מהי קרן השתלמות

אחת המטרות העיקריות של כל אדם היא להגדיל את ההון האישי והמשפחתי שעומד לרשותו, כדי שיוכל להגשים מטרות ולממן צרכים שונים לאורך חייו. אחת מהאפשרויות העומדות לרשותנו היא חיסכון באמצעות מכשירים שמשקיעים בשוק ההון, שכן היסטורית, שוק ההון מניב תשואות חיוביות לאורך זמן, דבר שמאפשר לנו להגדיל את ההון האישי שלנו.

אבל יש עוד דרך שבה חיסכון במכשירים אלו מאפשר להגדיל את ההון האישי: ניצול הטבות מס שהמדינה מעניקה לחוסכים. המדינה מעוניינת לעודד את הציבור לחסוך ולכן מעניקה הטבות מס על הפקדות למכשירי חיסכון מסוימים. מי שמפקיד למוצרי החיסכון האלה משלם פחות מיסים מאשר היה משלם אילולא הפקיד את הכספים לאותם מוצרים.

העדיפות העליונה של המדינה היא לעודד את הציבור לחסוך לפנסיה, ולכן היא מעניקה הטבות מס משמעותיות על הפקדה למוצרי חיסכון פנסיוניים. המדינה הרבה פחות נדיבה במתן הטבות מס על הפקדות למוצרי חיסכון לטווח קצר ובינוני – למעט מוצר אחד: קרן השתלמות.

קרן השתלמות היא מוצר החיסכון היחיד בישראל אליו ניתן להפקיד כספים כיום, שניתן למשוך ממנו את הכספים או חלקם בסכום חד פעמי (בשונה מקצבה חודשית) – וליהנות מפטור ממס רווחי הון. היא גם מוצר החיסכון שמעניק את הטבות המס המשמעותיות ביותר – בפער – מבין מוצרי החיסכון לטווח קצר ובינוני. הטבות המס הנדיבות שהמדינה מעניקה על הפקדה לקרנות השתלמות, לצד פוטנציאל התשואה לטווח ארוך, הפכו אותן למשאת הנפש של עובדים שכירים ועצמאים כאחד.

כדי להבין מה זה קרן השתלמות, מהן יתרונות קרן השתלמות, מהן החסרונות שלה ומהן הטבות המס שהיא מעניקה, הכנו את המדריך הבא.

קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני לשכירים ועצמאיים, המעניק להם הטבות מס משמעותיות, בתנאי שיחסכו בו לפחות 6 שנים. קרנות ההשתלמות נועדו במקור למימון השתלמויות מקצועיות לעובדים, אבל במשך השנים הפכו למוצר חיסכון לטווח בינוני לכל מטרה.

6 שנים לאחר ההפקדה הראשונה לקרן ההשתלמות, ניתן למשוך את הכסף ולהשתמש בו לכל מטרה, בפטור ממס רווחי הון (עד לתקרה שנקבעה)*. אם תמשכו את הכסף לפני כן, ינוכו מכל הסכום הנמשך המיסים שהייתם אמורים לשלם. ישנם מקרים שבהם ניתן למשוך את הסכום בקרן ללא מס גם לאחר 3 שנים מההפקדה הראשונה – לצורך השתלמות מקצועית או אם החוסך הגיע לגיל הפרישה.

הן שכירים והן עצמאים נהנים מ-3 סוגי הטבות מס:

 1. הטבה במס הכנסה על ההפקדה (ההטבה לשכירים מתבטאת בכך שהפקדות המעסיק לקרן עבורו אינן ממוסות).
 2. פטור ממס רווחי הון (עד לתקרה שנקבעה) בחלוף 6 שנות חיסכון.
 3. דחיית תשלום המס למועד משיכת הכספים.

למרות שניתן למשוך את הכסף לאחר 6 שנים מההפקדה הראשונה, רוב החוסכים מעדיפים להימנע מכך כל עוד אינם נזקקים לכסף. זאת, במטרה להמשיך לחסוך את הכסף על מנת להגדיל את פוטנציאל התשואה משוק ההון לטווח הארוך ובמקביל, להגדיל את השווי הכספי של הטבת המס הגלומה בפטור מרווחים אלה.

קרנות ההשתלמות מנוהלות על ידי בתי השקעות וחברות ביטוח ומציעות מגוון רחב של מסלולים, המתמחים באפיקי השקעה שונים, באופי ניהול הכסף (אקטיבי או פאסיבי) ועוד. באנליסט ניתן לחסוך בין היתר במסלול כללי, מסלול מניות, מסלול אג"ח, מסלול חו"ל, מסלול מחקה מדד s&p-500, מסלול אג"ח ממשלת ישראל, מסלול אג"ח עד 10% מניות, מסלול אג"ח עד 20% מניות ומסלול שקלי לטווח קצר.

