היתרונות של קרן ההשתלמות

אחת ההטבות הגדולות ביותר שניתנות לעובדים בישראל מסתתרת תחת השם האפרורי למדי "קרן השתלמות". מדובר במכשיר חיסכון לטווח בינוני שהחל את דרכו ככלי למימון השתלמויות מקצועיות לעובדים, אבל במשך השנים קיבל "מעמד" של מוצר חיסכון לטווח בינוני לשכירים ועצמאים, המעניק להם הטבות מס משמעותיות, בתנאי שיחסכו בו לפחות 6 שנים. למרות השינויים האלה, שם המוצר עדיין הולם אותו, שכן מדובר במוצר שמאוד משתלם לחסוך בו.

ריכזנו עבורכם רשימת יתרונות של קרן ההשתלמות, שהופכים אותה למוצר חיסכון אטרקטיבי

 1. הטבות מס יוצאות דופן. מבין מוצרי החיסכון לטווח בינוני וקצר, אין עוד מוצר שמעניק הטבות מס כה משמעותיות. שכירים ועצמאים נהנים מהטבה במס הכנסה על ההפקדה (בקרב שכירים, הפקדות המעסיק לקרן אינן ממוסות) וגם מפטור ממס רווחי הון, עד לתקרה שנקבעה. בנוסף, ניוד הכספים ממסלול למסלול או מחברה לחברה אינו נחשב לאירוע מס.
 2. דמי ניהול נמוכים יחסית ושקופים. לקרנות מותר לגבות דמי ניהול של עד 2% בשנה. דמי הניהול בפועל מושפעים מפרמטרים כגון, הסכום שנצבר בקופה, הסכמים עם מעסיקים או מועדוני לקוחות שונים ועוד. ניתן לצפות בממוצע דמי הניהול של קרנות ההשתלמות באתר גמל-נט של רשות שוק ההון*.
 3. אפשרות נוחה למשיכת כספים. ניתן לפדות את הכספים או חלקם החל מ-6 שנים לאחר ההפקדה הראשונה לקרן ולהשתמש בהם לכל מטרה, מבלי לשלם מס רווחי הון (עד לתקרה המזכה בפטור ממס רווחי הון). במקרים מסוימים ניתן למשוך את הכסף מוקדם יותר, למשל לצורך השתלמות מקצועית, בעת פרישה מעבודה או במקרה פטירה, חלילה.
 4. מבחר מסלולי השקעה וגופים מנהלים. מגוון מסלולי ההשקעה, הנבדלים זה מזה בפרמטרים כמו אפיקי ההשקעה העיקריים, רמת הסיכון והתנודתיות, החשיפה הגיאוגרפית ועוד – מאפשר לכל חוסך לבחור את המסלול המתאים לצרכיו ולאופיו. ריבוי הגופים המנהלים מעודד תחרות לטובת החוסך.
 5. גמישות בניוד הכספים: ניתן לעבור ממסלול למסלול ומחברה מנהלת אחת לאחרת מבלי לשלם מס.
 6. גמישות בסכומי ומועדי ההפקדה לעצמאים: עצמאים יכולים לתזמן את מועדי ההפקדות ואת סכומי ההפקדות לאורך השנה בהתאם לשיקוליהם.
 7. הלוואות בתנאים נוחים יחסית: רוב קרנות ההשתלמות מאפשרות לקיחת הלוואות על חשבון הכספים המופקדים בקרן, בריביות הנחשבות נמוכות ביחס לשוק**
 8. שקיפות של ביצועי הקרן: תשואות כל הקרנות מתפרסמות באתר גמל-נט של רשות שוק ההון וניתן להשוות ביניהן.
 9. אפשרות למשיכה מיידית על ידי היורשים במקרה פטירת החוסך, מבלי לאבד את הטבות המס שחלו עליו.

לצד היתרונות, יש לקרן השתלמות גם שני חסרונות בולטים

 1. רק חלק מהציבור יכול לחסוך בקרן השתלמות: לקרן השתלמות יכולים להפקיד כל העצמאים (שלהם הכנסה מעסק או ממשלח יד) וחלק מהשכירים, הזכאים לקרן השתלמות מתוקף הסכם העבודה שלהם (הסכם קיבוצי או אישי). מי שאינם יכולים להפקיד, בין היתר, הם ילדים, מובטלים, פנסיונרים ועובדים שהסכם העבודה שלהם לא כולל הפקדות לקרן השתלמות.
 2. הטבות המס מותנות באי משיכת כספים לפחות 6 שנים לאחר ההפקדה הראשונה: פדיון הכספים (עד לתקרת הטבות המס) לפני שחלפו 6 שנים מההפקדה הראשונה יוביל להטלת מס של 47% על הכספים (השיעור המקסימלי החל על יחידים, נכון ל-2023) או נמוך מכך, אם העמית הציג לקרן אישור ממס הכנסה על גובה המס שעליה לנכות.

אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין באמור בדף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. *נכון ליום 24.12.2023 אין באמור משום התחייבות לשיעור זה או אחר של דמי ניהול וכי הסמכות לקבוע ולאשר שיעור דמי ניהול נמוכים מהשיעור שבדין נתונה לחברה המנהלת על פי שיקול דעתה. **הלוואה תינתן לעמיתי הקרן בלבד בכפוף לתקנון הקרן וההסדר התחיקתי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. המידע האמור בכתבה זו נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא מהווה מידע מלא וממצה. אנליסט לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, לקורא ו/או למי מטעמו כתוצאה מהסתמכות על האמור בכתבה זו וכי העושה שימוש במידע כאמור, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. ט.ל.ח.

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646