איך לבחור קרן השתלמות?

איך בוחרים קרן השתלמות?

אם אתם עובדים שכירים או עצמאים, כנראה שיש לכם קרן השתלמות – או שאתם רוצים שתהיה לכם כזו. קרן השתלמות נחשבת לאחת מההטבות הנחשקות ביותר שמעסיקים יכולים לתת לעובדיהם ושעצמאים יכולים לתת לעצמם. אין עוד מוצר חיסכון לטווח קצר ובינוני שמעניק הטבות מס כה משמעותיות בעת הפקדת הכספים*. זהו גם מוצר החיסכון ההוני היחיד שניתן להפקיד אליו כיום כספים חדשים, שמעניק פטור ממס רווחי הון בעת משיכה חד-פעמית של כספים.

קרן השתלמות היא מוצר חיסכון המיועד לעובדים שכירים ולעצמאים, המעניק להם 3 סוגים של הטבת מס: הטבה במס הכנסה, פטור ממס רווחי הון (עד לתקרה מסוימת) ודחייה בתשלום המס עד לפדיון הכספים. כדי ליהנות מהטבות המס, יש לחסוך בקרן לפחות 6 שנים, למעט מקרים שבהם אפשר לפדות את הכסף בפטור ממס מוקדם יותר (כעבור 3 שנים לצורך השתלמות מקצועית או עם הגעת החוסך לגיל פרישה, ומיידית – במקרה של פטירת החוסך).

בכדי ללמוד עוד מהי קרן השתלמות לחצו

אבל איך לבחור קרן השתלמות שתתאים לכם?  נסקור כאן את הדברים שחשוב לשים לב אליהם בעת הבחירה.

קרן השתלמות היא זכות ולא חובה

לפני הכל, נבהיר שהפקדה לקרן השתלמות אינה חובה אלא זכות: כל עצמאי רשאי לפתוח קרן עבור עצמו, בעוד ששכירים אינם זכאים אוטומטית לקרן השתלמות. עבור שכירים, מדובר בהטבה שהמעסיק מעניק להם כחלק מתנאי השכר האישיים שלהם או מתוקף הסכם קיבוצי או צו הרחבה.

שכירים ועצמאים נבדלים זה מזה גם בתקרות של הטבות המס:

נכון ל-2024, עצמאים רשאים להפקיד עד 4.5% מההכנסה השנתית החייבת במס שלהם ועד לתקרת הכנסה של 293,397 ₪ וליהנות מהטבה במס הכנסה. הסכום המקסימלי שעצמאים יכולים להפקיד לקרן השתלמות, המזכה אותם בהטבה במס הכנסה, הוא 13,203 ₪ בשנה, והערך הכספי של ההטבה במס הכנסה עשוי להגיע עד ל-4,621 ₪ בשנה, אם ההכנסה החייבת במס שלהם היא 293,397 ₪ או יותר.

עצמאים זכאים גם לפטור ממס רווחי הון של 25% בעת משיכת הכספים, ועד לתקרה של 20,520 ₪ בשנה נכון ל-2024. כלומר, תקרת ההפקדות המזכה בפטור ממס רווחי הון גבוהה מהתקרה המזכה בהטבה במס הכנסה (13,203 ₪) ולכן יש לעצמאים תמריץ להפקיד את הסכום המקסימלי המזכה בפטור ממס רווחי הון.

שכירים זכאים להטבה במס הכנסה על הפקדה של עד 1,571.2 ₪ בחודש, שהם 10% משכר חודשי של עד 15,712 ₪, נכון ל-2024. הפקדות השכירים לקרן השתלמות מתחלקות בין המעסיק לבין העובד ביחס של 1:3 (עד 7.5% המעסיק ועד 2.5% העובד). הטבת המס ניתנת על הפקדת המעסיק, שכן מדובר בפועל בכסף שהעובד מקבל מהמעסיק מבלי לשלם עליו מס (עד לתקרה שנקבעה). שכירים זכאים גם לפטור ממס רווחי הון של 25%, עד אותה תקרה חודשית. כלומר, תקרת ההפקדות המזכה עצמאים בפטור ממס רווחי הון גבוהה יותר מאשר לשכירים.
הן שכירים והן עצמאים רשאים לנייד את הכסף ממסלול השקעה אחד לאחר או מחברת מנהלת אחת לאחרת ללא תשלום מס.
הטבה נוספת הניתנת רק לעצמאים ולא לשכירים היא האפשרות להקטין את ההכנסה החייבת לצורך קביעת התשלומים לביטוח לאומי, באופן שעשוי להפחית תשלומים אלה.

