כתבה שלישית – השפעת המצב המשפחתי על תיק הנכסים

מאי 2024

מצפים לילד? עומדים להתחתן? כל שינוי מהותי במצב המשפחתי משפיע על המטרות והצרכים שלכם ומחייב בחינה של ההון האישי והמשפחתי, על מנת להתאים אותו לשינוי

מיכל ועודד הכירו בתחילת שנות ה-20 לחייהם, כשלמדו באוניברסיטה. שלוש שנים לאחר מכן הם התחתנו, וכעבור שנה וחצי נולדה בתם הבכורה, הראשונה מבין שלושה ילדים שהביאו לעולם ביחד. כשהיו באמצע שנות ה-40 לחייהם, מיכל ועודד התגרשו. כ-5 שנים לאחר מכן, עודד התחתן בשנית ושנתיים לאחר מכן  נולד בן לו ולאשתו (אלה הם נישואיה הראשונים ואין לה ילדים נוספים). גם מיכל הכירה בן זוג, אב ל-2 ילדים בוגרים, אך הם לא נישאו וחיים שנים רבות כידועים בציבור. בינתיים גם בתם הבכורה של מיכל ועודד נישאה ונולד להם נכד ראשון. במקביל, הוריה של מיכל ואמו של עודד הלכו לעולמם. אביו של עודד מצא אהבה חדשה בגיל השלישי וחי עם בת זוג כידועים בציבור.

סיפורם של מיכל ועודד אינו יוצא דופן. שינויים במצב המשפחתי הם חלק אינטגרלי מהחיים. כל שינוי במצב המשפחתי מביא עמו הרבה שינויים אחרים – בצרכים, במטרות ובמקום של כל אחד מהם בסדרי העדיפויות שלנו. וכידוע, כדי לממש את המטרות והצרכים שלנו אנחנו זקוקים לא פעם לכסף.

כפי שהרחבנו בפרקים הקודמים הכתבות, הכסף של רובנו מפוזר בין סוגי נכסים רבים – מוצרים פיננסיים (כגון קרן השתלמות, קרן נאמנות, פיקדון בבנק וכדומה), מוצרים פנסיוניים (כגון קרן פנסיה, קופת גמל לחיסכון), נדל"ן (דירה למגורים או להשקעה) ועוד, וגם בין אפיקי השקעה שונים (מניות בארץ ובחו"ל, אגרות חוב ממשלתיות ואג"ח חברות, מטבע חוץ וכדומה). כל הנכסים האלה יחד מרכיבים את ההון המשפחתי והאישי שלנו.

פיזור הכסף בין מוצרי החיסכון ואפיקי ההשקעה נועד לסייע לנו להשיג את המטרות והצרכים שלנו באופן מיטבי. אבל הצרכים והמטרות שלנו משתנים לאורך החיים בעקבות שינויים שחלים בחיים שלנו – הגיל שלנו, המצב הבריאותי שלנו, מצבנו המשפחתי, העמדות והדעות שלנו ועוד. בכתבה הנוכחית נתמקד בהשפעה של שינוי במצב המשפחתי שלנו על ההון האישי והמשפחתי.

איך משפיע שינוי במצב המשפחתי על הצרכים והמטרות שלנו?

ניתן כמה דוגמאות פשוטות שימחישו את העניין. תוספת של ילד למשפחה מביאה עמה עלייה ניכרת בהוצאות, ולשנים רבות – על פי אומדנים שונים, עלות גידול ילד עד גיל 18 מגיעה לכמיליון שקל בממוצע (וכידוע, התמיכה הכלכלית בילדים נמשכת לעתים קרובות הרבה אחרי שהם הופכים לבוגרים). בגירושין, מתבצעת לרוב חלוקה של ההון המשפחתי המשותף בין שני בני הזוג. גירושין מביאים גם לשינוי דרסטי בצד ההוצאות (שכר דירה, מזונות וכדומה). לנישואים שניים (או לחיים כידועים בציבור) עשויות להיות השלכות על ההעברה הבין-דורית של ההון המשפחתי. אפשר להמשיך עוד ועוד, אבל הנקודה ברורה. מכיוון שההון המשפחתי אמור לאפשר לנו לממש את הצרכים והמטרות שלנו –  יש לבחון, רצוי בסיוע איש מקצוע שזוהי התמחותו, האם נדרשות התאמות בתיק הנכסים על מנת להתאימו לשינוי בצרכים.

מה חשוב לבדוק?

סכומי החיסכון:  האם חל שינוי בהיקף ההון האישי והמשפחתי שלכם, בעקבות השינוי במצב המשפחתי? לדוגמה – בעת גירושין מתבצעת חלוקה של הרכוש המשותף שצפויה להקטין את ההון האישי שלכם. כשהורה נפטר, ההון האישי עשוי לגדול עקב ירושה של סכום כסף או דירה. האם ההון האישי/המשפחתי תואם את צרכיכם הנוכחיים והעתידיים? האם יש צורך להגדיל את סכום החיסכון בהווה כדי לממש את המטרות שלכם בעתיד, או אולי להיפך – יש מקום לפדות חלק מהכסף, כדי לממן גידול בהוצאות?

מועדי פדיון הכספים: שינוי במצב המשפחתי עשוי להשפיע לא רק על סכומי הכסף שעומדים לרשותכם ושלהם תזדקקו בעתיד, אלא גם על המועדים שבהם תזדקקו להם. בעקבות זאת, ייתכן שתרצו לבצע שינויים בחלוקת הכסף בין מוצרים שנזילים בכל עת (שניתן לפדות מהם כסף מתי שרוצים, למשל קרן נאמנות, קופת גמל להשקעה או פיקדון יומי בבנק), מוצרים שנזילים בטווח הבינוני (כגון קרן השתלמות, תוכנית חיסכון בבנק או נדל"ן) ומוצרים פנסיוניים (שמיועדים לחיסכון לגיל פרישה).

