קופת גמל להשקעה או פוליסת חיסכון – הדומה והשונה

השאלה היכן להשקיע את הכסף הפנוי מעסיקה את הציבור ביתר שאת בעקבות עליית הריבית, האינפלציה ואי הוודאות הכלכלית. רבים מחפשים מוצרי חיסכון שמאפשרים להשקיע בשוק ההון לטווח קצר ובינוני, כך שהכסף יהיה נזיל בכל עת שהחוסך יזדקק לו. בין מוצרי החיסכון הנזילים בכל עת בולטות קופות הגמל להשקעה ופוליסות החיסכון. חשוב להבין את ההבדלים בין שני המוצרים כדי לבצע בחירה מושכלת במוצר המתאים עבורכם.

מהי קופת גמל להשקעה?

מכשיר חיסכון פנסיוני המנוהל על-ידי בתי השקעות או חברות ביטוח, שעונה על צורך כפול: מקור כסף זמין למשיכה בכל עת וגם אופציה לשמש כרובד נוסף של חיסכון לפנסיה (עם הטבת מס נלווית)*. כל חוסך (מגיל 0) יכול להפקיד לקופת גמל להשקעה, בהפקדה חד-פעמית או חודשית, מסכומים קטנים (עשרות שקלים) עד 79,005 ש"ח (נכון ל-2024) לאדם לשנה.

ניתן לחסוך את הכסף במגוון מסלולי השקעה ולפדות אותו (או חלקו) בכל זמן. במועד הפדיון ישלם החוסך מס רווחי הון של 25% (ריאלי, בניכוי האינפלציה) על הרווח מההשקעה (בדומה למקובל במכשירי חיסכון אחרים). ניוד הקופה ממסלול למסלול או מגוף מנהל אחד לאחר אינו כרוך בתשלום מס רווחי הון.
ניתן להימנע מתשלום מס רווחי הון על הרווחים מקופת גמל להשקעה: מי שיתמיד ויחסוך עד גיל 60 יוכל להעביר את הכסף לקופת גמל שממנה ניתן למשוך את הכסף כקצבה וליהנות מפטור ממס רווחי הון על הקצבה.

מהי פוליסת חיסכון?

פוליסת חיסכון (המכונה גם "פוליסה פיננסית") היא מכשיר חיסכון המנוהל על-ידי חברות ביטוח ומאפשר השקעה בשוק ההון לכל תקופת זמן, לכל מטרה ובמגוון מסלולי השקעה. למרות ששם המוצר כולל את המילה "פוליסה" – אין בה מרכיב של ביטוח. ניתן להפקיד כל סכום ללא תקרה מקסימלית (חברות הביטוח עשויות לקבוע סכום מינימום, לפי שיקוליהן) ולפדות את הכסף בכל עת, תוך תשלום מס של 25% על הרווחים.

לפוליסת חיסכון ולקופת גמל להשקעה כמה מאפיינים דומים:

 1. שתיהן נזילות בכל עת ולכן מתאימות לחיסכון לכל תקופת זמן ולכל מטרה.
 2. בשתיהן מופקדים כספים פרטיים של הלקוח (ללא הפקדות מעסיק).
 3. שתיהן מאפשרות לחסוך במגוון מסלולי השקעה ולנייד את הכסף בין מסלולים באותה חברה מבלי שהדבר ייחשב לאירוע מס.
 4. בשתיהן ישלם החוסך מס רווחי הון של 25% בעת פדיון הכספים.
 5. בשתיהן ניתן להשוות בין תשואות הגופים המנהלים השונים. התשואות מתפרסמות באתרים גמל-נט וביטוח נט של רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

עם זאת, ישנם כמה הבדלים בולטים בין שני המוצרים:

