בדיקת יתרת קרן השתלמות

האם אתם יודעים מה היתרה בחשבון הבנק שלכם? סביר להניח שאתם בודקים אותה לפחות אחת לכמה שבועות. ומה לגבי היתרה במוצרי החיסכון שלכם, כגון קרן ההשתלמות? קרן ההשתלמות היא מוצר חיסכון לטווח בינוני ואין צורך, לרוב, לבדוק את היתרה באופן יומיומי, אך מומלץ לעשות זאת מדי פעם. מדוע? כדי להתרשם מביצועי הקרן, לקבל תמונת מצב על החיסכון ולבחון שינויים ככל שאלו נדרשים – לדוגמה, ברמת הסיכון של החיסכון. כך, למשל, אם אתם מתכננים להשתמש בכספים בשנים הקרובות, לכיסוי הוצאה מתוכננת (כגון החלפת רכב משפחתי, בר מצווה או טיול גדול), תרצו לבדוק האם החיסכון שהצטבר בקרן צפוי להספיק למטרה שאליה ייעדתם אותו, והאם הוא מושקע ברמת סיכון שתואמת את המועד שבו אתם מתכננים לפדות את הכסף. ושלישית, כי חלק מקרנות ההשתלמות מאפשרות לקבל הלוואה בתנאים אטרקטיביים יחסית למקובל בשוק1. מאחר שהיתרה בקרן משמשת כבטוחה להחזר ההלוואה, לגובה היתרה יש השפעה על גובה ההלוואה שניתן לקבל.

אז איך אפשר לבצע את בדיקת יתרת קרן ההשתלמות? ריכזנו את כל האפשרויות שעומדות לרשותכם.

מהי קרן השתלמות?

קרנות השתלמות הוקמו במקור כמכשיר חיסכון למימון השתלמויות לעובדים, אבל עם השנים הפכו למוצר חיסכון לטווח בינוני לכל מטרה, המעניק הטבות מס ניכרות לשכירים ועצמאים בתנאי שיחסכו בו לפחות 6 שנים2. ההפקדות לקרן מקנות הטבה בתשלום מס הכנסה באותה שנת מס (עד לתקרה שנקבעה), ולאחר שחלפו 6 שנים מההפקדה הראשונה לקרן, ניתן לפדות ממנה כספים לכל מטרה וליהנות מפטור ממס רווחי הון (עד לתקרה שנקבעה). אם תמשכו כסף לפני שחלפו 6 שנים, יבוטלו הטבות המס ויהיה עליכם לשלם מס בשיעור של 47% (נכון לשנת 2024)3. אפשר למשוך כסף מהקרן ללא מס גם בחלוף 3 שנים מההפקדה הראשונה לצורך השתלמות מקצועית או בהגעת החוסך לגיל פרישה.
כל עצמאי יכול (אך לא חייב) לפתוח קרן השתלמות, ואילו שכירים יכולים לחסוך בקרן השתלמות רק אם הם זכאים לכך בהסכם העבודה שלהם (הסכם אישי או קיבוצי). במקרה זה, ההפקדות לקרן מתחלקות בין המעסיק לבין העובד ביחס של 3:1, כך שהמעסיק מפקיד עד 7.5% מהשכר והעובד מפקיד עד 2.5%.

בדיקת יתרה קרן ההשתלמות: כך זה עובד

ישנן כמה דרכים לבדוק את היקף החיסכון שצברתם בקרן ההשתלמות:

