חשוב להכיר: היתרונות של קופת גמל להשקעה

שוק ההשקעות הישראלי מתחלק באופן גס ל-3 חלקים – מוצרי חיסכון לטווח קצר, לטווח בינוני ולטווח ארוך. עם מכשירי החיסכון לטווח קצר נמנים, למשל, פיקדון קצר מועד בבנק, קרן נאמנות (כספית, מחקה או אקטיבית) ועוד. מוצר החיסכון לטווח בינוני הנפוץ והפופולרי ביותר הוא קרן השתלמות; ובחיסכון לטווח ארוך בולטים קרן הפנסיה, קופת הגמל לקצבה וביטוחי המנהלים.

אבל יש רק מוצר אחד שבא לעולם כשמטרתו המוצהרת היא שיתאים גם לטווח קצר, גם לטווח בינוני וגם לטווח ארוך. מדובר בקופת גמל להשקעה – מכשיר חיסכון חדש יחסית, שהגיע לשוק לפני שבע שנים ביוזמת משרד האוצר ומנהל למעלה מ-40 מיליארד שקל במטרה שיוכל לשמש כחיסכון לטווח קצר ובינוני, הניתן למשיכה בכל עת ולכל מטרה (כפוף לתשלום מס רווח הון כדין), אבל עם תמריץ מס לשמר את החיסכון עד גיל 60 ומעלה, על מנת שיוכל לשמש בבוא העת כרובד נוסף של חיסכון לפנסיה. זהו היתרון הבולט ביותר של קופת גמל להשקעה, אבל ממש לא היחיד. במאמר זה נרחיב על היתרונות של קופת גמל להשקעה – וגם על החסרונות שלה.

מהי קופת גמל להשקעה?

מכשיר חיסכון המנוהל על-ידי בתי השקעות או חברות ביטוח, שעונה על צורך כפול: מצד אחד, מקור כסף זמין למשיכה בכל עת ולכל מטרה, ומצד שני, אופציה לשמש כרובד נוסף של חיסכון לפנסיה (עם הטבת מס נלווית). קופת גמל להשקעה עשויה להתאים לכל חוסך, בכל גיל (מגיל 0). ניתן להפקיד לקופת (או לקופות) גמל להשקעה גם סכומים קטנים מאוד (אפילו עשרות שקלים) בהפקדה חד פעמית או חודשית עד לתקרה של 79,005 ש"ח (נכון ל-2024) לאדם לשנה. בשונה מקרן השתלמות או קרן פנסיה, מעסיקים לא יכולים להפקיד לקופת גמל להשקעה עבור עובדיהם. אין כל חובה לחסוך בקופת גמל להשקעה – אבל יש לכך בהחלט יתרונות משמעותיים.

כאמור, הכספים נזילים (ניתן לפדות אותם או חלקם) בכל עת. עם זאת, במשרד האוצר רוצים לעודד את הציבור לא למשוך את הכסף מקופת הגמל להשקעה לפני הפרישה לגמלאות, וכך להגדיל את הקצבה שתעמוד לרשות החוסך בזקנתו. איך מעודדים? בדרך של הטבת מס: מי שיבחר לאחר גיל הפרישה להעביר את הכסף לקופת גמל שממנה ניתן למשוך את הכסף כקצבה, ייהנה מפטור ממס רווחי הון על הקצבה, העומד כיום על 25%.

לעומת זאת, מי שירצה לפדות את הכסף מקופת הגמל להשקעה, ישלם מס רווחי הון של 25% (ריאלי, בניכוי האינפלציה), בדומה למכשירי חיסכון אחרים. נדגיש כי המס משולם רק על הרווח שנוצר מההשקעה, ולא על סכום ההפקדה כולו. ניוד הקופה ממסלול למסלול או ממנהל אחד לאחר אינו כרוך בתשלום מס רווחי הון.

