פתיחת קופת גמל להשקעה לילדים

מאי 2024

למעלה ממיליון ₪  – זו העלות הממוצעת של גידול ילד בישראל עד גיל 18, לפי אומדנים שונים. אלא שכידוע, ילדים לא בהכרח יוצאים לעצמאות כלכלית ברגע שהם הופכים לבגירים. צעירים בתחילת חייהם עומדים בפני הוצאות חד-פעמיות גבוהות על לימודים אקדמיים, חתונה, רכישת דירה וכדומה – כשלרוב אין להם את היכולת לממן בעצמם את כל ההוצאות האלה.

המדינה מסייעת לצעירים בדרכים שונות, ממענקים לחיילים משוחררים ועד לתוכנית חיסכון לכל ילד – תוכנית שבמסגרתה מפקיד הביטוח הלאומי סכום מסוים (57 ₪ בחודש, נכון ל-2024) עבור כל ילד מגיל 0 ועד גיל 18, וההורים יכולים להפקיד סכום זהה. הילד יכול לפדות את הכסף בגיל 18 או להמשיך לחסוך, ליהנות מאפשרות לתשואה נוספת וממענק נוסף המוענק בגיל 21 למי שהמשיך לחסוך. עם זאת, ההטבות שהמדינה מעניקה, מבורכות ככל שיהיו, לא מספיקות על מנת לכסות את כל הצרכים – ואת השאר נדרשים ההורים להשלים, כל אחד לפי יכולתו.

כדי לממן את הצרכים של הילדים הבוגרים, הורים פודים חסכונות שצברו לאורך חייהם, שלעתים יועדו במקור לצרכים אחרים. עם זאת, כדאי להכיר דרך נוספת שמאפשרת לחסוך בצורה מתוכננת יותר למימון צורכי הילדים בבגרותם – פתיחת קופת גמל להשקעה על שם הילד, שאליה ההורים יפקידו כספים לאורך חייו ואשר תעבור לבעלותו בבגרותו.

גם סבים וסבתות יכולים לחסוך לנכד

קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון חדש יחסית, שהמדינה השיקה בשנת 2016. כל אדם, בכל גיל, זכאי לחסוך בקופת גמל להשקעה ולפדות ממנה חלק מהכסף או את כולו בכל עת (תוך תשלום מס רווחי הון כדין, בדומה לרוב מוצרי ההשקעה). אפשר להפקיד לקופת גמל להשקעה סכומים שונים במועדים שנוחים לכם, עד לתקרה שנתית של  79,005 ₪ לאדם (נכון ל-2024). מדוע נקבעה תקרה שנתית? מסיבה פשוטה: מדינת ישראל מעניקה פטור ממס על הרווחים בקופת גמל להשקעה למי שיבחר לא לפדות את הכסף עד לפנסיה ולהשתמש בו כתוספת לקצבה החודשית.

אז אמנם סכום ההפקדה בשנה מוגבל לתקרה של 79,005 ₪  לכל ילד – אבל מדובר בתקרה גבוהה מאוד שאם תנוצל עד תום, תאפשר להורים לחסוך לכל ילד למעלה מ-1.4 מיליון ₪ במשך 18 שנה (לא כולל התשואה על הרווחים מההשקעה). אפשר כמובן לחסוך גם סכומים קטנים יותר באמצעות הוראת קבע חודשית– אפילו כמה עשרות שקלים בכל חודש או כמה אלפי שקלים בשנה, כל אחד לפי יכולתו.

הכספים עבור הקטין מופקדים על ידי הוריו על שמו, וההורים רשאים לקבל החלטות בנוגע לכספים (כגון משיכת כספים או ניודם למסלול אחר או לחברה אחרת) עד להגיעו לגיל 18, ואז היא עוברת לבעלותו.

אגב, לא רק ההורים יכולים להפקיד עבור ילדיהם, גם סבים וסבתות יכולים להפקיד עבור נכדיהם, במעמד של "מקנה מתנה". במקרה זה יש להגדיר מורשים לפעול בחשבון בעת פתיחת הקופה,  ולא ניתן לשנות או לעדכן את זהותם לאחר מכן.

