חסכון לכל ילד – כל השאלות והתשובות

מהי תוכנית חיסכון לכל ילד? איך זה עובד?

חיסכון לכל ילד היא תוכנית שהמדינה יזמה והוציאה לפועל מינואר 2017. במסגרתה, מפקיד הביטוח הלאומי סכום מסוים (57 שקל בחודש, נכון ל-2024) עבור כל ילד בגינו זכאי ההורה לקצבת ילדים, עד גיל 18 ואף משלם את דמי הניהול בקופה עד לגיל זה.

בנוסף, כל ילד זכאי למענקים שיופקדו לחיסכון לכל ילד: ילדים שנולדו עד 31 בדצמבר 2016 יקבלו 568 שקל בגיל 18. ילדים שנולדו מ-1 בינואר 2017 יקבלו 284 שקל בגיל 3 ועוד 284 שקל בהגיעם למצוות (12 לבנות ו-13 לבנים). ילדים שלא ימשכו את החיסכון עד גיל 21 יקבלו 568 שקל נוספים בגיל זה.

הסכום החודשי והמענקים מופקדים בתוכנית חיסכון על שם הילד בקופת גמל להשקעה או בבנק, לפי בחירת ההורה מקבל קצבת הילדים. את הבחירה ניתן לבצע בתוך 6 חודשים מהלידה באתר הביטוח הלאומי. ניתן גם להכפיל את סכום ההפקדה החודשי על-ידי בחירה להפקיד חלק מקצבת הילדים לחיסכון לכל ילד, במקום לחשבון הבנק.

במידה שההורה לא בחר היכן לנהל את החיסכון, הביטוח הלאומי יבחר היכן להפקיד את הכסף, לפי המנגנון הבא:

  • ילד ראשון – הכסף יופקד בקופת גמל להשקעה באחד מבתי ההשקעות המשתתפים בתוכנית, במסלול סיכון מוגבר.
  • אם לילד אח או אחות גדולים, ובעבר ההורים בחרו עבורם היכן לנהל את החיסכון לכל ילד, הכסף יופקד באותו בנק או קופת גמל שבהם מתנהל החיסכון של האח/אחות שנולדו לפניו.

תשובות לשאלות נפוצות

אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין באמור דף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. משיכת כספים הונית מקופת הגמל כפופה לתשלום מס רווח הון כדין ותתבצע בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה מלאה ותקינה. ככל שהמועד נופל על אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, הפעולה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש. *הלוואה תינתן לעמיתי הקרן בלבד בכפוף לתקנון הקרן וההסדר התחיקתי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתידהמידע האמור בכתבה זו נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא מהווה מידע מלא וממצה. אנליסט לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, לקורא ו/או למי מטעמו כתוצאה מהסתמכות על האמור בכתבה זו וכי העושה שימוש במידע כאמור, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. ט.ל.ח.

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646