  1. דרך האזור האישי באתר החברה המנהלת: ניתן להיכנס לאזור האישי של הלקוח באתר החברה המנהלת (אנליסט או כל חברה אחרת) ולצפות במידע בנוגע לקרן ההשתלמות, כגון פירוט ההפקדות, דמי הניהול והיתרה העדכנית (בחלק מהגופים, היתרה מתעדכנת ב-15 לחודש ונכונה לסוף החודש הקודם). כך, לדוגמה, כדי להיכנס לאזור האישי באנליסט, תידרשו לרוב להקליד ת.ז וסיסמה או לקבל קוד חד-פעמי לטלפון הנייד הרשום בחברה המנהלת.
  2. בעזרת דו"חות רבעוניים מהחברה המנהלת: מנהלי קרנות ההשתלמות מחויבים להעלות אחת לרבעון לאזור האישי באתר החברה המנהלת, דו"ח לחוסכים הכולל את פירוט ההפקדות, דמי הניהול, היתרה בקרן נכון לסוף הרבעון ועוד.
  3. בעזרת דו"חות שנתיים מהחברה המנהלת: בכל שנה, עד ה-31 למרץ, החברות המנהלות מחויבות לשלוח (במייל, או בדואר אם בחר זאת הלקוח) דו"ח מפורט יותר, וגם בו מופיעה היתרה לסוף השנה הקודמת. יש לשים לב שהיתרה המוצגת בדו"ח זה מעודכנת לסוף השנה, בעוד שבאזור האישי היתרה לרוב מעודכנת יותר. גם הדו"ח השנתי זמין באתר.
  4. באמצעות המסלקה הפנסיונית: אם יש לכם כמה קרנות השתלמות בכמה חברות, או שאינכם זוכרים היכן קרן ההשתלמות שלכם מנוהלת, תוכלו להיעזר באתר המסלקה הפנסיונית. מדובר בפלטפורמה שהוקמה ביוזמת משרד האוצר ורשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון, שאליה מחוברות כל החברות המנהלות מוצרי פנסיה, גמל וביטוחי חיים. המסלקה מספקת שירותים לחוסכים ולחברות, ובין היתר מאפשרת לחוסך לקבל במקום אחד ובאופן מרוכז מידע על מוצרי החיסכון שלו בכל החברות, כולל בירור היתרה. המסלקה הפנסיונית מופעלת על-ידי חברה פרטית שזכתה במכרז, הגובה תשלום על שירותיה, המפורט באתר המסלקה.
  5. בסיוע אתר הר הכסף של משרד האוצר: האתר, שהוקם בשיתוף בנק ישראל, מיועד לאיתור כספים אבודים – של החוסך או של קרובים שנפטרו. דרך האתר ניתן לאתר (ללא תשלום) חשבונות בנק, פיקדונות, חסכונות פנסיוניים וקרנות השתלמות שלא בוצעה בהם כל פעולה במשך יותר משנה – אך לא את היתרה העדכנית. לאחר שתדעו היכן יש לכם או לקרוביכם שנפטרו קרן השתלמות, תוכלו לפנות לחברה המנהלת לבירור היתרה.

משיכת כספים מהקרן: כך זה עובד3

בחלק מהמקרים, בדיקת היתרה נעשית כצעד מקדים למשיכת כספים (כולם או חלקם) מהקרן, מכל סיבה שהיא – מימון לימודים, רכישת רכב או כל הוצאה אחרת, מתוכננת או לא מתוכננת.
לפני משיכת הכספים חשוב לבדוק האם הקרן נזילה – כלומר, האם ניתן למשוך כספים בפטור ממס רווחי הון. הקרן נזילה אם חלפו 6 שנים מההפקדה הראשונה לקרן. באפשרותכם למשוך את הכספים שבקרן ההשתלמות ללא מס במקרה שהמשיכה מיועדת לצורך השתלמות או שהגעתם לגיל פרישה, הקרן נזילה לאחר 3 שנים. במקרה של פטירת החוסך, המוטבים יכולים למשוך את הכספים ללא קשר למועד תחילת ההפקדות.
לצורך משיכת כספים מקרן השתלמות באנליסט, יש למלא את הטופס המצורף, הניתן להורדה מאתר החברה, לצרף את המסמכים הדרושים (צילום ת.ז, צילום צ'ק) ולשלוח לאנליסט במייל: anapidyonot@analyst.co.il , או למשרדי החברה בכתובת: שד' רוטשילד 46, תל אביב, 6688312. הכספים יועברו לחשבון הבנק של הלקוח בתוך 4 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה והמסמכים הנלווים. אם מניין 4 ימי העסקים מסתיים באחד מ-3 ימי העסקים הראשונים של החודש, הסכום יועבר לחשבון הלקוח ביום העסקים הרביעי ולא לפני כן. זאת, מאחר שב-3 ימי העסקים הראשונים בכל חודש לא מתבצעות פעולות משיכה או קליטת כספים בקופות גמל וקרנות השתלמות.

אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין באמור דף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. (1) הלוואה תינתן לעמיתי הקרן בלבד בכפוף לתקנון הקרן וההסדר התחיקתי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. (2) כפוף להוראות הדין ותקנון הקרן. מועד ההפקדה הראשונה בהתאם להגדרה שבפקודת מס הכנסה. (3) משיכת כספים מקרן ההשתלמות (במשיכה "שלא כדין" לאחר ניכוי המס) תתבצע בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה מלאה ותקינה. ככל שהמועד נופל על אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, הפעולה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע האמור בכתבה זו נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא מהווה מידע מלא וממצה. אנליסט לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, לקורא ו/או למי מטעמו כתוצאה מהסתמכות על האמור בכתבה זו וכי העושה שימוש במידע כאמור, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. ט.ל.ח

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646