תיקון 190 - יתרונות וחסרונות

יולי 2024

מדינת ישראל משקיעה מיליארדי שקלים בשנה בהטבות מס לחוסכים לטווח ארוך – ולא במקרה. תוחלת החיים בישראל היא מהגבוהות בעולם ועומדת על למעלה מ-80 שנה בממוצע, מה שאומר שמספר השנים הממוצע שבהן ישראלים צריכים להתקיים מהפנסיה ומחסכונות אחרים לאחר הפרישה מהעבודה הולך ומתארך. לכן, המדינה עושה הכל כדי לעודד את הציבור לחסוך יותר לטווח ארוך – בין היתר באמצעות מתן הטבות מס נדיבות.

אחת מהטבות המס המעניינות ביותר לחוסכים לטווח ארוך מסתתרת תחת השם הלא מאוד אטרקטיבי "תיקון 190 לפקודת מס הכנסה". התיקון הזה, שנכנס לתוקף ב-2012, היה בהתחלה ידוע למעטים יחסית, אך ככל שעובר הזמן, חוסכים רבים יותר לומדים לנצלו. מהי ההטבה, מי זכאי לה ומהם היתרונות והחסרונות של תיקון 190 –  נשוחח על כך במדריך הבא שהכנו.

כדי להסביר את הבשורה ש"תיקון 190" הביא עמו, נחזור מעט אחורה בזמן: עד 2008, ניתן היה להפקיד כספים לקופות גמל ולמשוך אותם כסכום חד פעמי, בתנאים מסוימים. אולם ב-2008, נכנסה לתוקף רפורמה בחיסכון הפנסיוני, במסגרתה, כל הכספים החדשים שהופקדו לקופת גמל היו מותרים למשיכה ככלל כקצבה פנסיונית, לאחר הפרישה. אמנם, ניתן היה להוון חלק מהקצבה לצורך משיכת סכום חד פעמי, אך הדבר היה כרוך לרוב בתשלום מס גבוה, אלא אם פקיד השומה אישר אחרת.

המטרה של הרפורמה הייתה טובה – להבטיח כי כל ישראלי ייהנה מקצבה פנסיונית לאחר הפרישה. עם זאת, הרפורמה הובילה גם לתוצאה לא רצויה: ירידה בהיקף ההפקדות של "כספים פנויים" (אותם כספים שמוסו בעת או טרם ההפקדה והמיועדים ככלל לחיסכון)  לקופת הגמל. על רקע זה, הגיע ב-2012 תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שביקש, בין היתר, להסדיר את שאלת חבות המס בעניין היוון קצבה שמקורה באותן הפקדות של "כספים פנויים" ובכך לעודד את המשך ההפקדה לקופת גמל לקצבה גם של כספים אלו.

מהם התנאים לתחולה של הוראות תיקון 190 לפקודת מס הכנסה? קחו נשימה, זה מעט מורכב אבל לא יותר מדי: התיקון מאפשר לחוסכים בחיסכון פנסיוני, אשר כבר צברו סכומים המזכים אותם בקצבה מינימלית של 5,012 ₪ בחודש לפחות (נכון ל-2024, לא כולל תשלומים מהביטוח הלאומי) ויש להם כספים בקופות גמל לקצבה המסווגים כ"תשלומים פטורים" (תשלומים שהעמית שילם עליהם כבר מס לפני או בעת ההפקדה) – לבחור לאחר גיל 60 אם למשוך את הכספים האלה כתוספת לקצבה, בפטור ממס, או כסכום חד-פעמי ("היוון קצבה"), תוך תשלום מס נומינלי של 15% על רווחי ההון מהשקעה, במקום מס ריאלי של 25% הנגבה במרבית מוצרי החיסכון האחרים (ובתנאי שעמדו בכללי רשות המסים בעניין).1 בעגה המקצועית המהלך הזה מכונה "היוון קצבה מוכרת".

כלומר, תיקון 190 מאפשר לחסוך סכומים מעל התקרה לפנסיה, תוך גמישות באופן משיכת הכספים לאחר גיל הפרישה – לא רק כקצבה אלא גם כסכום חד-פעמי1. עם זאת, המדינה מתנה זאת בכך שהחוסך כבר זכאי לקצבה מינימלית, כדי למנוע מצב שבו החוסך יישאר ללא קצבה, או עם קצבה נמוכה מדי.

למען הסדר הטוב נציין כי תיקון 190 הסדיר גם שני נושאים נוספים, שבדרך כלל זוכים לפחות תשומת לב: היכולת של מוטבים בקופת גמל לקצבה להעביר את הכספים לקופת גמל חדשה על שמם והיכולת להעביר את רכיב הפיצויים ששוחרר על ידי המעסיק לקופת גמל על שם החוסך.

