הטבות המס על הפקדה לקרן השתלמות עד סוף השנה

הכירו את הטבות המס על הפקדה לקרן השתלמות עד סוף השנה

לקראת כל סוף שנה אזרחית – זה הזמן לוודא שאתם מנצלים את כל הטבות המס על הפקדות למכשירי החיסכון השונים, הניתנות עד סוף השנה. מדובר בכסף שאתם אמורים לשלם למדינה ויישאר בכיסכם אם תשכילו לנצל את ההטבות. בחודש שעבר סקרנו את הטבות המס בקופת גמל להשקעה, והחודש נתמקד בקרנות ההשתלמות – מכשיר החיסכון שהפך למשאת נפשם של שכירים ועצמאים כאחד, מסיבה פשוטה: אין עוד מכשיר חיסכון לטווח קצר ובינוני המעניק הטבות מס נדיבות כמו קרן השתלמות.

קרנות ההשתלמות נועדו במקור למימון השתלמויות מקצועיות לעובדים, אבל במשך השנים הפכו למוצר חיסכון לטווח בינוני, המעניק הטבות מס משמעותיות לעובדים שכירים ועצמאים, שיחסכו בו לפחות 6 שנים. 6 שנים לאחר ההפקדה הראשונה לקרן ההשתלמות, ניתן למשוך את הכסף ולהשתמש בו לכל מטרה, בפטור ממס (עד לתקרה שנקבעה). הטבות המס ניתנות על-ידי המדינה כדי לעודד את האזרחים לחסוך, ולכן, אם תמשכו את הכסף לפני כן, ינוכו מהסכום המסים שהייתם אמורים לשלם.

לפניכם מדריך קצר להטבות המס על הפקדות לקרן השתלמות – לעצמאים ולשכירים.

עצמאים: חוסכים – ומשלמים פחות מסים למדינה

מהן הטבות מס קרן השתלמות לעצמאים?

הטבה במס הכנסה: עצמאי רשאי להפקיד לקרן השתלמות עד 4.5% מהכנסתו השנתית החייבת במס, עד לתקרת הכנסה של 293,397 שקל (נכון ל-2024). ההכנסה השנתית החייבת במס, שממנה ניתן להפקיד עד, 4.5% היא ההכנסות פחות ההוצאות המותרות. הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לקרן השתלמות ולקבל עליו הטבה במס הכנסה הוא 13,203 שקל (293,397*4.5%). מכאן, ששווי ההטבה הכספית נגזר מגובה המס השולי שהעצמאי משלם. לדוגמה, נניח שהכנסתכם החייבת במס היא בגובה תקרת ההכנסה המזכה בהטבה במס הכנסה – 293,397 שקל. שיעור המס השולי החל עליכם הוא 35% (לפני זיכויי מס). ביכולתכם להפקיד עד 13,203 שקל (תקרת ההפקדה השנתית) לקרן השתלמות ולא לשלם את המס של 35% על הסכום הזה. כך, תחסכו תשלומי מסים של 4,621.05 שקל (35%*13,203).

פטור ממס רווחי הון: פטור ממס רווחי הון של 25%, המוטל בעת מכירת נכסים כגון ניירות ערך, פיקדון בבנק, חברות ועוד. הפטור ממס רווחי הון ניתן עד להפקדה של 20,520 שקל בשנה (נכון ל-2024). המשמעות: אפשר להפקיד מעל לסכום המזכה בהטבה במס הכנסה (13,203 שקל) כך שבעתיד תיהנו מפטור ממס רווחי הון על הרווחים – הטבה ששוויה עשוי להגיע לאלפי שקלים (תלוי ברווח שנרשם מההשקעה).

דחייה בתשלום מס רווחי הון: על הפקדות מעבר ל20,520 ש"ח – תשלמו מס רווחי הון, אבל רק כשתמשכו את הכסף. אם תרצו לשנות את מדיניות ההשקעה, תוכלו להעביר את הכסף ממסלול אחד לאחר מבלי שתידרשו לשלם מס. מדובר בהטבה בהשוואה למוצרי חיסכון אחרים לטווח בינוני-קצר, שבהם שינוי מדיניות ההשקעה מחייב למכור את מכשיר החיסכון ולקנות מכשיר אחר (לדוגמה, קרן נאמנות). כך, תוכלו להשקיע את כל הרווחים לאורך זמן רב יותר ולהגדיל את התשואה הפוטנציאלית בגינם.

הקטנת ההכנסה החייבת לצורך תשלומים לביטוח לאומי: הפקדה לקרן השתלמות מקטינה את ההכנסה החייבת לצורך חישוב תשלומי הביטוח הלאומי וביטוח הבריאות, ועשויה להביא להפחתת עד 17.83% בתשלומים אלה.

אילו עצמאים זכאים להטבות מס על הפקדות לקרן השתלמות?

כל עצמאי שרשום כעוסק מורשה או עוסק פטור.

האם הפקדות לקרן השתלמות הן חובה?

לא. בשונה מהפקדות לחיסכון פנסיוני, לביטוח לאומי או לביטוח בריאות, ההפקדה לקרן השתלמות אינן חובה אלא זכות.

מתי ואיך ניתן להפקיד לקרן השתלמות?

עצמאים יכולים להפקיד חלק מהסכום אחת לחודש, לבצע כמה הפקדות לאורך השנה או להפקיד את כל הסכום אחת לשנה. ניתן להפקיד לקרן השתלמות באנליסט עד ל- 30/12/2024, באמצעות העברה בנקאית או בצ‘ק. לפרטים נוספים פנו לשירות הלקוחות, טל‘: 03-7147177 או במייל: gemel@analyst.co.il

שכירים: הטבה מהמעסיק ומהמדינה

מהן הטבות מיסוי קרנות השתלמות לשכירים?