סוגי הנכסים שמרכיבים את התיק: שינויים במצב המשפחתי מביאים לעתים קרובות לתוספת או לגריעת נכסים מהתיק. למשל, ברגע שילד חדש מצטרף למשפחה – מצטרפת לתיק הנכסים המשפחתי תוכנית חיסכון  לכל ילד שהמדינה מפקידה בה כספים עבורו (ההורים יכולים לבחור היכן לנהל את הכסף ולהכפיל את סכום ההפקדה החודשי). בהסדר גירושין, מתבצעת חלוקת רכוש וחלק מהנכסים עשויים להיגרע מהתיק שלכם – למשל, נכסים פנסיוניים של הגרוש או דירה משותפת שסוכם שתישאר בידי אחד הצדדים. יש לבחון האם תמהיל המוצרים הנוכחי תואם את צרכיכם.

תמהיל אפיקי ההשקעה: ייתכן שבעקבות השינוי במצב המשפחתי תרצו להגדיל (או לצמצם) את רמת הסיכון בהשקעות שלכם. יש לבחון האם החלוקה הנוכחית בין אפיקי ההשקעה תואמת את רמת הסיכון שבה אתם מעוניינים.

מוטבים: ילד חדש הצטרף למשפחה? אל תשכחו להוסיף אותו לרשימת המוטבים בקרן ההשתלמות, קרן הפנסיה, קופת הגמל להשקעה וכדומה. התגרשתם? זה הזמן לגרוע את הגרוש מרשימת המוטבים על המוצרים הפיננסיים, הפנסיוניים והביטוחיים שלכם.

ביטוחים: ביטוחים הם סוג של נכס מאחר שהם מהווים אופציה לקבלת סכום כסף בהתקיים אירוע ביטוחי מסוים – למשל, אובדן כושר עבודה או מחלה. ייתכן שבעקבות שינוי במצב המשפחתי תרצו להתאים את סוגי הביטוחים שלכם או את סכומי הביטוח. כך,  למשל, כשילד חדש מצטרף למשפחה, ייתכן שתשקלו לרכוש עבורו ביטוח בריאות או ביטוח סיעוד, או להגדיל את סכום ביטוח החיים שלכם.

התאמת תיק הנכסים לשינויים במצב המשפחתי היא תהליך מורכב, שגוזל לא מעט זמן – מצרך שאף פעם אין מספיק ממנו, בטח לא כשנולד ילד או כשמתגרשים – אבל בכל זאת מומלץ שלא לוותר עליו. זכרו: ההון האישי והמשפחתי שלכם אמור לשרת אתכם בכל שלב בחיים. אם משהו מהותי השתנה בחיים שלכם – יש סיכוי גבוה שתרצו לערוך שינויים גם בתיק הנכסים. היעזרו בגורם מקצועי מורשה שילווה אתכם בתהליך, כגון בעל רישיון לייעוץ השקעות או בעל רישיון לייעוץ פנסיוני, כמו גם מנהל ההשקעות שלכם ככל שיש לכם תיק מנוהל. ליווי מקצועי שווה את הזמן ועשוי להיות שווה גם הרבה כסף.

דוגמאות לשינויים במצב המשפחתי שעשויים להשליך על הרכב תיק הנכסים

השינוי במצב המשפחתישינויים אפשריים בתיק הנכסים
לידת ילדעלייה בהוצאות, הוספת מוצר חיסכון לכל ילד
גירושיןחלוקת תיק הנכסים בין בני הזוג,
עלייה בהוצאות (מזונות, שכר דירה)
פטירת הורההוספת נכסים כתוצאה מירושה
נישואי הורההשלכות על העברה בין-דורית

נשמח לעמוד לרשותך בכל דבר ועניין בטלפון ובאימייל analyst@analyst.co.il |*6646| אין באמור כדי להוות ייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או ייעוץ מס או תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. המידע שמופיע לעיל הינו מידע תמציתי בלבד ואין בו כדי למצות או להוות תחליף להוראות הדין, רשות מוסמכת או נהלי החברה, כפי שהיו מעת לעת. האמור לעיל כולל הערות, אומדנים ו/או תחזיות ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית והינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ ו/או חברה הקשורה למי מהן, במישרין ו/או בעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה או משתמש בו, כולו או חלקו. מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה להחזקה, רכישה או מכירה של נייר ערך ו/או נכס פיננסי ו/או לביצוע כל עסק בהם ו/או ביצוע עסקה במוצר פנסיוני. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות לחברות קבוצת אנליסט, לאחת מהן או יותר, ואין לעשות בו כל שימוש, לרבות להפיצו להעתיקו, ללא קבלת אישור מראש ובכתב. המידע המובא במסמך אינו מתיימר להיות ממצה ו/או מקיף והינו כללי ואינפורמטיבי בלבד. הודעה זו נשלחת אליך בתוקף היותך לקוח במאגר הלקוחות של אנליסט אי.אם.אס – שירותי ניהול השקעות בע”מ ( (700042232 ו/או אנליסט קופות גמל בע"מ (700064857, 700064856, 1092873) ו/או אנליסט ניהול תיקי השקעות בע"מ (214054) ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א .1981 – אנליסט אי.אם.אס שירותי ניהול השקעות בע”מ .מגדל אלרוב, שדרות רוטשילד 46, ת"א 6688312. ט.ל.ח.

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646