בבואכם לבחור קרן השתלמות, חשוב שתקדישו תשומת לב לכמה פרמטרים:

 1. הגוף המנהל: שוק קרנות ההשתלמות הוא שוק תחרותי ועתיר שחקנים, שבו פועלים בתי השקעות, חברות ביטוח וגם גופים קטנים יותר. חשוב לבחור חברה מנהלת בעלת מוניטין בניהול השקעות לאורך זמן ובמגוון מוצרים, איתנות פיננסית, מגוון רחב של מסלולי השקעה, מחלקת מחקר טובה ושירות לקוחות איכותי.
  בחירת החברה המנהלת היא החלטה חשובה, אבל לא בלתי הפיכה. אם אינכם מרוצים מהחברה שבחרתם, ניתן לנייד את הכספים לחברה אחרת מבלי לפדות את הכספים, לשלם קנסות או מיסים כלשהם.
 2. המסלולים ורמת הסיכון: השוק מציע מגוון רחב של מסלולי השקעה, הנבדלים זה מזה באפיקי ההשקעה שבהם הם מתמחים, ברמות הסיכון בהשקעה, באופי ניהול הכסף (אקטיבי או פאסיבי) ועוד.
  אפשר לחלק את מסלולי ההשקעה לשלוש קבוצות עיקריות, בהתאם לרמת הסיכון בהשקעה – סיכון נמוך, סיכון בינוני וסיכון גבוה. ההבדל בין 3 רמות הסיכון מתבטא בשיעור האחזקה בנכסי סיכון, כגון מניות.
  מסלולי השקעה בסיכון נמוך עשויים להתאים למשקיעים שהמטרה שלהם היא לאו דווקא למקסם את התשואה על ההשקעה אלא, לפני הכל, לשמור ככל האפשר על ערך הכסף ולהימנע מהפסדים גבוהים, ובמידת האפשר לרשום תשואה מתונה. מסלולים אלה ישקיעו לרוב חלק קטן או לא ישקיעו בכלל במניות, ולעומת זאת ישקיעו חלק ניכר מהנכסים באפיקי השקעה שנחשבים סולידיים יותר, כמו אגרות חוב של ממשלת ישראל או ארה"ב.
  מסלולים סולידיים עשויים להתאים למשקיעים שסיבולת הסיכון שלהם – היכולת לספוג הפסדים בטווח הקצר או הבינוני – נמוכה, וכן למי שעשויים להזדקק לכסף בטווח הקצר.
  מסלולי השקעה בסיכון גבוה מתאימים לחוסכים שמעוניינים למקסם את פוטנציאל התשואה על ההשקעה ומוכנים להשקיע בנכסי סיכון כמו מניות, שטומנים בחובם פוטנציאל לרווח גבוה אך גם פוטנציאל הפסד בהתאם. מסלולי השקעה בסיכון גבוה עשויים להתאים גם לחוסכים בעלי טווח השקעה ארוך, שלא צפויים להזדקק לכסף בשנים הקרובות. זאת, מאחר שהשקעה במניות נחשבת, היסטורית, לאפיק המניב פוטנציאל תשואה גבוה יותר לאורך זמן, אך גם זה שחשוף לתנודתיות רבה בטווחי זמן קצרים.
  מסלולים בסיכון בינוני מאופיינים בכך שהם אינם מתמקדים באפיק השקעה מסוים אלא בפיזור רחב בין אפיקים שונים. הרוב המכריע של כספי קרנות ההשתלמות מושקע במסלולי השקעה בסיכון בינוני.
  הבחירה במסלול, כמו בחברה המנהלת, אינה בלתי הפיכה. אם תרצו להעביר את הכספים ממסלול אחד לאחר מכל סיבה שהיא, ניתן לעשות זאת ללא תשלום מס.
 3. באנליסט ניתן לבחור בין 9 מסלולים שונים:
  • אנליסט השתלמות כללי – נכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים מסוגים שונים, בהתאם לשיקול דעתה של ועדת ההשקעות ולהוראות הדין. המסלול הכללי הוא מסלול ברירת המחדל, המותאם למי שלא בחר מסלול השקעה. רוב כספי המשקיעים בשוק הקרנות מופקדים למסלול זה.
  • אנליסט השתלמות מניות – נכסי המסלול יהיו חשופים למניות בארץ ובחו"ל, בשיעור של לפחות 75% ועד 120% מנכסי המסלול. המסלול מותאם לחוסכים המעוניינים למקסם את פוטנציאל התשואה על ההשקעה ומוכנים לסבול תנודתיות גבוהה יותר וכן לחוסכים בעלי טווח השקעה ארוך.
  • אנליסט השתלמות אג"ח ממשלת ישראל – נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב בארץ ובחו"ל, בשיעור של לפחות 75% ועד 120% מנכסי המסלול.
  • אנליסט השתלמות אג"ח – נכסי המסלול יהיו חשופים לאג"ח סחירות ושאינן סחירות, ני"ע מסחריים, הלוואות שאינן סחירות, אג"ח להמרה ופיקדונות, בארץ ובחו"ל, בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
  • אנליסט השתלמות אג"ח עד 10% מניות – לפחות 75% ועד 120% מנכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב, והחשיפה למניות לא תעלה על 10% מנכסי המסלול.
  • אנליסט השתלמות אג"ח עד 20% במניות – נכסי המסלול יהיו חשופים לאגרות חוב של חברות (סחירות ולא סחירות), אגרות חוב להמרה, פיקדונות, אג"ח של ממשלת ישראל או של ממשלות אחרות. לפחות 75% ועד 120% מנכסי המסלול יושקעו באגרות חוב, והחשיפה למניות לא תעלה על 20% מנכסי המסלול.