האם כל אדם יכול להצטרף לקרן השתלמות?

לא. קרנות ההשתלמות מאפשרות להפקיד חלק מההכנסה מעבודה (שכיר) או ממשלח היד (עצמאי), ולכן מי שאין להם הכנסות מעבודה או ממשלח יד – למשל ילדים, פנסיונרים או מובטלים – לא יכולים לחסוך בהן. כמו כן, בעוד שכל עצמאי יכול להפקיד לקרן השתלמות, הזכות של עובדים שכירים להפקיד לקרן השתלמות אינה אוטומטית אלא תלויה בהסכם העבודה עם המעסיק.

האם ניתן להפקיד כל סכום לקרן השתלמות?

כן* אך הסכומים המזכים בהטבות מס מוגבלים עד לתקרות שנקבעו, וגם כאן קיימים הבדלים בין עצמאים לשכירים:

עצמאים יכולים ליהנות מהטבה בתשלומי מס הכנסה בשנת ההפקדה אם יפקידו עד 4.5% מההכנסה השנתית החייבת במס שלהם (ההכנסות פחות ההוצאות המותרות), עד לתקרת הכנסה של 293,397 ₪ (המספרים מעודכנים לשנת 2024). כלומר, ההפקדה המירבית לקרן השתלמות המזכה עצמאים בהטבה במס הכנסה על ההפקדה באותה שנה היא 13,203 ₪.

השווי הכספי של ההטבה במס ההכנסה נקבע בהתאם לשיעור המס השולי שחל על כל עצמאי ועשוי להגיע עד ל-4,621 ₪ בשנה, עבור עצמאים שההכנסה החייבת במס שלהם היא לפחות 293,397 ₪. (תקרת ההכנסה המזכה בהטבה במס הכנסה). עצמאי שההכנסה החייבת במס שלו היא 293,397 ₪ ישלם מס שולי של 35% (לפני זיכויי מס) ויוכל להפקיד עד 13,203 ₪ בשנה לקרן השתלמות.

עבור שכירים, ההטבה במס הכנסה מוענקת על שכר חודשי של עד 15,712 ₪ ועד להפקדה של 1,571.2 ₪ בחודש (10% מהשכר). הפקדות השכירים לקרן השתלמות מתחלקות בין המעסיק לבין העובד ביחס של 1:3 (עד 7.5% המעסיק ועד 2.5% העובד). הטבת המס ניתנת על הפקדת המעסיק, שכן מדובר בפועל בכסף שהעובד מקבל מהמעסיק מבלי לשלם עליו מס (עד לתקרה שנקבעה). שכירים רבים מנצלים את האפשרות להפקיד סכום גבוה יותר מהתקרה מדי חודש, על מנת ליהנות מפוטנציאל התשואה ששוק ההון מעניק לאורך זמן.

הסוג השני של הטבת מס לשכירים ולעצמאים הוא פטור ממס רווחי הון של 25%. עצמאים זכאים לפטור ממס רווחי הון על הפקדה של עד 20,520 ₪ בשנה (נכון לשנת 2024) – תקרה גבוהה יותר מזו המזכה בהטבה במס הכנסה (13,203 ₪). שכירים נהנים גם הם מפטור ממס רווחי הון, אך תקרת ההפקדה המזכה בפטור זה זהה לתקרת ההטבה במס הכנסה ועומדת על עד 1,571 ₪ בחודש. השווי של הפטור ממס רווחי הון עשוי להגיע לאלפי שקלים ואף יותר מכך לאורך זמן.

הטבת המס השלישית ממנה נהנים שכירים ועצמאים כאחד היא דחייה בתשלום מס רווחי הון. במסגרת הטבה זו, ניתן לנייד את הכסף ממסלול השקעה אחד למסלול אחר או מחברת מנהלת אחת לאחרת מבלי לשלם מס. המשמעות היא שתוכלו להמשיך לחסוך את הקרן והרווחים למשך זמן ארוך יותר ולהגדיל את פוטנציאל התשואה.

עצמאים נהנים גם מהטבה ייחודית נוספת שאינה ניתנת לשכירים – הקטנת ההכנסה החייבת לצורך תשלומים לביטוח לאומי. בכך, הם עשויים ליהנות מהפחתה של עד 17.83% בתשלומים אלה.

