תקרת הפקדה לקרן השתלמות

אפריל 2024

אחד הדברים שחשוב להכיר בעת הצטרפות למוצר חיסכון הוא המס המוטל על החיסכון. על רוב הרווחים משוק ההון מוטל מס רווחי הון בעת משיכת הכספים, אך ישנם מספר מוצרים שהחוסכים בהם נהנים מהטבות מס, העשויות לחול במועד ההפקדה או בעת משיכת הכספים. אחד המוצרים שמעניקים את הטבות המס הנרחבות ביותר הוא קרן השתלמות1. מהי קרן השתלמות ומהי תקרת ההפקדה לקרן השתלמות המזכה בהטבות מס ב-2024? ריכזנו כאן את מה שחשוב לדעת.

קרן השתלמות היא מוצר חיסכון פנסיוני לטווח בינוני, המעניק הטבות מס ניכרות לעובדים שכירים ועצמאים (שיש להם הכנסה מעסק או ממשלח יד), בתנאי שימתינו לפחות 6 שנים ממועד ההפקדה הראשונה לקרן עד לפדיון הכספים. במקרים מסוימים ניתן ליהנות מהטבות המס גם בעת פדיון הכספים כעבור 3 שנים – לצורך השתלמות או אם החוסך הגיע לגיל פרישה לגמלאות. במידה שהחוסך נפטר, המוטבים יכולים למשוך את הכסף מיידית. במידה שהחוסך ימשוך את הכספים מוקדם יותר, הטבות המס יתבטלו והוא יישא במלוא המסים שהיה אמור לשלם.

תשואות כל קרנות ההשתלמות מתפרסמות באתר גמל-נט וניתן להשוות את הביצועים של קרנות באותו מסלול השקעה. ניתן גם לעקוב אחר ביצועי הקרן דרך האזור האישי באתר החברה או באמצעות דו"חות רבעוניים ושנתיים הנשלחים מהחברה. בחלק מהחברות ניתן לקבל הלוואה כנגד כספי החיסכון, בתנאים הנחשבים לאטרקטיביים יחסית לאלטרנטיבות בשוק2.

כאמור, הטבות המס ניתנות עד לתקרת הפקדה מסוימת, כפי שקובעת המדינה. תקרת הפקדה לקרן השתלמות היא הסכום המקסימלי שניתן להפקיד לקרן וליהנות מהטבות מס. ניתן להפקיד סכומים מעבר לתקרת ההפקדה, ללא הטבת המס1.

המדינה קבעה תקרות הפקדה שונות לשכירים ולעצמאים. תקרת ההפקדה לקרן השתלמות לשכירים המזכה בהטבות מס, הן בעת ההפקדה והן בעת פדיון הכספים, היא 1,751 ₪ בחודש. תקרת ההפקדה לקרן השתלמות לעצמאים המזכה בהטבת מס הכנסה (בהפקדה) היא 13,203 ₪ בשנה ותקרת ההפקדה לעצמאים המזכה בהטבת מס (במשיכה) היא 20,520 ₪ בשנה (הנתונים מעודכנים ל-2024).

לפניכם הפירוט המלא של הטבות המס לעצמאים ולשכירים על הפקדה לקרנות השתלמות ב-2024

עובד שכיר

שכירים זכאים להטבות מס על הפקדה של עד 10% משכרם ועד לתקרת שכר חודשי של 15,751 ₪. הפקדות שכירים מתחלקות בין המעסיק לבין העובד, כך שהמעסיק מפקיד עד 7.5% מהשכר והעובד מפקיד עד 2.5% (יחס של 1:3). הפקדת המעסיק עד לתקרת שכר של 15,751 ₪ היא למעשה תשלום שהמעסיק מעביר לעובד, שלא חל עליו מס הכנסה, ולכן שווי הטבת המס הוא כשיעור מס ההכנסה שמשלם העובד. על הפקדה של המעסיק מעבר לתקרת שכר של 15,751 ₪ לחודש יחול מס בגובה המס השולי החל על העובד.
בנוסף, על כל ההפקדות לקרן (גם של העובד), עד לתקרה של 1,571 ₪ לחודש, חל פטור ממס בעת פדיון הכספים.