  • אנליסט השתלמות שקלי טווח קצר – לפחות 75% ועד 120% מנכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים לא צמודים למדד, שמשך החיים הממוצע שלהם (מח"מ) הוא עד שנה. מתאים למשקיעים הצפויים להזדקק לכסף בטווח של שנה ומעוניינים בתנודתיות נמוכה בהשקעה.
  • אנליסט השתלמות חו"ל – לפחות 75% ועד 120% מנכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים בחו"ל. מתאים למשקיעים המעוניינים בחשיפה גבוהה לניירות ערך זרים.
  • אנליסט השתלמות מחקה מדד אס אנד פי – 100% מנכסי המסלול יעקבו אחר מדד s&p-500 (הכולל את 500 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסת ניו יורק), למעט שיעור מהנכסים שיושקע במזומנים לצורך טיפול בהפקדות, משיכות והעברות כספים. מתאים למשקיעים המעדיפים השקעה פאסיבית במניות בחו"ל.
 4. התשואות: תשואות כל קרנות ההשתלמות מתפרסמות אחת לחודש באתר גמל-נט של רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון. השוו בין תשואות הקרנות של מנהלים שונים באותו מסלול. חשוב לזכור שתשואות העבר אינן מעידות בהכרח על התשואות שיירשמו בעתיד אבל הן כן מעידות על איכות ניהול ההשקעות של החברה לאורך זמן.
 5. מדד שארפ: חשוב לבחון את היחס בין הסיכון בהשקעה לבין התשואה שהושגה. הדרך המקובלת למדוד זאת היא באמצעות מדד שארפ, שפותח על-ידי וויליאם שארפ, זוכה פרס נובל לכלכלה. אתר גמל-נט מאפשר לדרג את הקרנות בהתאם לציון שלהן במדד שארפ (חשוב להשוות בין קרנות באותו מסלול השקעה).
 6. דמי הניהול: דמי הניהול המקסימליים המותרים בחוק הם 2% בשנה מהצבירה בקרן, אך לרוב הם נמוכים משמעותית. גובה דמי הניהול שמשלם כל חוסך נגזר מפרמטרים שונים, כגון מסלול ההשקעה, היקף הצבירה ועוד. אתר גמל-נט מאפשר להשוות את דמי הניהול הממוצעים בקרנות של מנהלים שונים באותו מסלול השקעה וכן תוכלו להשוות את דמי הניהול שהוצעו לכם לדמי הניהול הממוצעים בקרן שבה בחרתם או בקרנות אחרות.
 7. שירות הלקוחות: שירות לקוחות איכותי יאפשר לכם לקבל מידע ולבצע פעולות באופן מהיר וידידותי ובזמנים הנוחים לכם, במגוון ערוצים כגון אתר החברה, מייל, טלפון, פייסבוק וכדומה. באתר אנליסט, לדוגמה, תוכלו לעקוב באופן שוטף אחר ביצועי הקרן, ההפקדות השוטפות והיתרה דרך האזור האישי שלכם, וכן לבצע פעולות שונות, כגון הגשת בקשה לניוד כספים מחברה אחרת או הגשת בקשה לשינוי מסלול. לרשותכם עומד גם שירות לקוחות טלפוני במספר 6646*. ניתן לפנות לשירות הלקוחות גם דרך אתר החברה.
 8. האם ניתן לקבל הלוואה מקרן ההשתלמות:
  חלק מקרנות ההשתלמות מאפשרות לקבל הלוואה מהקרן כנגד הכספים המופקדים, בריביות נמוכות יחסית לאלטרנטיבות**

יתרונות קרן ההשתלמות הפכו אותה לאחת הדרכים האפקטיביות ביותר לחסוך לטווח בינוני, ליהנות מהתשואות בשוק ההון ובמקביל גם מהטבות מס יוצאות דופן.

אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין באמור דף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. *כפוף להוראות הדין ותקנון הקרן. מועד ההפקדה הראשונה בהתאם להגדרה שבפקודת מס הכנסה. משיכת כספים הונית מקופת הגמל כפופה לתשלום מס רווח הון כדין ותתבצע בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה מלאה ותקינה. ככל שהמועד נופל על אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, הפעולה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש. **הלוואה תינתן לעמיתי הקרן בלבד בכפוף לתקנון הקרן וההסדר התחיקתי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע האמור בכתבה זו נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא מהווה מידע מלא וממצה. אנליסט לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, לקורא ו/או למי מטעמו כתוצאה מהסתמכות על האמור בכתבה זו וכי העושה שימוש במידע כאמור, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. ט.ל.ח.

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646