הטבות המס לשכירים ולעצמאים

ההטבהעצמאישכיר
הטבה במס על הכנסה (בגינה הופרשו הכספים)עד 4.5% מההכנסה השנתית החייבת במס ועד לתקרת הכנסה של 293,397 ₪ (נכון ל-2024). עד הפקדה של 13,203 ₪ בשנהעד שכר חודשי של 15,712 ₪ ועד הפקדה חודשית של 1,571 ₪
פטור ממס רווחי הוןכן. עד הפקדה של 20,520 ₪ בשנה (נכון ל-2024)כן. עד הפקדה של 1,571 ₪ בחודש
דחיית מס בעת שינוי מסלול או חברהכןכן
הקטנת ההכנסה החייבת לתשלומי ביטוח לאומיכן (עשויה להביא להפחתה בתשלומים)לא

מהם היתרונות העיקריים של קרן השתלמות?

 • הטבות המס הנדיבות מבין כל מוצרי החיסכון לטווח בינוני וקצר – הטבת מס משמעותית על ההפקדות לקרן (בקרב שכירים ההטבה היא על הפקדות המעסיק) ופטור ממס רווחי הון בעת משיכת הכספים (עד לתקרות שנקבעו).
 • מוצר החיסכון לטווח בינוני היחיד המעניק פטור ממס רווחי הון בעת משיכת כספים כסכום חד-פעמי (משיכה הונית) עד לתקרה לאחר השלמת תקופת הוותק.
 • אפשרות למשיכת כספים או חלקם החל מ-6 שנים לאחר ההפקדה הראשונה לכל מטרה, ללא תשלום מס, או מוקדם יותר, בתנאים מסוימים*
 • על כל הפרשה של שכירים משכר העבודה, מחויב המעסיק להפריש מכיסו סכום גבוה פי 3 מהסכום שהופרש על ידי העובד – "הכנסה" נוספת שאין עליה מס (עד הפרשה של 2.5% משכר העובד ועד 7.5% משכר המעסיק).
 • עצמאים נהנים מגמישות בסכומי ההפקדה ובמועדיהם – ניתן לבצע מספר הפקדות בסכומים שונים, במועדים שונים.
 • מגוון מסלולי השקעה וגופים מנהלים.
 • אפשרות לניוד הכסף בין מסלולים ובין מנהלים ללא אירוע מס.
 • אפשרות לקבלת הלוואה מהקרן כנגד הכספים המופקדים, בריביות נמוכות יחסית לאלטרנטיבות**
 • אפשרות נוחה למעקב אחר תשואות הקרנות ולהשוואת ביצועי המנהלים השונים – תשואות הקרנות מתפרסמות באופן שוטף באתר גמל-נט של רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

מתי ניתן לממש את משיכת הכספים?

ניתן למשוך את הכספים או חלקם החל מ-6 שנים לאחר ההפקדה הראשונה לכל מטרה, ללא תשלום מס. ניתן למשוך את הכספים לאחר 3 שנים מההפקדה הראשונה לצורך השתלמות מקצועית או אם החוסך הגיע לגיל הפרישה. במקרה פטירה, המוטבים בקרן יכולים למשוך את הכסף ללא קשר למועד תחילת ההפקדות*.

שאלות ותשובות

לאור הטבות המס יוצאות הדופן ושאר היתרונות הייחודיים של קרנות ההשתלמות, ניתן להניח כי קרנות ההשתלמות ימשיכו להיות אחד ממכשירי החיסכון הנחשקים ביותר בשוק ההון הישראלי ואחת הדרכים האפקטיביות ביותר המסייעות בהגדלת ההון האישי והמשפחתי, גם בעתיד הנראה לעין.

אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין באמור דף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. *כפוף להוראות הדין ותקנון הקרן. מועד ההפקדה הראשונה בהתאם להגדרה שבפקודת מס הכנסה. משיכת כספים הונית מקופת הגמל כפופה לתשלום מס רווח הון כדין ותתבצע בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה מלאה ותקינה. ככל שהמועד נופל על אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, הפעולה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש. **הלוואה תינתן לעמיתי הקרן בלבד בכפוף לתקנון הקרן וההסדר התחיקתי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע האמור בכתבה זו נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא מהווה מידע מלא וממצה. אנליסט לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, לקורא ו/או למי מטעמו כתוצאה מהסתמכות על האמור בכתבה זו וכי העושה שימוש במידע כאמור, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. ט.ל.ח.

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646