הטבות המס שממתינות לכם עד סוף 2024

הימים שנותרו עד סוף השנה האזרחית הם ההזדמנות האחרונה לממש הטבות מס שונות המגיעות לכם מהמדינה על החסכונות שלכם. השנה, יותר מתמיד, קל לשכוח לנצל את מלוא ההטבות. למי יש ראש וזמן לחשוב על מקסום הטבות מס בתקופה הלא פשוטה שעוברת על המדינה. ובכל זאת, מדובר בהטבות שעשויות לחסוך לכם תשלומי מסים של מאות ואף אלפי שקלים בשנה, ושוויין עשוי להגיע לעשרות אלפי שקלים לאורך החיים. לא חבל לוותר על סכומים כאלה?

כדי לעשות קצת סדר, הכנו מדריך קצר לכל מה שחשוב להכיר לקראת סוף השנה, כדי ליהנות מהטבות המס ולחסוך בתשלומי המסים.

(1) הכירו את הטבות המס על הפקדות לקרן השתלמות

עובדים עצמאים וחלק מהשכירים זכאים להפקיד כספים לקרן השתלמות וליהנות מהטבות מס משמעותיות. הטבות המס ניתנות עד לתקרה שנתית מסוימת שנקבעה בדין ולכן – אם לא תנצלו אותן עד סוף השנה, תאבדו את הזכות.

מה חשוב לעשות עד סוף השנה?

  • עצמאים: בדקו עם רואה החשבון שלכם מהו הסכום המקסימלי שתוכלו להפקיד וליהנות מהטבות מס, בהתאם להכנסתכם. ניתן להפקיד כספים לכל אחת מקרנות ההשתלמות של אנליסט בהעברה בנקאית עד ה-31.12 בשעה 16:00, או בצ'ק – עד ה-30.12.
  • שכירים: אם אתם זכאים לקרן השתלמות בהתאם להסכם העבודה שלכם (קיבוצי או אישי), כדאי לבדוק באזור האישי באתר כי המעסיק הפקיד את מלוא הסכום המזכה בהטבות מס עד סוף השנה (לעתים מעסיקים בוחרים לבצע הפקדות רטרואקטיבית, מסיבותיהם). שימו לב שהמעסיק רשאי להפקיד את ההפקדה בגין חודש דצמבר עד ל- 15 בינואר של השנה העוקבת.

למדריך המלא הנושא הטבות המס על הפקדות לקרן השתלמות, לחץ כאן.

(2) הכירו את תקרת ההפקדה השנתית לקופת גמל להשקעה

למי שברשותו סכומים פנויים להשקעה כדאי להכיר את האפשרות להפקיד עד 79,005 שקל בשנה לאדם (נכון ל-2024) לקופת גמל להשקעה. היתרון בהפקדה לקופת גמל להשקעה הוא שהסכום ניתן למשיכה בכל עת * אבל אם לא תמשכו את הכסף עד לפרישה, תוכלו בבוא העת להעביר את החיסכון לקופת גמל שממנה ניתן למשוך את הכסף כקצבה וליהנות מפטור ממס רווחי הון על הקצבה. מס רווחי הון עומד כיום על 25%, כך שמדובר בהטבה משמעותית. יתרון נוסף הוא שכל אחד יכול להפקיד לקופת גמל להשקעה – אפילו ילדים קטנים, באמצעות הוריהם.

מה חשוב לעשות עד סוף השנה?

בדקו אם יש לכם או לילדיכם הקטינים כספים פנויים ובדקו את כדאיות הפקדתם לקופת גמל להשקעה.
להרחבה על יתרונות הפקדה לקופת גמל להשקעה, לחץ כאן.

(3) הכירו את הטבות המס על הפקדות לקופת גמל לחיסכון

כלל העובדים בישראל נדרשים על-פי חוק להפקיד שיעור מסוים מהכנסתם השנתית לחיסכון פנסיוני – קרן פנסיה, קופת גמל לחיסכון או ביטוח מנהלים (החובה הפורמלית להפקיד לשכיר חלה על המעסיק). המדינה מעניקה

לשכירים ועצמאים שני סוגי הטבות מס על הפקדות לקופות גמל לחיסכון – זיכוי מס (החזר כספי על המס שנגבה) וניכוי מס (הפחתת הסכום המופקד מהמשכורת החייבת במס). בנוסף ולאחר גיל הפרישה, זכאים החוסכים, במסגרת תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, לפטור ממס על הקצבה ועל היוון הקצבה בגין הפקדות אלו עד לתקרה שקבועה בפקודה.

מה חשוב לעשות עד סוף השנה?

  • עצמאים: בדקו עם רואה החשבון שלכם מהו הסכום המקסימלי שתוכלו להפקיד עד סוף השנה, על מנת ליהנות ממלוא הטבות המס.
  • שכירים: בדקו באתר החברה המנהלת כי בוצעו מלוא ההפרשות המגיעות לכם מהמעסיק. שימו לב שהמעסיק רשאי להפקיד את ההפקדה בגין חודש דצמבר עד ל- 15 בינואר של השנה העוקבת. בנוסף – שקלו לנצל, במידת האפשר, את האופציה להפקיד כספים נוספים לקופת גמל באופן עצמאי, שלא דרך המעסיק – וליהנות מהטבת מס נוספת (עד לתקרה).

(4) בדקו עם מנהל תיק ההשקעות שלכם האם ניתן להקטין תשלומי מס רווחי הון שנוצרו עקב השקעה בשוק ההון באמצעות קיזוז מול הפסדים בשוק ההון

רווחים מהשקעות בשוק ההון מחויבים בדרך כלל במס של 25% מהרווחים הריאליים, במועד מימוש ההשקעה (מכירת הנכס). ניתן להקטין את תשלומי המס על-ידי קיזוז רווחי הון מול הפסדי הון שנרשמו השנה או בשנים עברו.

מה חשוב לעשות עד סוף השנה?

תוכלו לבחון עם מנהל תיק ההשקעות שלכם ולהיעזר ביועץ מס/רואה חשבון במידת הצורך, האם נרשמו הפסדים מהשקעות בניירות ערך שניתן לקזז לעומת רווחים שנרשמו בניירות ערך אחרים. אם היו לכם בשנים קודמות הפסדי הון ואילו השנה יש לכם רווחי הון, ייתכן שתרצו לממש חלק מהרווחים תוך קיזוז הרווח מול ההפסד שנרשם בשנה קודמת. כמו כן, ייתכן שיש לכם תיקים מנוהלים בחברות אחרות, וניתן לבצע קיזוז הפסדים בתיק מנוהל אחד מרווחים בתיק מנוהל אחר.

נשמח לעמוד לרשותך בכל דבר ועניין בטלפון ובאימייל analyst@analyst.co.il | *6646 | אין באמור כדי להוות ייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או ייעוץ מס או תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. המידע שמופיע לעיל הינו מידע תמציתי בלבד ואין בו כדי למצות או להוות תחליף להוראות הדין, רשות מוסמכת או נהלי החברה, כפי שהיו מעת לעת. האמור לעיל כולל הערות, אומדנים ו/או תחזיות ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית והינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. * משיכת כספים הונית מקופת הגמל כפופה לתשלום מס רווח הון כדין ותתבצע בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה מלאה ותקינה. ככל שהמועד נופל על אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, הפעולה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש. אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ ו/או חברה הקשורה למי מהן, במישרין ו/או בעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או משתמש בו, כולו או חלקו. ט.ל.ח

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646