יחידות בקרנות הנאמנות בכל יום מסחר.
 • גמישות: ניתן להעביר כספים בקלות מקרן אחת לאחרת, בעלות נמוכה יחסית.
 • דחיית מס בקרנות פטורות: בקרנות נאמנות פטורות, המשקיע משלם למדינה מס על רווחי הון ריאליים מהקרן רק לאחר שפדה את יחידות ההשתתפות או קיבל דיבידנדים. המשמעות היא שכל עוד המשקיע לא פודה את הכסף – תשלום המס על הרווחים מהקרן נדחה וניתן להשקיע את כל הרווח של הקרן בשוק ההון. רוב הקרנות בישראל הן קרנות פטורות ורק מיעוטן הן קרנות חייבות, שמשלמות למדינה מס על רווחי המשקיעים בקרן מנכסי הקרן (בקרנות חייבות אין דחיית מס).
 • אפשרות להשקיע סכומים קטנים: קרנות נאמנות הן מוצר השקעה שנגיש לכל שכבות האוכלוסיה, שכן ניתן להשקיע בהן גם סכומים קטנים (לרוב, כל סכום). זאת, בשונה מחלק מהמוצרים, שבהם נדרש סכום השקעה מינימלי.
 • פיזור סיכונים: העובדה שקרן נאמנות מנוהלת כתיק השקעות משותף של משקיעים רבים מאפשרת למשקיע הבודד להשיג פיזור רחב בין אפיקים וניירות ערך רבים, גם כאשר הוא משקיע סכומים קטנים, ובכך ניתן לצמצם את הסיכון שעשוי להיות טמון בהשקעה בנייר ערך או במספר ניירות ערך בודדים.
 • יתרונות לגודל: העובדה שקרן נאמנות מנהלת במשותף השקעות של משקיעים רבים מאפשרת לה לבצע פעולות שלא תמיד נגישות בכל סכום (למשל, השתתפות בהנפקה למשקיעים מוסדיים) ומביאה גם לחיסכון בעלויות בהשוואה לביצוע הפעולות על ידי כל משקיע בנפרד.
 • עמלות כלולות: ברוב המקרים, עלויות ניהול הקרן כבר כלולות בתשואה ללקוח – למשל, דמי ניהול למנהל הקרן ושכר הנאמן. הבנקים רשאים לגבות עמלת הפצה מהלקוחות, אולם לרוב הקרנות הסכמים עם הבנקים המפיצים, במסגרתם הן משלמות את עמלת ההפצה. עמלות שאינן כלולות בדרך כלל והלקוח נדרש לשלמן ישירות הן דמי משמרת שהבנק גובה מהלקוח עבור "שמירת" היחידות בקרן. סוג עמלות נוסף אותן נדרש לעיתים לשלם הלקוח לחבר הבורסה באמצעותו הוא מחזיק בקרנות הנאמנות הוא עמלות קנייה ומכירה.

היתרונות של קרנות הנאמנות לא השתנו הרבה עם השנים: השקיפות, הפשטות והזמינות שהן מציעות ממשיכות לקרוץ למשקיעים בארץ ובעולם. לצד זאת, גם העובדה שמנהלי הקרנות לא נחים על זרי הדפנה וממשיכים לגוון את סוגי הקרנות המוצעות למשקיעים, מסייעת להן לשמור על מעמדן הבולט והמוביל בתיקי הנכסים של הציבור.

אנליסט הינו בית השקעות העוסק במישרין ובעקיפין במגוון תחומי פעילות בשוק ההון, לרבות ניהול תיקי השקעות, שיווק השקעות, ניהול קופות גמל וקרנות נאמנות. לפירוט הפעילויות האמורות ראה דף הבית באתר האינטרנט של בית ההשקעות בכתובת www.analyst.co.il. קבוצת 'אנליסט' נשלטת בידי אנליסט אי.אמ.אס. שרותי ניהול השקעות בע"מ, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו ייצרו עבורו רווחים. אנליסט ו/או מי מהחברות הבנות שלה (לרבות אנליסט אי.אמ.אס ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מ, אנליסט קופות גמל בע"מ ואנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ" ו/או חברה הקשורה למי מהן (להלן: "חברות קבוצת אנליסט"), במישרין ו/או בעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או משתמש בו, כולו או חלקו וכן ועשוי להיות למי מהן או למי מבעלי השליטה, נושאי המשרה או העובדים בהם, עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או רכישה ו/או מכירה ו/או ביצוע עסקה, בהתאם למגבלות הדין, עבור עצמם ו/או עבור אחרים, בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים הנזכרים במסמך. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות/פנסיוני בכל הנוגע לביצוע פעולה בניירות ערך ו/או בנכסים פיננסיים ו/או במוצרים פנסיוניים (לפי העניין). מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקה, רכישה או מכירה של נייר ערך ו/או נכס פיננסי ו/או לביצוע כל עסק בהם ו/או ביצוע עסקה במוצר פנסיוני. המידע המובא במסמך אינו מתיימר להיות ממצה ו/או מקיף והינו כללי ואינפורמטיבי בלבד.

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646