מדריך לפני פתיחת תיק השקעות

היצע מכשירי החיסכון העצום בשוק ההון הישראלי מספק מענה למגוון רחב של משקיעים בהתאם לאופיים, למטרות החיסכון, להערכותיהם האישיות ביחס לשווקים, לטווח ההשקעה שלהם ועוד. בתוך ההיצע הרחב הזה שמור מקום של כבוד לתיק ההשקעות, שייחודי בכך שהוא מאפשר להתאים את תמהיל ההשקעות באופן מדויק למשקיע ספציפי. בכך הוא שונה ממרבית מכשירי החיסכון, המאפשרים לבחור בין מגוון מסלולי השקעה, אך מנהלים את הכסף של כל המשקיעים במסלול כ"pool". מדובר במכשירי חיסכון מצוינים שנהנים מיתרונות בולטים אחרים, כגון האפשרות להשקיע בסכומים נמוכים או ליהנות מהטבות מס על ההשקעה בהם. אבל למי שמעוניין בשירות חיסכון שתפור למידותיו המדויקות – הפתרון האידאלי הוא תיק השקעות.

את ניהול תיק ההשקעות יכול לבצע המשקיע בעצמו במסגרת תיק השקעות עצמאי. עם זאת, ניהול תיק השקעות עצמאי דורש מהמשקיע להקדיש זמן רב למחקר, למידה והתמקצעות בשוק ההון וכן לעקוב באופן צמוד אחר החשבון ואחר ההתפתחויות בכלכלה, בשווקים ובחברות שבהן הוא משקיע. לכן, משקיעים רבים – פרטיים וארגונים כאחד – מעדיפים להפקיד את ניהול התיק שלהם בידי איש השקעות מקצועי, באמצעות תיק השקעות מנוהל – חשבון השקעות שהמשקיע פותח בבנק על שמו, מפקיד בו כסף ומעניק למנהל תיקי השקעות מבית ההשקעות שבחר ייפוי כוח להשקיע את הכסף המצוי בחשבון בניירות ערך כגון מניות, אג"ח ונכסים פיננסיים אחרים.

איך זה עובד?

בתחילת התהליך, מנהל התיקים עורך עם הלקוח בירור מדויק ומעמיק של הצרכים והרצונות שלו כמשקיע, ולאחר מכן הוא פועל לממש אותם באמצעות הפעולות שהוא מבצע בחשבון. לאורך השנים, ככל שיחולו שינויים בנסיבות חייו של הלקוח ובצרכים שלו, אשר עשויים להשפיע על מטרות החיסכון, על טווח ההשקעה ועל תיאבון הסיכון שלו – מנהל התיק יבצע התאמות בתיק כדי להתאים אותו לצרכים המשתנים של הלקוח. הלקוח יכול לעקוב בכל עת אחר ביצועי התיק דרך אתר האינטרנט או סניף הבנק, דרך הדו"חות התקופתיים הנשלחים על-ידי הבנק ובית ההשקעות, וכן יכול לבצע משיכה (חלקית או מלאה) של הכסף בכל עת (אם כי מומלץ לעשות זאת בתיאום ובהתייעצות עם מנהל התיק).

בית ההשקעות אנליסט, מהוותיקים והמקצועיים בשוק הישראלי, מנהל זה עשרות שנים תיקי השקעות ברמות סיכון שונות ללקוחות פרטיים, תאגידים ומוסדיים. התיקים מנוהלים באמצעות המערכת הבנקאית בהובלת צוות המונה כ-20 מנהלי השקעות ואנשי מחקר מקצועיים ומנוסים בניתוח והשקעה בחברות ישראליות ובינלאומיות. מדיניות ההשקעה מותאמת אישית לכל לקוח, בהתבסס על פרופיל הלקוח ומטרותיו ארוכות הטווח. הלקוח מלווה כל העת בשירות איכותי ואישי הניתן ישירות על-ידי מנהל התיק.