גם שכירים, כמו עצמאים, נהנים מ-3 סוגי הטבות – הטבה במס הכנסה, פטור ממס רווחי הון (עד לתקרה שנקבעה) בחלוף 6 שנות חיסכון ודחיית תשלום המס למועד משיכת הכספים. ההטבה מוגבלת לתקרת שכר חודשי של עד 15,712 שקל ולהפקדה חודשית של עד 1,571.2 שקל ועד 10% מהשכר (ובכפוף להוראות פקודת מס הכנסה בעניין). ניתן להפקיד לקרן סכומים גבוהים יותר, אך ההפקדות מעבר לתקרה של 1,571 שקל בחודש לא יזכו בהטבות מס.

איך מתבצעת ההפקדה לקרן השתלמות של שכירים?

המעסיק מפקיד מדי חודש את הכספים לקרן השתלמות שבחר העובד. סכום ההפקדה מתחלק בין המעסיק לבין העובד ביחס של 7.5% המעסיק ו-2.5% העובד (ובסה“כ 10% מהשכר). הסכום שמפקיד המעסיק הוא בנוסף לשכר היסוד, ואילו הסכום שמפקיד העובד מופחת משכר היסוד. הפקדת המעסיק לקרן ההשתלמות היא תשלום נוסף שהעובד מקבל, מבלי לשלם עליו מס הכנסה. שווי ההטבה נקבע בהתאם לגובה המס השולי על הכנסת העובד ועשוי להגיע לעד 4,383 שקל בשנה (365.3 שקל בחודש), במידה שהעובד משתכר את השכר המקסימלי שבגינו ניתן ליהנות מהטבת מס בהפקדה לקרן השתלמות – 15,712 שקל.

זאת, על-פי החישוב הבא:

  • שיעור המס השולי על שכר של 15,712 שקל – 31% .
  • ההפקדה המקסימלית המותרת – 1,571.2 שקל בחודש (10% מהשכר)
  • הפקדת המעסיק – 1,178.4 שקל לחודש (7.5% מהשכר)
  • הפקדת העובד – 392.8 שקל לחודש (2.5% מהשכר)
  • חישוב שווי ההטבה במס הכנסה: 1,178 שקל * 31% = 365.3 * 12 חודשים בשנה =4,383 שקל.

כאמור, הטבת מס נוספת תינתן במועד פדיון הכספים מהקרן – פטור ממס רווחי הון של 25% על הרווחים לאחר 6 שנות חיסכון. אם, לדוגמה, החיסכון רשם רווח של 10,000 שקל לאורך השנים – תחסכו 2,500 שקל במס רווחי הון, שהייתם משלמים אילו חסכתם במכשירי השקעה שהפטור לא חל עליהם.

האם כל שכיר יכול להפקיד לקרן השתלמות?

לא. בשונה מהפקדות לחיסכון פנסיוני, לביטוח לאומי או לביטוח בריאות – אין חובה חוקית להפקיד לקרן השתלמות. עובדים רבים זכאים לקרן השתלמות מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה. עבור היתר, קרן השתלמות היא חלק מתנאי ההעסקה שעליהם יש לנהל מו“מ עם המעסיק.

חינוך פיננסי: הטבת מס

הטבת מס היא הקלה בשיעור המס שגובה המדינה – פטור או הנחה המצמצמים או דוחים תשלומי מסים לקבוצות אוכלוסיה מסוימות או לפעילות כלכלית מסוימת.

במתן ההטבה, המדינה מוותרת על הכנסה פוטנציאלית ממסים, לרוב כדי לעודד את האזרחים לפעילות מסוימת שתאפשר לה להשיג יעדים חברתיים או כלכליים. עבור האזרחים, מדובר בכסף שאמורים היו לשלם למדינה ועשוי להישאר בכיסם אם ימצו את הטבות המס.

הטבות מס יכולות להינתן בדרך של פטור ממס (גריעת סכומי כסף מבסיס המס), מענקים (סכומים המופחתים מהסכום הממוסה כדי להגיע לבסיס המס), ניכויים ונקודות זיכוי (סכומים המופחתים מחבות המס), שיעורי מס מופחתים (שיעור מופחת ביחס לשיעור הסטנדרטי) ועוד.

אחת ממטרות המדינה היא לעודד את הציבור לחסוך לטווח בינוני וארוך. מטרה זו מקודמת באמצעות הטבות מס על הפקדות למוצרי חיסכון שונים. דוגמאות אחרות להטבות מס הן נקודות זיכוי ממס להורים לילדים עד גיל 18, במטרה לעודד יציאה לעבודה של שני ההורים, נקודות זיכוי לתושבים בפריפריה, במטרה לעודד התיישבות באזורי ספר, ומענקים לחברות זרות, במיוחד חברות היי-טק, במטרה לעודד אותן להקים מקורות תעסוקה בישראל.

המידע שמופיע לעיל הינו מידע תמציתי בלבד ואין בו כדי למצות או להוות תחליף להוראות הדין, רשות מוסמכת או נהלי החברה, כפי שיהיו מעת לעת. אנליסט קופות גמל בע“מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין באמור בדף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור בדף זה משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. ט.ל.ח

נשמח לעמוד לרשותך בכל דבר ועניין בטלפון ובאימייל 6646* | analyst@analyst.co.il | אין באמור כדי להוות ייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או פנסיוני או תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או פנסיוני המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. אין בעלון מקצועי זה ובכל הכלול בו משום דבר פרסומת. אנליסט אי.אם.אס – שירותי ניהול השקעות בע“מ לא תהא אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש או מהסתמכות בעלון זה. ט.ל.ח

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646