מהי קופת גמל?

אזרחי ישראל נהנים מתוחלת חיים ממוצעת מהגבוהות בעולם, שעומדת על 80.7 לגברים ו-84.8 לנשים (נכון ל-2020, על פי מכון ברוקדייל). תוחלת החיים הגבוהה טומנת בחובה אתגר כלכלי, שכן רוב הישראלים פורשים לפנסיה בשנות ה-60 לחייהם, כשלפניהם עוד שנות חיים רבות ללא הכנסות מעבודה. כדי להבטיח שישראלים יוכלו להתקיים בכבוד בזקנתם, מדינת ישראל מחייבת בחוק הפרשת כספים לחיסכון פנסיוני לכל עובד – שכיר או עצמאי, ואף מעניקה הטבות מס משמעותיות לחוסכים. בעוד שעצמאים מפרישים לחיסכון פנסיוני עבור עצמם, חובת הפנסיוני העיקריים הוא קופת גמל לחיסכון, המוכרת יותר בשמה המקוצר – קופת גמל.

לפני שנסביר מהי קופת גמל לחיסכון ונרחיב על המאפיינים הייחודיים שלה, חשוב לעשות קצת סדר במונחים: השוק הישראלי כולל שורת מוצרי חיסכון שהם כולם סוגי קופת גמל – למשל קרן השתלמות, קופת גמל להשקעה ואף חיסכון לכל ילד. לכל אחד מהמוצרים מאפיינים שונים, שעליהם תוכלו לקרוא בהרחבה באתר זה.

קופות הגמל לחיסכון עברו גם הן שינויים משמעותיים במשך השנים, כתוצאה משינויי חקיקה ורגולציה, ולכן גם כאן נדרש לעשות קצת סדר: עד 2006, עצמאים יכלו להפקיד כספים לקופות גמל (אז קופת גמל לתגמולים) ולמשוך את הכסף ללא מס כעבור 15 שנה מההפקדה הראשונה. כספים שהופקדו בין 2006-2008 ניתנים למשיכה כסכום חד פעמי החל מגיל 60 ובכפוף לוותק של 5 שנים לפחות. החל מ-2008, כספים שהופקדו לקופת גמל לחיסכון ניתנים למשיכה כקצבה פנסיונית.

עוד הבחנה שכדאי להכיר היא בין קרן פנסיה חדשה (שהיא קופת גמל לקצבה, שמשלמת קצבה) לבין קופת גמל לחיסכון (שהיא קופת גמל לקצבה שאינה משלמת קצבה). קופות שאינן משלמות לקצבה אינן רשאיות לשלם קצבה פנסיונית לעמיתים בקופה (החוסכים) באופן ישיר. כדי לקבל את הקצבה מקופת גמל לחיסכון, על העמית להעביר את הכספים שנחסכו לקופה שמשלמת לקצבה. כמו כן, יש הבחנות נוספות שלא נרחיב עליהן במאמר זה.

האם קופת גמל פטורה ממס? מהן ההטבות?

הטבות המס לשכירים ולעצמאים על הפקדות לקופות גמל לחיסכון (הפקדות החל משנת 2008) מתחלקות לשני סוגים: זיכוי מס (החזר כספי על המס שנגבה) וניכוי מס (הפחתת הסכום המופקד מהמשכורת החייבת במס). בנוסף, ישנן הטבות מס אפשריות על היוון קצבה לאחר גיל הפרישה (תיקון 190), עליהן נרחיב בהמשך.

לפני שנפרט על הטבות המס, נכיר כמה הגדרות מפקודת מס הכנסה שיסייעו לנו.

  • משכורת מבוטחת: המשכורת שבגינה המעסיק מפקיד כספים לחיסכון פנסיוני.
  • משכורת לא מבוטחת: רכיבי שכר שהמעסיק לא מפריש בגינם בדרך כלל כספים לחיסכון פנסיוני– למשל תשלום על שעות נוספות, בונוסים וכדומה.
  • עמית מוטב: שכיר שהפקדותיו לקופת גמל הן 16% לפחות מהשכר הממוצע במשק.
  • עמית שאינו מוטב: שכיר שהפקדותיו לקופת גמל נמוכות מ-16% מהשכר הממוצע במשק.

גמל לשכירים

הטבות המס לשכירים הן (הנתונים מעודכנים ל-2024)

זיכוי במס: שכירים (מוטבים או לא מוטבים) זכאים לזיכוי של 35% במס הכנסה על הפקדה של עד 7% מהמשכורת המבוטחת ועד לתקרת משכורת מבוטחת של 9,700 ₪ בחודש. סכום ההפקדה המקסימלי המזכה בהטבת זיכוי הוא679 ₪ ושווי הזיכוי הוא עד כ- 237 ₪ לחודש ( כ-2,851 ₪ לשנה). ההפקדות האלה, כמו גם הזיכוי במס, מתבצעות בפועל על-ידי המעסיק.