מי מפקח על ניהול תיקי השקעות מנוהלים?

רשות ניירות ערך. הרשות מעניקה רישיונות לניהול תיקים לחברות וליחידים ומפקחת אחר עמידתם בהוראות החוק.

איך פותחים תיק השקעות?

לצורך פתיחת תיק השקעות מנוהל באנליסט, פנו לחברה דרך האתר או בטלפון 6646* לקביעת פגישה. במהלך הפגישה נכיר אותך ואת הרצונות והמטרות שלך ונלווה אותך בהליכים הפורמליים, כגון פתיחת חשבון השקעות בבנק ומתן ייפוי כוח למנהל התיקים.

כדי להעביר תיק מנוהל קיים מחברה מנהלת אחרת לאנליסט, ניתן ליצור קשר בטלפון 6646* או במייל Nt@analyst.co.il בבקשה להעברת תיק, לחתום על הסכם ניהול התיק שיישלח על ידי אנליסט ולאחר מכן להודיע לבנק בו מתנהל החשבון ולמנהל התיקים על ביטול ייפוי הכוח הקיים ועל מתן ייפוי כוח לאנליסט.

היכן התיק מנוהל?

חשבון ההשקעות נפתח בבנק על שם הלקוח, אשר נותן לאנליסט ייפוי כוח לפעילות בניירות ערך בלבד.

איך מחליטים על רמת הסיכון בתיק ועל מדיניות ההשקעה?

החלק החשוב ביותר בניהול תיק השקעות הוא בחירת רמת הסיכון בתיק והתאמתה לאופיו של הלקוח. בחירת רמת הסיכון תאפשר להגדיר מה תהיה רמת התנודתיות בתיק ומהו פוטנציאל התשואה הגלום בה לצורך בחירת רמת הסיכון, מנהל התיק יבצע יחד אתכם אפיון צרכים מעמיק, שיאפשר לו להתאים את רמת הסיכון ואת מדיניות ההשקעה לאופי שלכם, להשקפות שלכם כמשקיעים, לטווח זמן ההשקעה שלכם, לצרכים הנוכחיים והעתידיים ולפרמטרים נוספים שייחודיים לכם.

לצורך בניית הרכב התיק האופטימלי ללקוח מתבסס מנהל התיק גם על החלטות ועדת ההשקעות של אנליסט, הכוללת את אנשי המקצוע הבכירים של החברה בתחומי ההשקעות, הניתוח הכלכלי והאנליטי. בוועדה מנותחות המגמות הכלכליות, נבחנים ביצועי התיקים ומתקבלות החלטות באשר למדיניות ההשקעות.

מחלקת המחקר והאנליזה של בית ההשקעות מנתחת את המגמות המאקרו-כלכליות לצד ניתוח מעמיק של מאות ניירות ערך, ומפיקה באופן שוטף המלצות השקעה פנימיות. בהסתמך על אופי תיק ההשקעות האישי שלך, החלטות ועדת ההשקעות והמלצות המחקר, בוחר מנהל ההשקעות את הרכב התיק האופטימלי עבורך.

האם דמי הניהול בתיק השקעות מנוהל ידועים מראש?

דמי הניהול ידועים מראש ונגזרים בעיקר מהיקף התיק המנוהל וכן מאופי התיק ומפרמטרים נוספים. בנוסף, הבנק גובה דמי משמרת על ניהול החשבון בבנק, בהתאם לתעריפון ידוע מראש. עלות נוספת היא תשלום עמלות קנייה ומכירה בעת ביצוע פעולות אלו בניירות הערך שבתיק (התשואה שרושם התיק מגלמת כבר עלות זו).

מהם היתרונות של ניהול תיק השקעות?