קופת גמל להשקעה – יתרונות

קופת גמל להשקעה – חסרונות

מהם היתרונות והחסרונות של קופת גמל להשקעה, בהשוואה למוצרי חיסכון אחרים?

בבואכם להחליט האם להשקיע את כספכם בקופת גמל להשקעה, חשוב להכיר גם את היתרונות והחסרונות שלה בהשוואה למוצרי חיסכון אחרים. להלן השוואה בין קופת גמל להשקעה למוצרי חיסכון אחרים:

המוצרהיתרון העיקרי של קופת גמל להשקעה בהשוואה למוצר זההחסרון העיקרי של קופת גמל להשקעה בהשוואה למוצר זה
מוצרי חיסכון אחרים הנזילים בכל עת – תיק השקעות מנוהל, קרן נאמנות או פוליסת חיסכוןאופציה לפטור ממס רווחי הון למי שימשוך את הכספים שנצברו כקצבה באמצעות העברתם למוצר פנסיוני המשלם קצבה.תקרת הפקדה שנתית
קרן השתלמות-החיסכון נזיל מהיום הראשון, בעוד שקרן השתלמות נזילה רק לאחר 6 שנים מההפקדה הראשונה.

-ניתן לחסוך מגיל 0, בעוד שקרן השתלמות נגישה רק לעצמאים ולחלק מהעובדים השכירים
הטבות מס פחותות: קרן השתלמות מעניקה הטבות מס משמעותיות בהפקדה (עד לתקרה השנתית) ולאחר 6 שנים ניתן למשוך ממנה כספים בפטור ממס רווחי הון. בקופת גמל להשקעה אין הטבת מס בהפקדדה והפטור ממס רווחי הון ניתן רק לאחר גיל 60 במשיכת קצבה
קופת גמל לחיסכון, תגמולים ופיצויים (במעמד עצמאי)-החיסכון בקופת גמל להשקעה נזיל בכל עת. זאת, בעוד שהכספים הנצברים בקופת גמל לקצה מיועדים למשיכה כקצבה חודשית לאחר היציאה לגמלאות.

-מקופת גמל להשקעה ניתן למשוך כספים בסכום חד פעמי. זאת, בעוד שבקופת גמל לקצבה ניתן למשוך כספים כסכום חד פעמי רק לאחר גיל 60 ורק לאחר שהסכום שנצבר מבטיח תשלום קצבה בסכום מינימלי כפי שנקבע.
היתרון העיקרי של קופת גמל לקצבה על קופת הגמל להשקעה הוא הטבות המס שהיא יכולה להעניק לעצמאים בעת ההפקדה (ובמידה שהעצמאי לא ניצל את מלוא ההטבה במסגרת חובת ההפקדה השנתית לקופת גמ לקצבה המוטלת עליו מכוח הדין)

היתרונות של קופות גמל להשקעה הפכו אותן למוצר חיסכון מבוקש בקרב קהלים רחבים, שהבינו את היתרונות הגלומים במוצר חיסכון שזמין לכולם ומאפשר לחסוך לכל מטרה ולמשוך את הכסף בכל עת(בניכוי מס כאמור), עם "בונוס" למתמידים: פטור ממס בעת משיכה כקצבה לאחר גיל 60.

אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין באמור דף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם.משיכת כספים הונית מקופת הגמל כפופה לתשלום מס רווח הון כדין ותתבצע בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה מלאה ותקינה. ככל שהמועד נופל על אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, הפעולה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש. *הלוואה תינתן לעמיתי הקרן בלבד בכפוף לתקנון הקרן וההסדר התחיקתי. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. המידע האמור בכתבה זו נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא מהווה מידע מלא וממצה. אנליסט לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, לקורא ו/או למי מטעמו כתוצאה מהסתמכות על האמור בכתבה זו וכי העושה שימוש במידע כאמור, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי. ט.ל.ח.

יצירת קשר

בעת שליחת הטופס, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646