בנוסף, שכירים (מוטבים או לא מוטבים) יכולים ליהנות מזיכוי מס נוסף של 35% על הפקדת עד 5% מהמשכורת הלא-מבוטחת ועד לתקרת משכורת לא-מבוטחת של 9,700 ₪. מדובר בהפקדה נוספת של עד 485 ₪ בחודש שתעניק להם זיכוי מס של עד 2,037 ₪ לשנה. לשם כך עליהם לפתוח קופת גמל נוספת להפקדות עצמאיות, שלא דרך המעסיק.

ניכוי מס: שכירים שהם עמיתים מוטבים והמשכורת המבוטחת שלהם היא עד 24,250 ₪ לחודש, יכולים להפקיד עד 11% מהמשכורת הלא-מבוטחת ועד לתקרת משכורת לא מבוטחת של 9,400 9,700 ₪, וליהנות מניכוי מס של 11%. גובה ההפקדה החודשית המותר הוא עד 1,067₪ (11% מ-9,700 ) והוא יופחת מההכנסה החייבת במס.

שכירים שהם עמיתים לא-מוטבים יכולים ליהנות מניכוי מס בשיעור נמוך יותר של 5% מהמשכורת הלא-מבוטחת, עד לתקרת משכורת לא-מבוטחת של 9,700 ₪. במילים אחרות, הניכוי המקסימלי לשכירים לא מוטבים הוא 485₪ לחודש (5% מ-9,700 ₪).

כדי ליהנות מהטבות המס על הפקדה לקופת גמל באופן עצמאי, יש לבצע את ההפקדות ולהצטייד באישור על ההפקדות לרשות המיסים עד סוף השנה. לפרטים ניתן לפנות לשירות הלקוחות של אנליסט בכתובת מייל gemel@analyst.co.il.

גמל לעצמאים

עצמאים שהכנסתם השנתית המזכה (ההכנסה ברוטו שממנה נגזר המס) אינה עולה על 164,400 ₪, יכולים להפקיד עד 16.5% מההכנסה השנתית המזכה וליהנות מניכוי מס על הפקדה של 11% ומזיכוי מס על הפקדה של 5.5%. גובה הטבת המס על הניכוי נגזר משיעור המס השולי שאותו עצמאי משלם וגובה הזיכוי ממס הוא 35%.

עצמאים שההכנסה השנתית שלהם גבוהה מ-164,400₪ יכולים ליהנות מהטבות מס גבוהות יותר הניתנות ל"עמית מוטב" במעמד עצמאי, עד לתקרת הכנסה של 232,800 ₪ בשנה, ובתנאי שיפקידו סכום נוסף שעליו אינם זכאים להטבת מס.

אלה הן הטבות המס לעצמאי שהוא עמית מוטב

תקרת ההפקדה לעמית מוטב עצמאי לשנת 2024, המזכה בהטבת מס (מסוג זיכוי או ניכוי), עומדת על כ-38,412 לשנת 2024 (או 37,248 שקל לעמית שרכש ביטוח אובדן כושר עבודה וקיבל עליה כבר הטבת מס). סכום ההפקדה המינימלי לעמית מוטב הוא 24,069 שקל בשנה (מהם 19,206 שקל בהטבת מס ועוד 4,863 שקל ללא הטבת מס), לפי הפירוט הבא:

על הכנסה של עד 116,400 ₪ – ניתן להפקיד עד 16.5% בהטבת מס, שהם 19,200 ₪.

על הכנסה שבין 116,400 ₪ לתקרת הכנסה שנתית של 232,800₪ – ניתן להפקיד עד 16.5% מהשכר בהטבת מס (הפקדה נוספת של עד 19,200 ₪). תנאי לקבלת הטבות המס על רובד ההכנסה השני הוא הפקדת 4,863₪ נוספים ללא הטבת מס. כלומר, עמית מוטב עצמאי, שההכנסה השנתית שלו היא לפחות 232,800 ₪ (ההכנסה המקסימלית המזכה בהטבות מס בהפקדה לקופת גמל) יצטרך להפקיד 43,275 אלף ₪ בשנה על מנת לנצל את מלוא הטבות המס על ההפקדה.

לניוד קופת גמל לאנליסט לחצו כאן

אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין באמור בדף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. המידע האמור בכתבה זו נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא מהווה מידע מלא וממצה. אנליסט לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, לקורא ו/או למי מטעמו כתוצאה מהסתמכות על האמור בכתבה זו וכי העושה שימוש במידע כאמור, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. ט.ל.ח.

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646