 • תמהיל ההשקעות בתיק מותאם באופן מדויק לצורכי הלקוח
 • הכסף נשאר בחשבון הבנק של הלקוח.
 • זמינות לאיש קשר ישיר בחברה המנהלת – באנליסט איש הקשר הוא מנהל ההשקעות האישי של הלקוח, המנהל את התיק שלו, ולא משווק השקעות, כפי שנהוג בחלק מהחברות המנהלות.
 • הכסף נזיל וניתן למשיכה על ידי הלקוח בכל עת (מומלץ לבצע משיכות בהתייעצות עם מנהל התיק).

איזה סוגי מסלולי השקעה קיימים?

 • אנליסט אישי – המסלול הקלסי של ניהול תיקים. מתאים למי שמעוניין בניהול נכסים בהתאם לצורכי ומגבלות הלקוח.
 • אנליסט אג"ח לפדיון – תיק השקעות המשקיע באגרות חוב המוחזקות עד למועד פדיונן. עשוי להתאים למשקיעים היודעים שלא יזדקקו לכסף עד לפידיון הסופי של אגרות החוב ומסוגלים להתעלם מהתנודתיות במהלך התקופה.
 • אנליסט ארה"ב ושווקים גלובליים – תיק השקעות במניות ואג"ח הנסחרות בארה"ב. מתאים למשקיעים המעוניינים להתמקד בשוק האמריקאי או להשקיע את התיק רק בניירות ערך זרים.
 • אנליסט AMERICA – תיק השקעות המיועד למשקיעים אזרחי ארה"ב.
 • אנליסט מוסדי – תיק השקעות המותאם במיוחד לארגונים ותאגידים ומנוהל ע"י מנהלי השקעות מקצועיים המתמחים בניהול תיקים מוסדיים.
 • אנליסט מניב מודל מגזר – מסלול המאפשר לבנות תיק השקעות המותאם למגזר שבו פועלת החברה.

איך לבחור בית השקעות לניהול התיק?

 • בחנו את הניסיון של החברה ואת האיתנות הפיננסית שלה. ניתן להיעזר לשם כך בין היתר בעיתונות הכלכלית, באתר הבורסה (אם החברה נסחרת בבורסה) ובאתר רשות ניירות ערך (שם ניתן לבדוק אם החברה מפוקחת ובעלת רישיון).
 • ודאו שהחברה מתאימה את ניהול התיק לאופי הלקוח ומטרותיו. שאלו כיצד מתקבלות ההחלטות ואיזה מחקר שוטף מתבצע במטרה להגיע לתוצאות אופטימליות.
 • בדקו מהו הסכום המינימלי הנדרש לפתיחת תיק בחברה. באנליסט הסכום ההתחלתי הוא 500 אלף שקל.
 • ודאו כי תיהנו מגישה נוחה ומזמינות של מנהל התיק.
 • השוו מחירים. קבלו הצעת מחיר מגוף מתחרה אחד לפחות וודאו שעלויות ניהול התיק סבירות ביחס למקובל בשוק.

נשמח לעמוד לרשותך בכל דבר ועניין בטלפון ובאימייל | analyst@analyst.co.il | *6646 אין באמור כדי להוות ייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או פנסיוני או תחליף לייעוץ ו/או שיווק השקעות ו/או פנסיוני המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. האמור לעיל כולל הערות, אומדנים ו/או תחזיות ומידע אחר המתייחסים לאירועים ו/או לעניינים עתידיים, שהתממשותם אינה ודאית והינם מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח – 1968. קורא מסמך זה אינו יכול להניח כי הסתמכות על המסמך או שימוש בו יצרו עבורו רווחים. אנליסט אי.אמ.אס שרותי ניהול השקעות בע"מ ו/או חברה הקשורה למי מהן, במישרין ו/או בעקיפין, וכן כל בעל שליטה, נושא משרה ועובד במי מהן אינם אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרמו למי שמסתמך על האמור לעיל. האמור לעיל הינו על דעת הכותבים בלבד ומשקף את הבנתם למועד זה. ט.ל.ח

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646