חיסכון בקופת גמל במסגרת "תיקון 190" עשוי להתאים לחוסכים מכלל האוכלוסייה, שכירים ועצמאים כאחד, שקרובים לגיל 60 או חצו אותו, וצברו כבר את הפנסיה המינימלית הדרושה. עבור בני 60 ומעלה, מדובר למעשה באפשרות חיסכון שבה הכסף זמין למשיכה בכל עת, עם יתרונות מיסוי שלא קיימים ברוב מוצרי ההשקעה  הנזילים. חיסכון בקופת גמל בראי תיקון 190 יכול להתאים גם לחוסכים צעירים יותר בעלי הכנסות גבוהות, שרוצים לחסוך סכומים פנויים העומדים לרשותם באופן המקנה גמישות לגבי משיכת הכספים לאחר גיל 60 ונהנה מיתרונות ייחודיים נוספים ביחס למוצרי השקעה אחרים.

חיסכון בקופת גמל בראי תיקון 190 (למי שזכאי לקצבה מינימלית ועבר את גיל 60) – יתרונות:

  • גמישות באופן המשיכה: אפשר לפדות את החיסכון כתוספת לקצבה או כסכום חד פעמי1. אין צורך להחליט מראש בעת ההפקדה על אופן המשיכה וניתן להחליט על כך במועד משיכת הכספים.
  • הטבות מס:

ככל שמדובר ב"תשלומים פטורים" – פטור ממס על משיכת הכספים כקצבה או תשלום מס נומינלי של 15% על הרווחים, במקום מס ריאלי של 25%, כמקובל ברוב מוצרי ההשקעה. מס ריאלי הוא מס על רווחים לאחר שניכו מהם את האינפלציה בתקופת החיסכון, בעוד שמס נומינלי הוא מס על רווחים ללא התחשבות באינפלציה. בתקופות של אינפלציה נמוכה, במרבית המקרים מס נומינלי של 15% יהיה נמוך יותר ממס ריאלי של 25%. נציין כי במרבית העשור האחרון, האינפלציה בישראל הייתה נמוכה ואף אפסית, אולם בשנתיים האחרונות היא במגמת עלייה. מומלץ לבחון עם איש מקצוע את היבטי המס בטרם ביצוע משיכה כסכום חד-פעמי.

הטבת מס נוספת הגלומה בחיסכון בקופת גמל והתקפה גם לחיסכון בראי "תיקון 190" – היא דחיית מס – תשלום המס, אם נדרש, מתבצע רק במועד משיכת הכספים. ניתן להעביר את הכספים מקופת גמל במסלול אחד למסלול אחר וההעברה לא תגרור חיוב במס. הטבה זו מעניקה גמישות בניהול הכסף לאורך תקופת החיסכון.

  • הטבות מס ליורשים: יתרון מס נוסף בחיסכון לקופת גמל לקצבה, התקף גם בראי תיקון 190, מוענק ליורשים או המוטבים – אם החוסך נפטר לפני הגיעו לגיל 75, אלה יוכלו למשוך את הכספים, או להעבירם לקופת גמל על שמם, בפטור ממס. אם החוסך נפטר בגיל 75 ומעלה, ישלמו מס רווח הון של 15% בעת משיכה הונית, על הכספים מסוג "תשלומים פטורים" שהיו בקופת הנפטר עד לתום 3 חודשים ממועד פטירתו. על הרווחים שייצברו לאחר מועד זה ישולם מס בהתאם לדין. ההטבות ליורשים הופכות את החיסכון בקופת גמל לקצבה, לרבות תחת "תיקון 190" לאופציה להעברה בין-דורית.
  • דמי ניהול: דמי הניהול בקופות גמל לקצבה, התקף גם בראי "תיקון 190", נחשבים אטרקטיביים ברוב המקרים ביחס לחלק ממוצרי ההשקעה האחרים. ישנם בתי ההשקעות הגובים גם דמי ניהול כאחוז מההפקדה (באנליסט דמי הניהול נגבים מהצבירה בלבד). בכל מקרה, נכון להשוות דמי ניהול.
  • מגוון מסלולי השקעה: החוסכים בקופות הגמל (לרבות בראי "תיקון 190") נהנים מאפשרות בחירה בין מספר מסלולי השקעה ויכולת לנייד את הכסף ביניהם ללא אירוע מס. באנליסט מוצעים בין היתר המסלולים אנליסט גמל מניות סחיר, אנליסט גמל אשראי ואג"ח, אנליסט גמל כספי (שקלי), אנליסט גמל משולב -סחיר, אנליסט גמל אג"ח ממשלות, אנליסט גמל מסלול לבני 50 ומטה, אנליסט גמל מסלול לבני 50-60, אנליסט גמל מסלול לבני 60 ומעלה, אנליסט גמל עוקב מדדs&p-500 , אנליסט גמל עוקב מדדים גמיש ואנליסט גמל עוקב מדדי מניות.
  • שקיפות: תשואות קופות הגמל מתפרסמות באתר גמל-נט של רשות שוק ההון וניתן להשוות בין הקופות (יש להשוות בין מסלולים זהים). החוסכים יכולים לעקוב באופן שוטף אחר תשואת הקופה שלהם דרך האזור האישי באתר החברה המנהלת ובאמצעות הדו"חות הנשלחים אליהם אחת לשנה בדואר או במייל, לבחירתם.
  • הלוואה בתנאים נוחים2: חלק מקופות הגמל (ביניהן אנליסט) מאפשרות לחוסכים בקופת גמל, לרבות בראי "תיקון 190", ליטול הלוואה בתנאים הנחשבים טובים ביחס לאלטרנטיבות מימון אחרות, בשל העובדה שהחיסכון משמש כבטוחה להחזר ההלוואה.

