שינוי מסלול חיסכון לכל ילד

תוכנית חיסכון לכל ילד היא יוזמה של המדינה שנועדה לסייע לצעירים בתחילת חייהם העצמאיים. במסגרתה, מפקיד הביטוח הלאומי בכל חודש סכום מסוים עבור כל ילד בגינו זכאי ההורה לקצבת ילדים, עד גיל 18. ההורים יכולים לבחור להכפיל את הסכום על חשבון קצבת הילדים. בנוסף, כל ילד זכאי למענקים לאורך חייו. החיסכון ניתן למשיכה מגיל 18 באישור ההורים וגיל 21 ללא אישור ההורים.

הביטוח הלאומי מאפשר להורה מקבל קצבת הילדים לבחור בתוכנית חיסכון על שם הילד המנוהלת בקופת גמל להשקעה או בבנק ולבחור בין כמה מסלולי השקעה שקבעה המדינה. ניתן להעביר את הכסף לקופה אחרת ואף לשנות את מסלול ההשקעה בכל עת, אך לא ניתן להעביר את החיסכון מבנק לקופת גמל ולהיפך, או מבנק לבנק.

אז כיצד ניתן לבצע שינוי מסלול חיסכון לכל ילד ומה עוד חשוב שתדעו על ההטבה המשמעותית שמעניקה לכם המדינה? המדריך המלא לפניכם.

כיצד מתבצע שינוי מסלול חיסכון לכל ילד באנליסט?

באנליסט 3 מסלולים לבחירה: חיסכון לכל ילד למעדיפים סיכון מועט, חיסכון לכל ילד למעדיפים סיכון בינוני וחיסכון לכל ילד למעדיפים סיכון מוגבר. ההבדל בין המסלולים מתבטא בשיעור האחזקה בנכסי סיכון, כגון מניות.

ההורה הזכאי לקצבת הילדים יכול להנחות לשנות מסלול דרך האזור האישי באתר אנליסט. לצורך כך, עליו להיות רשום באנליסט כמורשה לפעול בחשבון. ככלל, בעת ההצטרפות לקופת הגמל, הביטוח הלאומי מעדכן את הקופה בזהות ההורה המורשה על פי רישומיו. בנוסף, מ-2023 יכול ההורה להורות, בעת ההצטרפות הראשונית, להעביר לחברה המנהלת את פרטיו האישיים (כגון מספר טלפון וכתובת מייל), הדרושים להתחברות לחשבון המקוון באתר החברה (ללא צורך ברישום נוסף) ולאפשר מעקב שוטף אחר החיסכון וכן לבצע פעולות מסוימות באופן מקוון. ההורה שאינו מקבל קצבת ילדים יכול להירשם באתר אנליסט ולקבל מידע על החיסכון, אך לא לבצע פעולות בחשבון.

אם נרשמתם לחיסכון לכל ילד לפני 2023 או אם בחרתם שלא לשתף את פרטיכם עם החברה בשלב ההצטרפות, עליכם לבצע רישום ראשוני באתר אנליסט, בעמוד "חיסכון לכל ילד – עדכון פרטים אישיים".

בשלב זה, תתבקשו לעדכן את פרטי ההורה המוגדר בביטוח לאומי כנאמן המורשה לפעול בחשבון (ההורה מקבל קצבת הילדים), כתובת מייל וטלפון סלולרי, להעלות צילום של תעודת הזהות וספח שבו מופיעים פרטי הילד. פרטיכם יעודכנו באנליסט בתוך 7 ימי עסקים.

מרגע שעדכנתם את פרטיכם באנליסט, ההורה מקבל קצבת הילדים יוכל להגיש בקשה לשינוי מסלול חיסכון לכל ילד.

בקשה לשינוי מסלול חיסכון לכל ילד באנליסט:

 • היכנסו לאזור האישי.
 • בחרו בתוכנית חיסכון לכל ילד.
 • בחרו באפשרות "העברה בין מסלולים" בתפריט הפעולות.
 • בחרו במסלול שאליו תרצו לעבור מבין האפשרויות שבתפריט.
 • הקישו את הקוד שנשלח לטלפון הסלולרי שלכם.
 • על המסך תופיע ההודעה "הבקשה נשלחה".
 • העברת הכספים למסלול החדש תבוצע בתוך 3 ימי עסקים מרגע קבלת הבקשה בחברה (אם בקשת ההעברה הועברה ב-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, ההעברה תבוצע ביום הרביעי).

במידה שלא אישרתם לביטוח לאומי להעביר את פרטיכם לאנליסט ולא ביצעתם רישום באתר, תקבלו עדכון על הצבירה בחיסכון אחת לשנה, במסגרת הדו"ח השנתי שיישלח לכתובכם המעודכנת באתר הביטוח הלאומי. כדי לבצע שינוי מסלול חיסכון לכל ילד באנליסט, יהיה על ההורה מקבל קצבת הילדים למלא טופס "בקשה להעברת כספים בין מסלולים – חיסכון ארוך טווח לילד". מלאו את הפרטים האישיים שלכם ושל ילדכם (שם, כתובת מלאה, מייל, טלפון).

 • ציינו את מספר החשבון של ילדכם, שממנו תרצו להעביר את הכספים. מספר החשבון מופיע באזור האישי באתר אנליסט או בדו"חות השנתיים, הנשלחים בדואר או במייל.
 • בחרו את המסלול שאליו תרצו להעביר את הכספים ושאליו יתבצעו ההפקדות מעתה, מבין האופציות המצוינות בטופס.
 • חתמו על הטופס בכתב ידכם.
 • צרפו צילום ת.ז וספח עם שם הילד.
 • שלחו את הטופס החתום והמסמכים הנלווים למייל anapidyonot@analyst.co.il, או למשרדי החברה, לכתובת: שד' רוטשילד 64, תל-אביב 6688312.

אם לילד מלאו 18, רק הוא רשאי לקבל מידע על החשבון שלו ולבצע פעולות בחשבון, כגון שינוי מסלול.

לצורך כך, עליו לעדכן את פרטי הקשר שלו באנליסט (מספר טלפון וכתובת מייל) באמצעות מילוי "טופס עדכון פרטים אישיים", לצרף צילום תעודת זהות ולשלוח למייל: idkonim@analyst.co.il. פרטיו יעודכנו בתוך 7 ימי עסקים ולאחר מכן יוכל להיכנס לאזור האישי ולתת הנחיה לשינוי מסלול.

יש לכם שאלות בנוגע לשינוי מסלול חיסכון לכל ילד? פנו למוקד השירות: מייל: gemel@analyst.co.il, טל: 03-7147177

אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין באמור דף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. משיכת כספים הונית מקופת הגמל כפופה לתשלום מס רווח הון כדין ותתבצע בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה מלאה ותקינה. ככל שהמועד נופל על אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, הפעולה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש. *הלוואה תינתן לעמיתי הקרן בלבד בכפוף לתקנון הקרן וההסדר התחיקתי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתידהמידע האמור בכתבה זו נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא מהווה מידע מלא וממצה. אנליסט לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, לקורא ו/או למי מטעמו כתוצאה מהסתמכות על האמור בכתבה זו וכי העושה שימוש במידע כאמור, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. ט.ל.ח.

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646