 1. החברה המנהלת: פוליסת חיסכון מנוהלת רק בחברות ביטוח ולא בבתי השקעות.
 2. סכום ההשקעה: בפוליסת חיסכון ניתן להפקיד כל סכום ללא הגבלה ובקופת גמל להשקעה ניתן להשקיע עד 79,005 ₪ לשנה לאדם.
 3. הטבת מס: בקופת גמל להשקעה ניתן להעביר את הכסף בגיל 60 לקופת גמל המשלמת קצבה ולמשוך את הכסף כקצבה בפטור ממס – הטבה ששוויה עשוי להיות אלפי שקלים ויותר. פוליסת חיסכון מציעה הטבת מס לקבוצות אוכלוסייה מצומצמות – בין היתר, אדם או משפחה (כולל ילדים עד גיל 18) שהכנסתם עד 69,840 ₪ בשנה (נכון ל-2024) זכאים לניכוי מס על הריבית מפוליסת חיסכון עד ל- 10,920 ₪ (נכון ל-2024). אם הכנסת האדם או המשפחה עולה על התקרה בסכום מסוים, ההכנסה שמעבר לתקרה תופחת מגובה הניכוי שלו הם זכאים. בנוסף, יחידים או זוגות שנולדו לפני 1948 והגיעו לגיל פרישת חובה זכאים, בהתאם לסעיף 125 ד' לפקודת מס הכנסה, לניכוי מס על רווח של עד 15,000 ₪ לאדם ועד 18,360 ₪ לזוג (נכון ל-2024).
 4. ניוד הכספים לחברה אחרת: בקופת גמל להשקעה, ניתן לנייד כספים לחברה אחרת ולא לשלם מס רווחי הון במועד הניוד. בפוליסת חיסכון, נדרש לפדות את הכספים, לשלם מס רווחי הון ואז להפקיד את הכסף בחברה אחרת.
 5. דמי הניהול: בפוליסת חיסכון – עד 2% מהצבירה. בקופת גמל להשקעה – עד 4% מההפקדות ועד 1.05% מהצבירה. דמי הניהול בפועל נקבעים בהתאם להיקף הכספים המנוהלים ושיקולים נוספים ועשויים להיות נמוכים יותר. ככלל, עלויות ניהול בפוליסת חיסכון גבוהות, בדרך כלל, מאשר בקופת הגמל להשקעה.
 6. תשואות: תשואות קופות הגמל להשקעה והן תשואות פוליסות החיסכון מתפרסמות באתר גמל-נט (גמל) וביטוח-נט (פוליסות חיסכון) וניתן להשוות את ביצועי המנהלים השונים.
קופת גמל להשקעהפוליסת חיסכון
מי מנהל את הכסף?בית השקעות או חברת ביטוחחברת ביטוח
תקרת הפקדה לשנה79,005 ש"ח לאדם (נכון ל-2024)אין
האם ניתן לקבל הלוואה כנגד החיסכון**?כןכן
הטבות מספטור ממס רווחי הון בהעברה לקופה המשלמת קצבה אחרי גיל 60 (פטור על הקצבה).

דחיית מס בהעברה בין מסלולים ובין חברות.
הטבות מס לקבוצות אוכלוסיה מצומצמות.

דחיית מס בהעברה בין מסלולים בלבד.
ניוד בין חברותאפשרי, ללא תשלום מס רווחי הון במועד הניוד אלא רק בעת פדיון הכספים לא אפשרי. העברת הכספים לחברה אחרת מחייבת לפדות את הכסף תוך תשלום מס רווחי הון
נזילותבכל עתבכל עת
דמי ניהולעד 4% מההפקדות החדשות ועד 1.05% מהצבירהעד 2% מהצבירה
מסלולי השקעהמגווניםמגוונים
משיכת כספים*אפשרית בכל עת, ללא קנסות ובכפוף לתשלום מס רווחי הון. אופציה למשיכה כקצבה חודשית לאחר גיל 60, בפטור ממס רווחי הון (באמצעות העברה לקופה משלמת קצבה)אפשרית בכל עת, ללא קנסות ובכפוף לתשלום מס רווחי הון. אופציה למשיכת סכום קבוע, בדומה לקצבה חודשית (בכפוף לניכוי מס כאמור)

מה עדיף – פוליסת חיסכון או קופת גמל להשקעה?

התשובה לשאלה תלויה במאפיינים ובצרכים של כל חוסך, בשים לב ליתרונות ולחסרונות של כל מוצר, כפי שפירטנו במאמר זה. רצוי להתייעץ עם איש מקצוע (בעל רישיון פנסיוני) שמתייחס לנתוניו של כל אדם. בין אם תבחרו להשקיע בקופות גמל להשקעה או בפוליסות חיסכון – הבחירה להשקיע את הכסף ולא להניח לו לשכב בחשבון העו"ש תאפשר פוטנציאל לתשואה עודפת לאורך זמן.

אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין באמור בדף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. *משיכת הכספים כקצבה לאחר גיל הפרישה תתאפשר ע"י העברתם לקופת הגמל לקצבה ובהתאם להוראות הדין. **הלוואה תינתן לעמיתי הקרן בלבד בכפוף לתקנון הקרן וההסדר התחיקתי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. המידע האמור בכתבה זו נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא מהווה מידע מלא וממצה. אנליסט לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, לקורא ו/או למי מטעמו כתוצאה מהסתמכות על האמור בכתבה זו וכי העושה שימוש במידע כאמור, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. ט.ל.ח.

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646