חיסכון בקופת גמל בראי תיקון 190 – חסרונות

  • הכספים זמינים למשיכה (כקצבה או כסכום חד פעמי) רק אחרי גיל 60 3.
  • רק מי שזכאי לקצבה מינימלית יכול ליהנות מהטבת המס בהיוון קצבה מוכרת בהתאם לתיקון 190. לשם כך יידרש המבקש לצרף 3 תלושי פנסיה מאותו מקור (ככל שסך ההפקדות הפטורות עולו על התקרה שקבעה רשות המיסים, יידרש אישור פקיד שומה כתנאי להיוון הקצבה).
  • כדי לבצע משיכה חד פעמית של כל הסכום – עדיין נדרש אישור ממס הכנסה. היוון קצבה מזכה או היוון קצבה מוכרת שמקורה בהפקדות מעל התקרה מחייב אישור ממס הכנסה. בתי ההשקעות המנהלים את קופות הגמל נדרשים, על-פי הרגולציה, "לרתק" סכום מסוים מתוך ההפקדות (38 אלף ₪, נכון ל-2024, עבור כל שנה שבה בוצעו הפקדות). חוסך שירצה לפדות את כל החיסכון כסכום חד-פעמי, יצטרף לספק אישור ממס הכנסה למשיכת הסכום המרותק.

ניתן לפתוח קופת גמל במעמד עצמאי (גם אם אתם שכירים) באופן מקוון בלינק הבא.
לחלופין, ניתן להוריד את טפסי ההצטרפות מהאתר בלינק הבא. למלא אותם ולשלוח לאנליסט במייל: gemel@analyst.co.il או בדואר: מגדל אלרוב, שד' רוטשילד 46, תל-אביב, 6688312, בצירוף צילום תעודת זהות. יש לציין כי אתם מעוניינים לחסוך תחת תיקון 190.

שאלות תשובות

אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין באמור דף זה משום ייעוץ או שיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני או ייעוץ מס המתחשב בנתוניו ובצרכיו המיוחדים של כל אדם. (1) בכפוף לדין ולתקנון הקופה. משיכה כקצבה תתאפשר מקופת גמל משלמת קצבה (קרן פנסיה) בלבד. (2) הלוואה תינתן לעמיתי הקרן בלבד בכפוף לתקנון הקופה וההסדר התחיקתי, ובכפוף לשיקול דעת החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. קיימת מגבלה בנוהל הלוואות למתן הלוואה ללקוחות שחצו את גיל 80. (3) משיכת כספים הונית מקופת הגמל כפופה לתשלום מס ותתבצע בתוך 4 ימי עסקים ממועד קבלת בקשה מלאה ותקינה. ככל שהמועד נופל על אחד משלושת ימי העסקים הראשונים בחודש, הפעולה תתבצע ביום העסקים הרביעי באותו החודש.
המידע האמור בכתבה זו כפוף להוראות הדין ותקנון הקופה, נועד למטרות אינפורמטיביות בלבד ולא מהווה מידע מלא וממצה. אנליסט לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, לקורא ו/או למי מטעמו כתוצאה מהסתמכות על האמור בכתבה זו וכי העושה שימוש במידע כאמור, עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. אין באמור משום התחייבות להשגת תשואה כלשהי.  ט.ל.ח

יצירת קשר

בעת שליחת הטופס, הריני מאשר/ת לחברה ליצור עמי קשר, לרבות באמצעות שיחת טלפון, כמו כן, הריני מאשר/ת את מדיניות הפרטיות של החברה.

הצטרפות דיגיטלית
הצטרפות
*6646