איך תנהלו נכון את העושר הפיננסי שלכם?

כתבה ראשונה בסדרת הכתבות

מהו הון אישי ומשפחתי, איך הוא מפוזר בין מוצרים פיננסיים ונכסים רבים וכיצד ננהל אותו בצורה שתסייע לנו להשיג את המטרות שלנו | אנליסט עושה סדר במה שחשוב לדעת במטרה להפיק את המירב מההון האישי והמשפחתי

כמה כסף יש לכם? השאלה נשמעת פשוטה, אבל לרובנו יהיה קשה לענות עליה באופן מיידי. הסיבה לכך היא שהכסף האישי והמשפחתי שלנו מפוזר בדרך כלל בין נכסים ומוצרי חיסכון רבים. בחלק מהנכסים אנו מחזיקים בשותפות עם בני משפחה או שותפים עסקיים. גם לבני משפחתנו – בני או בנות הזוג וילדים – יכולים להיות נכסים הרשומים על שמם שמהווים חלק מההון המשפחתי המשותף. בנוסף, לרובנו יש גם התחייבויות, כגון משכנתאות והלוואות, שאותן יש להפחית משווי הנכסים. לרובנו יש גם ביטוחים, שגם הם נחשבים לסוג של נכס. כל אלה יחד מרכיבים את ההון האישי והמשפחתי שלנו.

מתבקש לשאול למה בכלל ההון שלנו מפוזר בין כל-כך הרבה נכסים ומוצרי חיסכון? האם לא יותר פשוט להפקיד את כולו בתוכנית חיסכון אחת? זו בהחלט אופציה, אבל ברוב המקרים, פיזור הכסף בין מוצרי חיסכון ואפיקי השקעה מאפשר להשיג את המטרות שלנו בצורה טובה יותר. עם זאת, מאחר שלכל אדם צרכים אחרים, אין דרך אחת נכונה לפזר את הכסף ויש להתאים את תמהיל הנכסים לצרכים של כל אדם. ואפילו אז, צריך לזכור שהצרכים שלנו משתנים לאורך החיים: הגיל המשתנה, נישואים או גירושים, לידת ילדים, שינויים במצב הבריאותי וכדומה עשויים להוביל לשינויים בתיק הנכסים.

כדי לסייע לכם לעקוב אחר ההון האישי ולהתאים אותו לצרכיכם המשתנים, אנחנו מתחילים החודש סדרת כתבות שתתמקד במה שחשוב לדעת על ניהול העושר האישי והמשפחתי שלכם והאפשרויות שעומדות לרשותנו במטרה להגדיל אותו לאורך זמן.

מה כולל ההון האישי שלכם?

ההון האישי מפוזר בין סוגי נכסים רבים. נציין את העיקריים שבהם ונאפיין אותם לפי רמת הנזילות – באיזה מהירות ניתן לפדות את הכסף בעת הצורך.

נזילות גבוהה:

 • מזומנים ויתרות בבנק: כסף שאמור להיות זמין בכל עת שנזדקק.
 • מוצרים פיננסיים או פנסיוניים הנזילים בכל עת: בקבוצה זו נכללים קרן נאמנות, קופת גמל להשקעה, תיק השקעות מנוהל, פוליסת חיסכון, פיקדון יומי בבנק ועוד. מוצרים אלה מיועדים לכסף שלא דרוש לנו באופן מיידי ולכן אנחנו משקיעים אותו במטרה להשיא תשואה לאורך טווח, אבל עדיין רוצים שיישאר בזמינות גבוהה למקרה הצורך.
 • אחזקות ישירות בניירות ערך נסחרים: כגון מניות, אגרות חוב, אופציות ונכסים סחירים אחרים. אחזקות אלה ככלל ניתנות למכירה בכל עת (וזאת במנותק משאלת הרווח).
 • מטבעות דיגיטליים.

נזילות בינונית:

 • מוצרים פיננסיים בעלי נזילות בינונית: למשל; קרן השתלמות, שגלומות בה הטבות מס למי שימתין לפחות 6 שנים מההפקדה הראשונה עד לפדיון הכסף; או תוכניות חיסכון בבנק המציעות ריבית אטרקטיבית יותר תמורת התחייבויות "לסגור" את הכסף לתקופה מסוימת.

נזילות נמוכה:

 • נדל"ן: דירת מגורים או נדל"ן להשקעה בארץ ובחו"ל. נדל"ן לא נסחר בבורסה ותהליך המכירה שלו עשוי להיות ארוך, ולכן פחות נזיל. נהוג להחזיק בנדל"ן לפחות כמה שנים ולעתים גם עשרות שנים, ואף להעבירו בירושה.
 • מניות בחברות פרטיות: כגון מניות בעסק פרטי או משפחתי. נכס לא סחיר שתהליך המכירה שלו עשוי להיות ארוך ולכן פחות נזיל.
 • רכוש: מכונית, תכשיטים וכדומה. מיועדים לשימוש ולא להשקעה (אבל בעת מצוקה תוכלו למכור אותם להפוך אותם להון נזיל).
 • מוצרים פנסיוניים שמיועדים לחיסכון לפנסיה: למשל; קרן פנסיה או קופת גמל לחיסכון או ביטוח מנהלים. מוצרים אלה מיועדים לכספים שישמשו אותנו לאחר היציאה לגמלאות, כקצבה או כסכום הוני. החוק בישראל מחייב כל אדם, שכיר או עצמאי, לחסוך שיעור מסוים מהכנסתו במוצר פנסיוני ומעניק הטבות מס לחוסכים.
 • ביטוחים: סוג של נכס שכן הם מהווים אופציה לקבלת סכום כסף בהתקיים אירוע ביטוחי מסוים. למשל – אובדן כושר עבודה או מחלה.