יתרונות בולטים של פתיחת קופת גמל להשקעה לילדים:

  • כל אחד יכול לחסוך בקופת גמל להשקעה. זאת, בשונה מחלק ממוצרי ההשקעה האחרים, הנגישים רק לעובדים או לבעלי הכנסה מעסק או ממשלח יד ואינם נגישים לילדים.
  • גמישות בהפקדות. אפשר להפקיד כל סכום שרוצים, גם כ מה עשרות שקלים בחודש. אפשר לבחור להפקיד בהוראת קבע חודשית, לבצע כמה הפקדות לאורך החיים או הפקדה חד פעמית.
  • הכסף זמין למשיכה בכל עת**. הכסף לא "נסגר" לכמה שנים אלא ניתן למשיכה (חלקית או מלאה) בכל עת ולכל מטרה שהיא לטובת הילד. לאחר מכן, הקופה עוברת לבעלות הילד והוא יכול למשוך ממנה כספים כרצונו. הכסף מועבר לחשבון הבנק של הלקוח בתוך 4 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה*. ניתן להגיש בקשה למשיכת הכספים באופן דיגיטלי דרך אתר אנליסט.
  • מגוון מסלולי השקעה המנוהלים על ידי מנהלי השקעות מקצועיים. כל חוסך יכול לבחור את המסלול המתאים לצרכיו, לרמת הסיכון שהוא מעוניין בה, לטווח ההשקעה שלו ולאופיו כמשקיע.
  • ניתן להעביר כספים ממסלול למסלול ואף מחברה מנהלת אחת לאחרת ללא אירוע מס. מס רווחי הון משולם רק בעת פדיון הכספים ולא בעת ניודם.
  • שקיפות. תשואות כל קופות הגמל להשקעה וכן דמי הניהול שלהן מתפרסמים באתר גמל-נט של רשות שוק ההון וניתן להשוות בין הקופות (יש להקפיד להשוות בין מסלולי השקעה דומים). ניתן לעקוב באופן שוטף אחר ביצועי קופת הגמל דרך האזור האישי באתר החברה המנהלת או באמצעות דו"חות תקופתיים הנשלחים ללקוח.
  • אופציה לפטור ממס רווחי הון במידה שהחוסך יחליט להמשיך לחסוך עד הפנסיה. הילד לא ניצל את כל הכסף עד הפנסיה? כשייצא לפנסיה, יוכל ליהנות מתוספת לקצבה שתהיה פטורה ממס* (כן, אנחנו יודעים שזה עוד רחוק מאוד).
  • הזדמנות לקדם את החינוך הפיננסי של הילד. עצם זה שהחיסכון רשום על שם הילד היא הזדמנות ליצור אצלו עניין בהתפתחות החיסכון שלו, ללמד אותו על התנהלות פיננסית בריאה, על חשיבות החיסכון וכן להקנות מושגים כגון תשואה, ריבית, מניות, מדד ועוד.

 

קופת גמל להשקעה היא מוצר חיסכון בעל יתרונות ייחודיים לבני כל הגילאים ואחת הדרכים המעניינים לחסוך לילדים ולהעניק להם נקודת פתיחה טובה יותר בחייהם הבוגרים.

אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין באמור דף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. *האמור במאמר זה כפוף להוראות הדין, בכלל זה חוק הכשרות המשפטיות והאפוטרופוס, לתקנון הקופה ולנהלי החברה. **משיכת כספים הונית מקופת הגמל כפופה לתשלום מס רווח הון כדין ותתבצע בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה מלאה ותקינה. ככל שהמועד נופל על אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, הפעולה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש. משיכה כקצבה לאחר גיל הפרישה תתאפשר באמצעות העברת הכספים לקופת גמל משלמת קצבה. ***הלוואה תינתן לעמיתי הקרן בלבד בכפוף לתקנון הקרן וההסדר התחיקתי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועלהמידע האמור בכתבה זו נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא מהווה מידע מלא וממצה. אנליסט לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, לקורא ו/או למי מטעמו כתוצאה מהסתמכות על האמור בכתבה זו וכי העושה שימוש במידע כאמור, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. ט.ל.ח.

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646