עובד עצמאי (שיש לו הכנסה מעסק או ממשלח יד)

תקרות ההפקדה לקרן השתלמות לעצמאי מחושבות כשיעור מהכנסתו השנתית. עצמאים זכאים להטבה במס הכנסה על הפקדה של עד 4.5% מהכנסתם השנתית החייבת במס ועד לתקרת הכנסה של 293,397 ₪. המשמעות היא שעצמאים יכולים להפקיד עד 13,203 ₪ בשנה וליהנות מהטבה במס הכנסה, ששוויה הכספי עד 4,621 ₪ בשנה (על הכנסה חייבת במס שלהם היא 293,397 ₪ ומעלה).
בנוסף, עצמאים זכאים לפטור ממס בעת משיכת הכספים, עד לתקרת הפקדה של 20,520 ₪ בשנה. חשוב לשים לב כי תקרת ההפקדות המזכה בפטור ממס גבוהה מהתקרה המזכה בהטבה במס הכנסה (13,203 ₪). לכן, עצמאים השואפים למצות את מלוא הטבות המס על הפקדה לקרן השתלמות יפקידו עד לגובה התקרה המזכה בפטור ממס.
הטבה נוספת הניתנת רק לעצמאים היא אפשרות לצמצם את ההכנסה החייבת לצורך קביעת התשלומים לביטוח לאומי, באופן שעשוי להפחית תשלומים אלה.
נציין כי ניוד הכסף ממסלול השקעה אחד לאחר או מחברת מנהלת אחת לאחרת אינו כרוך בתשלום מס. המס נגבה רק בעת פדיון הכספים.

תקרות ההפקדה לעובד שהוא גם שכיר וגם עצמאי

תקרות ההפקדה לעובד שכיר שיש לו הכנסות גם כעצמאי ויש לו קרן השתלמות מעבודתו כשכיר יחושבו באופן הבא:
על ההפקדות לקרן ההשתלמות שלו כשכיר יקבל הטבות מס ככל שכיר אחר. לאחר מכן, יש לבחון האם הוא זכאי להטבת שכר גם על הפקדות לקרן השתלמות כעצמאי. לצורך כך, יש להפחית מתקרת ההכנסה השנתית לעצמאי המזכה בהטבת מס (293,397 ₪) את המשכורת שממנה הפריש עבורו המעסיק לקרן השתלמות, בחישוב שנתי. בגין ההפרש ניתן להפריש עד 4.5%, בפטור ממס.

לדוגמה: נניח שהכנסתו כשכיר היא 10,000 ₪ בחודש, שהם 120,000 ₪ בשנה. יש להפחית סכום זה מ-293,397 ₪:
293,397-120,000 = 173,397. מכאן, שעל הכנסתו כעצמאי עד לסכום זה ניתן להפקיד 4.5% מההכנסה בפטור ממס.

תקרת ההפקדה לשכיר שהוא גם עצמאי המזכה בפטור ממס זהה לזו של עובד שהוא רק עצמאי – 20,520 ₪ בשנה (נכון לשנת 2024).

נראה כי הטבות המס לקרנות השתלמות יסייעו להן לשמור על מעמדן כאחד ממוצרי ההשקעה הנחשקים ביותר בעתיד הנראה לעין.

אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין באמור דף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. (1) כפוף להוראות הדין ותקנון הקרן. מועד ההפקדה הראשונה בהתאם להגדרה שבפקודת מס הכנסה. (2) הלוואה תינתן לעמיתי הקרן בלבד בכפוף לתקנון הקרן וההסדר התחיקתי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
המידע האמור בכתבה זו נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא מהווה מידע מלא וממצה. אנליסט לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, לקורא ו/או למי מטעמו כתוצאה מהסתמכות על האמור בכתבה זו וכי העושה שימוש במידע כאמור, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. ט.ל.ח

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646