כיצד מתחלק ההון האישי בין אפיקי ההשקעה השונים?

ההון האישי מפוזר לא רק בין נכסים שונים, אלא גם בין אפיקי השקעה, כגון מניות, אגרות חוב (של ממשלות ושל חברות), אופציות, מטבע חוץ, נכסים בלתי סחירים כמו נדל"ן ומניות בחברות פרטיות, ועוד.

המוצרים הפיננסיים והפנסיוניים הם כלי שבאמצעותו ניתן להשקיע או לחסוך באפיקים אלה. לרובם יש מסלולים שונים, הנבדלים זה בזה בשיעור האחזקה שלהם באפיקים השונים. כך, לדוגמה, קרן נאמנות מנייתית תתאפיין בשיעור אחזקה גבוה במניות וקרן נאמנות אג"חית תתאפיין בשיעור אחזקה גבוה באגרות חוב.

האפיקים השונים נבדלים זה מזה ברמת הסיכון, בפוטנציאל התשואה לטווח הארוך, ברמת הנזילות ועוד. כך, לדוגמה, מניות נחשבות לנכס בסיכון גבוה יחסית (שבהשקעה בו טמון סיכון גבוה להפסד), אך גם כזה שעשוי להניב תשואה גבוהה בטווח הארוך ביחס ליתר האפיקים. ואילו אגרות חוב של ממשלת ארה"ב, לדוגמה, נחשבות לאפיק השקעה די "סולידי", שכן הסיכוי שממשלת ארה"ב לא תחזיר את חובותיה למשקיעים מוערך כנמוך.

מהם הפרמטרים שחשוב לשים לב אליהם בעת חלוקת ההון שלכם בין הנכסים והאפיקים השונים?

 1. המטרות שלכם: לרובנו יש הרבה שאיפות שאותן אנו רוצים להגשים בעזרת הכסף שלנו – למשל, לקנות דירה לעצמנו או לילדינו, לטייל בחו"ל, לחגוג בר-מצווה, לקנות רכב, לחסוך לפנסיה ועוד. חלוקת הכסף בין המוצרים והאפיקים השונים צריכה להתבצע בהתאמה לסכום שלו נזדקק למימוש כל יעד ולמועד המימוש המתוכנן.
 2. הגיל: אחד הפרמטרים החשובים ביותר בבחירת האופן שבו נחלק את ההון שלנו. אחד הביטויים לכך הוא המודל הצ'יליאני בקרנות הפנסיה ובקופות הגמל לחיסכון, המיושם גם בישראל. עפ"י מודל זה, שיעור האחזקה בנכסי סיכון אמור לרדת ככל שהגיל עולה.
 3. המצב המשפחתי: כל שינוי במצב המשפחתי עשוי להוביל להתאמה של תיק הנכסים.
 4. האופי שלכם: אפיקי ההשקעה נבדלים זה מזה ברמת הסיכון וכלל שיעור ההשקעה הכולל שלכם בנכסי סיכון יעלה בקנה אחד עם היכולת שלכם לספוג הפסדים. בעגה המקצועית קוראים לזה "תיאבון סיכון".
 5. העמדות שלכם בנושאים פיננסיים שונים: האם אתם אופטימיים או פסימיים ביחס לשוק המניות? האם אתם מעריכים שהריבית תמשיך לרדת או תישאר ברמתה הנוכחית? האם אתם סבורים שהכלכלה האמריקאית תצמח יותר מהכלכלה הישראלית או להיפך? לעמדות שלכם עשויה להיות השפעה על תמהיל הנכסים שלכם.
 6. הטבות המס: להטבות המס שיכולות להיות במוצרים השונים עשויה להיות השפעה על אופן חלוקת תיק הנכסים שלכם, וזאת בשאיפה למקסם את הטבות המס.
 7. ההתחייבויות: בחלוקת ההון יש לקחת בחשבון גם את ההתחייבויות שלכם, כגון משכנתאות והלוואות. בין היתר, חשוב שיהיה לכם מספיק כסף נזיל כדי שתוכלו לעמוד בהתחייבויות שלכם ולשלם את כל ההלוואות במועד.

בניית תמהיל תיק הנכסים המותאם לכם באופן מיטבי הוא תהליך מורכב שיש לבצע מתוך ראייה רחבה, הלוקחת בחשבון ומשקללת את כל הפרמטרים שציינו. משום כך, חשוב שהתהליך ילווה על ידי גורם מקצועי מורשה, כגון בעל רישיון לייעוץ השקעות או סוכן פנסיוני.

בכתבות הבאות נרחיב ונעמיק על אפשרות השפעות הגיל, המצב המשפחתי ואופיו של החוסך על אופן חלוקת הנכסים.

*בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי והוראות הדין ובכפוף לתשלום מס רווח הון כדין. נשמח לעמוד לרשותך בכל דבר ועניין בטלפון ובאימייל analyst@analyst.co.il |*6646| אין באמור כדי להוות ייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או ייעוץ מס או תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. המידע שמופיע לעיל הינו מידע תמציתי בלבד ואין בו כדי למצות או להוות תחליף להוראות הדין, רשות מוסמכת או נהלי החברה, כפי שהיו מעת לעת. האמור לעיל כולל הערות, אומדנים ו/או תחזיות ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית והינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ ו/או חברה הקשורה למי מהן, במישרין ו/או בעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או משתמש בו, כולו או חלקו.

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646